Hatib: dr. Abdulbari ibn Avad es-Subejti

28. safer 1439. po Hidžri / 17. novembar 2017.

Hvala Allahu Koji upućuje srca i uzdiže ih vjerovanjem, hvalim Ga i zahvaljujem Mu na svim blagodatima kojima nas je obdario.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i Koji nas je upozorio na vatru rasplamsalu, i svjedočim da je naš prvak i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, pomogao istinu i suprotstavio se zabludi, neka su na njega Allahova milost i blagoslov, i na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji su očistili svoju dušu. Oporučujem sebi i vama bogobojaznost, na temelju riječi Uzvišenog: “O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!” (Ali Imran, 102)

Allah, džellešanuhu, potčinio je ljudima ovaj kosmos i podario da im bude polje za ostvarivanje beskrajnih ljudskih ambicija, a ljudi se, u pogledu želja, dijele na one koji imaju mnoštvo želja i one čije su želje skromne. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada bi sin Ademov imao dolinu palmi, poželio bi da ima još jednu, pa još jednu. Čovjekovu nutrinu ne može napuniti ništa osim zemlje. Čovjekovu nutrinu ne može napuniti ništa osim zemlje.”

Svaka želja koja je u službi dobra je pohvalna, a svaka želja koja se suprotstavlja Božijem određenju i koja je neostvariva je pokuđena.

Želja ukazuje na čovjekove težnje, kao što kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Duša želi i žudi.” Ima ljudi čije želje dosežu do najviših visina ponosa i slave, a ima onih čije želje vuku do najnižih dubina. Ljudi s plemenitim i uzvišenim ambicijama imaju širok krug želja i one ukrašavaju njihov život. Vidimo to na primjeru Omera ibn Hattaba, radijallahu anhu, koji je jednog dana rekao ashabima: “Zaželite!” Neki su rekli: “Željeli bismo da je ova kuća puna zlata, pa da ga potrošimo na Allahovom putu i podijelimo kao sadaku.” Drugi su rekli: “Željeli bismo da je ova kuća puna dragulja i dijamanata, pa da ih potrošimo na Allahovom putu i podijelimo kao sadaku.” Omer im ponovo reče: “Zaželite!”, a oni rekoše: “Ne znamo, vladaru pravovjernih, na šta tačno misliš.” A onda Omer reče: “Želio bih da je ova kuća puna ljudi poput Ebu Ubejde ibn Džerraha, Muaza ibn Džebela, Salima, štićenika Ebu Huzejfe, i Huzejfe ibn Jemana.” U drugoj predaji navodi se da su se kod Hidžra, polukružnog prostora sa sjeverne strane Kabe, sastali Musab, Urva, Abdullah ibn Zubejr i Abdullah ibn Omer, radijallahu anhum, pa su rekli jedni drugima: “Zaželite!” Abdullah ibn Zubejr rekao je: “Ja želim postati halifa.” Urva je rekao: “Ja želim da ljudi od mene uzimaju znanje.” Musab je rekao: “Ja želim namjesništvo nad Irakom.” Abdullah ibn Omer rekao je: “Ja želim Božiji oprost.” Prva trojica ostvarili su svoje dunjalučke želje, a vjerujemo da je Ibn Omer postigao Božiji oprost.

Omer ibn Abdulaziz, Allah mu se smilovao, imao je visoke ambicije u životu koje je, uz Allahovu dozvolu, uspio i ostvariti. Ostala je samo jedna, i nadati se da će i nju ostvariti na ahiretu. Govorio je: “Imao sam visoke ambicije u životu: poželio sam da se oženim Fatimom bint Abdulmelik i oženio sam se, poželio sam da postanem halifa, i postao sam, poželio sam Džennet, i nadam se da ću i to postići.”

Lijepe želje, o vjernici, predstavljaju vrata dobra i velike nagrade, koju je spomenuo Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji govori o četiri čovjeka: čovjeku kome je Allah, džellešanuhu, dao imetak i znanje, i on postupa po njemu i troši ga na propisan način; čovjeku kome je Allah, džellešanuhu, dao znanje a nije mu dao imetak, i on kaže: “Kada bih imao imetka koliko ima taj i taj, ja bih postupao s njim kao što on postupa.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Njih dvojica imaju istu nagradu.” I čovjeku kome je Allah dao imetak, a nije mu dao znanje, pa on s njime postupa neuračunljivo i troši ga na nedozvoljen način, i čovjeku kome Allah nije dao ni imetak ni znanje, pa kaže: “Kada bih imao imetka koliko ima taj i taj, ja bih postupao s njim kao što on postupa.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Njih dvojica imaju isti grijeh.”

Same želje, bez konkretnih dobrih djela učinjenih sa iskrenom namjerom i ustrajavanja u tim djelima, nemaju nikakvu vrijednost, jer Uzvišeni kaže: “I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje” (Ali Imran, 133). Štaviše, želje su vid dove Allahu, džellešanuhu, koje se mogu ostvariti njihovim uslišenjem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada zaželite neku želju, neka ona bude što sveobuhvatnija, jer na taj način tražite od Allaha”; “Kada neko od vas zaželi smrt, neka dobro razmisli o onome što želi, jer ne zna šta mu je od toga zapisano.”

Pametan čovjek nikada neće poželjeti iskušenja, smutnje niti susret s neprijateljem, kao što kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Nemojte priželjkivati susret s neprijateljem, i tražite od Allaha zaštitu.”

Islam odbacuje pesimizam, i njemu i njegovim sljedbenicima ne priliče “crne sumnje”, zloslutnje i priželjkivanje smrti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Neka niko od vas ne priželjkuje smrt zbog iskušenja koje ga je snašlo, nego neka kaže: ‘Allahu moj, poživi me dok je život bolji za mene od smrti, a usmrti me onda kada smrt bude bolja za mene od života.’” (Muttefekun alejhi)

Lijepe želje ukazuju na lijepo mišljenje o Allahu, džellešanuhu. U hadisi-kudsiju kaže se: “ Ja se prema Svome robu ophodim onako kako on o Meni misli., pa neka misli o Meni šta želi” (Ibn Hibban), to jeste, mogu učiniti sa Svojim robom ono što on misli da ću učiniti.

Lijepo mišljenje o Allahu pozitivno se odražava na čovjekove želje, podiže njegovu vrijednost i oplemenjuje njegove namjere. Razborit čovjek gradit će svoje želje, duboko svjestan Božijih blagodati prema njemu, neće zavidjeti svojoj braći i neće nikada poželjeti ono što je tuđe. Uzvišeni kaže: “I ne poželite ono čime je Allah neke od vas odlikovao.” (En-Nisa, 32)

Musliman je svjestan da ostvarenje želja ovisi isključivo o Božijoj volji, on se nikada ne srdi, ne tuguje i ne pada u očaj zbog neispunjenja neke želje, i svjestan je da je dobro u onome što je Allah odredio i zahvaljuje svom Gospodaru na svakom stanju. Uzvišeni kaže: “Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – Allah zna, a vi ne znate.” (El-Bekara, 216)

Iblis je izvor lažnih nada i želja, i on se zavjetovao da će predano raditi na zavođenju ljudi i njihovom uništenju lažnim nadama, prolaznim naslađivanjima i varljivom srećom. Uzvišeni kaže: “I navodit ću ih, sigurno, na stranputice, i primamljivat ću ih, sigurno, lažnim nadama, i, sigurno, ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati, i, sigurno, ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!” A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti! On im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana.” (En-Nisa, 119–120)

Ako su čovjekove želje usmjerene isključivo ka dunjalučkim dobrima, i lišene svake veze sa vječnom kućom, on zasigurno ide krivim i brdovitim putem koji ga neće dovesti do željenog cilja. Uzvišeni kaže: “Onome ko želi ovaj svijet, Mi mu brzo dajemo šta hoćemo i kome hoćemo, ali ćemo mu poslije Džehennem pripremiti, u kome će se osramoćen i odbačen peći. A onaj ko želi onaj svijet i trudi se da ga zasluži, a vjernik je, trud će mu hvale vrijedan biti.” (El-Isra, 18–19)

Onaj čije želje budu “plovidba morem snova” na javi, i snovi bez konkretnih djela, a njegovim tijelom ovlada lijenost, taj sigurno neće požnjeti ništa drugo do varku, priviđenje. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Pametan je onaj ko obračunava svoju dušu, i radi za život poslije smrti, a slabić je onaj ko ispunjava prohtjeve svoje duše i gaji lažne nade da će mu Allah dati ono što želi.”

Onaj ko do ostvarenja svojih želja nastoji doći zabranjenim putevima, pribjegavajući sihiru i magiji, učinio je nepravdu samom sebi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko ode gataru ili sihirbazu i povjeruje u njegove riječi, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.” (Taberani)

U kaburu, u kojem počinje zagrobni život, život u berzehu, javit će se najsnažnije želje kod vjernika i nevjernika: vjernik će silno željeti da što prije nastupi Sudnji dan, zbog ljepota i užitaka koje je već vidio i koje očekuje, a nevjernik će silno željeti da nikada ne nastupi Sudnji dan, zbog kazne i patnje koju je vidio i koju očekuje.

Umrli će poželjeti da se vrati na dunjaluk, i nadoknadi propuštena dobra djela, ili da klanja bar dva rekata. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao je pored kabura i upitao je: “Čiji je ovo kabur?” Rekli su: “Tog i tog čovjeka.” “Ovaj čovjek bi volio da može klanjati dva rekata više nego što vi volite čitav dunjaluk.”

Umrli će poželjeti da se vrati na dunjaluk i udijeli sadaku, spominje Allaha i bar jednom kaže “subhanallah” i “la ilahe illallah”. Uzvišeni kaže: “I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: ‘Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!’” (El-Munafikun, 10)

Najbolniji vapaj koji će se sigurno desiti na Sudnjem danu jeste vapaj stanovnika Džehennema, koji će, kada im knjiga bude data u lijevu ruku, poželjeti da su zemlja ostali: “To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: ‘Da sam, bogdo, zemlja ostao!’” (En-Nebe, 39–40)

Najveličanstveniji prizor na putu želja bit će želje stanovnika Dženneta. Prema njima će Gospodar velikodušno postupiti i dati im iz Svog obilja ono što neće dati nikome drugom. Kada posljednji čovjek uđe u Džennet, nakon što se Džennet nagizda i ukrasi za njega, reći će mu se: “Poželi”, pa će on poželjeti, a onda će mu se reći: “Dobit ćeš ono što si poželio, i još deset puta koliko vrijedi dunjaluk.” 

Donosite salavate na Poslanika upute, to vam je naredba od Allaha, Koji je objavio u Svojoj Knjizi: “Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allahu moj, smiluj se Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovim suprugama i potomcima, kao što si se smilovao Ibrahimu, i blagoslovi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegove supruge i potomke kao što si blagoslovio Ibrahima, i budi zadovoljan četvericom njegovih pravovjernih halifa, Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom i Alijom, i svim ashabima, tabiinima i onima koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjeg dana, i nama uz njih, i obuhvati nas Svojim oprostom, darežljivošću i dobročinstvom, o Ti Koji si od svih plemenitih najplemenitiji. 

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha tražim oprosta, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :