Hatib: dr. Abdullah ibn Abdurrahman el-Buajdžan

7. safer 1442. po Hidžri / 25. septembar 2020.

Svaka hvala i zahvala pripadaju Allahu, Njega hvalimo, od Njega pomoć tražimo, i Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može uputiti. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, Njemu pripada vječnost i hvala, u Njegovoj ruci je mjera i odredba, Njegova volja spušta se s neba na Zemlju, On čini šta hoće, a vi ne možete htjeti osim ono što On hoće, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu onako kako se treba boriti, sve dok mu nije došla smrt, neka su na njega Allahova milost i blagoslov, i na njegovu porodicu i sve njegove ashabe. Allahova Knjiga je najispravnija riječ i najbolji vodič, a sunnet Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, je najbolji program i najpravedniji put.

Najljepši uzor je u slijeđenju sunneta, a zabluda i stranputica krije se u uvođenju novih stvari u vjeru. O vjernici, bogobojaznost je najbolja dobit, zarada i težnja. Ona je ključ izlaska iz teške situacije. Bojte se Allaha u onome što vam je naredio i klonite se onoga što vam je zabranio. “O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (El-Ahzab, 70–71)

O muslimani, džamije su Allahove kuće i najdraža mjesta Allahu. Utemeljene su radi ibadeta, namaza i zikrullaha – spominjanja Allaha. U njihovo okrilje sklanja se onaj koji vjeruje u Njega i traži Njegovu zaštitu: “Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se, na Pravome putu.” (Et-Tevba, 18)

Samo istinski vjernici održavaju džamije. Uzvišeni kaže: “Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju” (Et-Tevba, 17); “U džamijama koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime – hvale Njega, ujutro i navečer, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni” (En-Nur, 36–37).

Allah prijeti onima koji odvraćaju od džamija, i koji zabranjuju da se s njihovih munara uči ezan i u njihovim mihrabima obavlja namaz, pa kaže: “Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim hramovima ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše? Takvi bi trebali u njih samo sa strahom ulaziti. Na ovome svijetu doživjet će sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!” (El-Bekara, 114)

O vjernici, džamije su Allahove kuće, najbolja i najvrednija mjesta, utočište onih koji obožavaju svoga Gospodara i pokoravaju Mu se. S njihovih munara svaki se dan upućuju ljudima riječi tevhida – vjere u Jednog Boga: “Ešhedu en la ilahe illallah, ešhedu enne Muhammeden resulullah”, i poziv na namaz, stub vjere islama i njegov drugi temelj: “Hajje ales-salah! Hajje alel-felah!”

Iz njihovih mihraba i s njihovih minbera krenula je poruka imana, vjerovanja, koja je otvorila srca i uši, i razbila tmine mnogoboštva i paganstva.

Džamija je prva odgojno-obrazovna škola u islamu, iz koje je izašla generacija plemenitih ashaba, najučenijih u vjeri i najdosljednijih u praksi. Ona je prva građevina u kojoj su uspostavljani minberi – katedre za pozivanje ljudi u vjeru, i iz koje se poruka islama proširila na sve strane, iskrenim pozivom, borbom i lijepim ponašanjem.

O muslimani, jedno od najvrednijih, najčasnijih i najuzvišenijih djela kod Allaha jeste održavanje džamija, Allahovih kuća: “Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju.” (Et-Tevba, 18)

Održavanje džamija obuhvata njihovu izgradnju, obavljanje ibadeta u njima, odlazak u njih s namjerom obavljanja namaza i odazivanje na poziv mujezina, kada kaže: “Hajje ales-salah! – Dođite na namaz!” Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada bi ljudi znali kolika je vrijednost ezana i prvog safa, oni bi, kada na drugi način osim izvlačenjem strelica ne bi mogli odrediti ko će učiti ezan ili klanjati u prvom safu – tako i uradili. Kada bi znali kolika se vrijednost krije u ranom odlasku na namaz, i u tome bi se natjecali, a da znaju kolika je vrijednost jacije i sabah-namaza, oni bi na njih dolazili pa makar i pužući.” (Muttefekun alejhi)

O vjernici, jedno od djela koja podižu stepen kod Allaha i iskupljuju grijehe jeste mnoštvo koraka ka džamiji. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hoćete li da vas uputim na ono čime Allah briše grijehe i podiže deredže?” “Hoćemo, Allahov Poslaniče”, odgovoriše. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče im: “Upotpunjavanje abdesta u otežavajućim okolnostima, mnoštvo koraka ka džamiji i čekanje namaza nakon namaza. To vam je pripravnost na Allahovom putu.” (Muslim)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ode u džamiju, ujutro i uvečer, Allah mu pripremi mjesto u Džennetu kada god ode.” (Muttefekun alejhi)

Posjetioci i čuvari Allahovih kuća, čestitam vam na najpotpunijoj hladovini i najljepšoj svjetlosti na Sudnjem danu. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sedmericu će Allah natkriti Svojim hladom na Dan kada neće biti drugog hlada”, i spomenuo je “čovjeka čije je srce vezano za džamiju”. (Muttefekun alejhi)

Ebu Burda el-Eslemi, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “One koji po mrkloj noći idu u džamiju obraduj potpunom svjetlošću na Sudnjem danu.” (Ebu Davud i Tirmizi)

O vjernici, odvojite dio svog vremena i dio svog ibadeta za Allahove kuće, i pripremite za vaše duše ono što će vam koristiti i čime će vas Allah uzdići na Sudnjem danu. “A dobro koje za sebe unaprijed osigurate naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu. I molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je.” (El-Muzzemmil, 20)

O vjernici, obavljanje farzova u džamiji spada u javna obilježja islama i znakove imana, i zato obavljajte namaz s onima koji ga obavljaju. Namaz u džematu spada u najvrednija djela, najčasnije i najčišće oblike pobožnosti pokornosti i predanosti Allahu, i jedan je od najboljih načina približavanja Allahu i povećanja deredža kod Njega. Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, rekao je: “Ko želi sresti Allaha kao pravi musliman, neka čuva ovih pet dnevnih namaza tamo gdje ga se pozove (u džamiji). Allah je Svom Vjerovjesniku propisao sunnete upute, a od tih sunneta je obavljanje propisanih namaza u džamiji. Ako biste ih klanjali u kući, tako biste ostavili sunnet vašeg Vjerovjesnika, a ako ostavite sunnet vašeg Vjerovjesnika, sigurno ćete zalutati. Nema nijednog čovjeka, koji se očisti, i upotpuni čistoću, a zatim se uputi u jednu od džamija, a da mu Allah neće, za svaku stopu koju pređe, upisati dobro djelo, podići jedan stepen i oprostiti jedan grijeh. U naše vrijeme namaz u džamiji propuštali su samo licemjeri, za čije se licemjerstvo znalo. Čovjeka koji nije mogao hodati dovela bi dvojica ljudi i postavila u saf (Muslim). Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Namaz u džematu vredniji je od pojedinačnog namaza za dvadeset sedam stepeni.” (Muslim)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Namaz koji čovjek klanja u džematu bolji je od namaza koji klanja u svojoj kući ili namaza koji klanja na tržnici za dvadeset i pet puta. To je zato što će onaj ko propisno i potpuno uzme abdest i ode u džamiju – a jedini razlog zbog kojeg je izašao bude namaz – sa svakim korakom koji napravi biti uzdignut za jedan stepen i bit će mu oprošten jedan grijeh. Kada klanja namaz, sve dok bude na mjestu na kojem je klanjao, meleki će na njega neprestano donositi salavat, govoreći: ‘Gospodaru, oprosti mu! Gospodaru, smiluj mu se!’ Svaki od vas je u namazu sve dok bude iščekivao namaz.” (Buhari)

O vjernici, pandemija korone teško je pala muslimanima, prvenstveno zbog obustavljanja namaza u džematu. Povećala se čežnja onih čija su srca vezana za džamiju. Evo, Allah je dao izlaz. On iz svake tjeskobe i svake brige daje izlaz. Vrata džamija ponovo su otvorena. Allahove kuće željno iščekuju one koje će ih svojim prisustvom ponovo oživjeti.

Sa džamijskih munara čuje se poziv: “Dođi na namaz, dođi na namaz, dođi na spas, dođi na spas!” Ovo je Allahova kuća, Hram i mjesto obavljanja obreda. Ponovo je otvorena i iščekuje posjetioce i hodočasnike. Zahvaljujte Allahu, i molite Ga da otkloni od nas ovu opaku bolest i da nas spasi i podari nam lijek. Pohrlite, vjernici, prema Allahovim kućama, i odazovite se Allahovom pozivu. “O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati.” (El-Enfal, 24)

On će vaše stanje popraviti, usrećiti vas i uputiti vas na Pravi put. “I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu.” (El-A’raf, 29)

Čuvajte propisane namaze tamo gdje se pozovete na njih. “Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se, na Pravome putu.” (Et-Tevba, 18)

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56) 

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :