U predznacima Sudnjeg dana je pouka (Medina)

Hatib: dr. Salah ibn Muhammed el-Budejr

20. rebiul-evel 1442. po Hidžri / 6. novembar 2020.

Hvala Allahu, Onome Koji iz ničega stvara i Koji će to ponovo učiniti, On radi šta je Njemu volja i presuđuje ono što On hoće. Zahvaljujem Mu, On je dostojan svake hvale i slave.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, samo On zna kad će Sudnji dan i Njemu će se sve vratiti na Dan obećani, i svjedočim da je naš vjerovjesnik i prvak Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, najčasniji čovjek pod nebeskim svodom, i kojeg je sunce ogrijalo. Ko mu se bude pokoravao, ući će u Džennet, a ko mu bude nepokoran, bit će udaljen od Allahove milosti. Neka su Allahova milost, blagoslov i mir na njega, njegovu porodicu i ashabe, uvijek i iznova.

O muslimani, bojte se Allaha, budite svjesni Njegove veličine i čuvajte se Njegove žestoke kazne. “Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim.” (Fussilet, 46)

O muslimani, ovaj svijet približio se svome kraju i nestanku, a Sudnji dan samo što nije nastupio. Poslanik Pravog puta obavijestio nas je o događajima pred Sudnji dan, objasnio je njegove predznake i ukazao je na njegove prethodnice kako bi trgnuo ljude iz sna i kako bi se zaštitili, pripremili i pokajali prije nego što ih on iznenadi. “Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe?” (Muhammed, 18)

Predznaci Sudnjeg dana potvrđeni su u vjerodostojnim predajama i nije ih dozvoljeno negirati. O muslimani, jedan od vjerodostojnih i potvrđenih predznaka jeste poslanstvo našeg prvaka Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, pečata svih vjerovjesnika i posljednjeg poslanika, kojim je Allah upotpunio vjeru i uspostavio dokaz protiv svjetova. Poslan je pred Sudnji dan, i rekao je: “Ja i Sudnji dan blizu smo kao ova dva prsta”, pa ih je pokazao i ispružio. (Muttefekun alejhi)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ubrojao je među predznake Sudnjeg dana i svoju smrt, a njegova smrt jedno je od najvećih iskušenja koje je pogodilo islamski ummet. Enes ibn Malik, radijallahu anhu, rekao je: “Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao u Medinu, to je bio najsvjetliji dan, koji je obasjao sve oko sebe, a kada je umro, to je bio najmračniji dan, koji je zamračio sve oko sebe. Nismo ga ni ukopali, a već smo osjetili promjenu na svojim srcima.” (Tirmizi i Ibn Madže)

Pred Sudnji dan na Zemlji će se proširiti neznanje, uzdići znanje, smanjiti činjenje dobrih djela i pojaviti se smutnje, sve gora od gore. Doći će smutnja, pa će vjernik reći: “Ovo je moja propast”, a zatim će nestati, i doći druga, a vjernik će reći: “Ovo je ta smutnja.” Čovjek će proći pored kabura drugog čovjeka i reći: “Da sam bogdo ja na tvom mjestu.”

Među ljude će biti ubačena pohlepa, umnožit će se ubistva tako da će doći vrijeme da ubica neće znati zašto je ubio, niti će ubijeni znati zašto je ubijen, a i ubijeni i ubica će u Vatru. Doći će godine obmane, u kojima će se laž smatrati istinom, a istina laži, i u kojima će se povjerenje ukazivati varalicama, a povjerljivi ljudi smatrati nepovjerljivima, i u kojima će “ruvejbida – maolumni ljudi” govoriti o krupnim pitanjima.

Nestat će emaneta i odgovornosti, odgovorne pozicije povjerit će se onima koji ih nisu dostojni, znanje će se tražiti pred mladima i neiskusnima, ljudi će se hvalisati u džamijama, približit će se vrijeme, tako da će godina trajati kao mjesec, mjesec kao sedmica, sedmica kao dan, dan kao sat, a sat kao treptaj oka. Kada se približi vrijeme, snoviđenja vjernika gotovo da neće griješiti, a snoviđenja vjernika su četrdeset šesti dio vjerovjesništva.

Neće nastupiti Sudnji dan sve dok zvijeri ne budu pričale s ljudima, i dok štap (bič) ne bude govorio čovjeku, i njegovo stegno ga obavijesti o onome što je njegova porodica radila u njegovom odsustvu.

Kada oslabi vjera i nestane znanja, pojavit će se Dedžal, “mesija zablude”, od ljudske vrste. Otkad je stvoren Adem pa do Sudnjeg dana neće biti većeg stvorenja od njega, niti smutnje veće od njegove. Bit će ćorav u desno oko, kao da je njegovo oko suha grožđica, a između njegovih očiju pisat će “kafir – nevjernik”, i to će moći pročitati svaki vjernik, znao čitati ili ne. Pojavit će se na istoku i s njim će biti 70.000 jevreja.

Preći će cijelu Zemlju i neće biti nijednog grada u koji neće ući, osim Meke i Medine. Medina će se potresti tri puta, pa će iz nje izaći svaki nevjernik i licemjer i pridružit će mu se. Ostat će četrdeset dana na Zemlji, dan kao godina, dan kao mjesec, dan kao sedmica, a ostali dani kao vaši dani. Doći će u jedno mjesto, pozvat će njegove stanovnike, i oni će povjerovati u njega i odazvati mu se, pa će on narediti oblacima da spuste kišu, i spustit će, i naredit će Zemlji da rodi, i rodit će. Njihova stoka vratit će se sa ispaše sita i nabreknutog vimena, kao nikad ranije. Zatim će doći u drugo mjesto, pozvat će njegove stanovnike i oni će ga odbiti, pa će ih napustiti i ostat će bez igdje ičega. Proći će pored ruševina, i reći će: “Izbaci svoja blaga”, pa će krenuti za njim poput roja pčela. Sa sobom će imati džennet i vatru, njegova vatra bit će džennet, a njegov džennet bit će vatra. I imat će dvije rijeke, jedna će biti bijela voda, a druga užarena vatra. Onaj ko to dočeka, neka se baci u rijeku od vatre, jer ona je pitka, hladna i lijepa voda. Jedan od znakova njegove pojave jeste prestanak njegovog spominjanja na minberima.

Utječite se Allahu od njegove smutnje, i naoružajte se oružjem imana, spasit ćete se od njegovog iskušenja. Dedžal je stvorenje, kao i svako drugo, ima svoje slabosti i umrijet će, a Allah je Onaj pored Kojeg drugog boga nema, Stvoritelj svega, Vječno Živi, Koji ne umire. Kada se Dedžalova smutnja pojača i dostigne svoj vrhunac,

Allah će poslati Isaa, sina Merjemina, alejhis-selam, koji će se spustiti kod Bijele munare, u istočnom dijelu Damaska, na krilima dva meleka. Sustići će Dedžala kod kapije Ludd i ubit će ga svojim kopljem, a vjernici će pobiti njegove sljedbenike i potpuno ih poraziti.

Isa, alejhis-selam, spustit će se s neba, kao pravedni vladar i sudija.

Za vrijeme njegove vladavine, Allahovom dozvolom, izaći će Jedžudž i Medžudž – nazvani su tako zbog njihovog mnoštva – dva naroda, potomci Adema i Have, i probit će branu koju je podigao Zulkarnejn.

Izaći će žurno i spuštati se niz sve strmine. Neće proći pored vode a da je neće popiti, niti će proći pored bilo čega, a da ga neće uništiti. Prvi koji prođu pored Taberijskog jezera popit će svu njegovu vodu, a oni koji budu zadnji prolazili reći će: “Nekada je ovdje bila voda.”

Ljudi će bježati od njih, i povećat će se njihova silnost i oholost, pa će reći: “Pobili smo sve koji su na Zemlji, pobijmo i one ne nebesima.” Tada će baciti svoja koplja prema nebesima, pa će im ih Allah vratiti natopljena krvlju, i poslat će crve na njihove vratove i svi će, kao jedan, pomrijeti. Neće ostati na Zemlji mjesto veličine jednog pedlja a da na njemu neće biti njihovi leševi.

Zatim će Allah poslati ptice koje će njihova tijela odnijeti tamo gdje On bude htio, i poslat će kišu koja će saprati svaki djelić Zemlje i reći će joj: “Daj svoje plodove i povećaj svoj bereket.” Plodovi nara bit će toliki da će se od jednog ploda moći nahraniti skupina ljudi i skloniti u njegov hlad. Uvećat će se vime stoke, tako da će davati puno mlijeka, i jedna deva bit će dovoljna za skupine ljudi, jedna krava za čitavo pleme, a jedna ovca za ogranak plemena.

Zemljom će zavladati povjerenje, lavovi će živjeti pored deva, tigrovi pored krava i vukovi pored ovaca, a djeca će se igrati sa zmijama bez straha da će ih ujesti. Nestat će zlobe, mržnje i zavisti. Sedam godina ljudi će živjeti spokojno, bez neprijateljstva i svađe. Allahov vjerovjesnik Isa, alejhis-selam, ostat će na Zemlji četrdeset godina, a zatim će umrijeti i muslimani će mu klanjati dženazu.

Neće nastupiti Sudnji dan dok sunce ne izađe na zapadu. Kada izađe, ljudi će ga vidjeti i svi će povjerovati, ali “nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio” (El-En’am, 158). I izaći će životinja iz Zemlje, ujutru, i staviti biljege na njihove noseve, kako bi se vjernici razlikovali od nevjernika i govorit će da “ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni” (En-Neml, 82). 

Allah će poslati hladan vjetar, i neće ostati na Zemlji niko u čijem srcu ima koliko je trun dobra i imana a da ga neće usmrtiti, i na Zemlji će ostati samo najgori ljudi, koji neće znati za dobro niti će osuđivati zlo, obožavat će kipove, i nad takvim ljudima nastupit će Sudnji dan. Pojavit će se vatra u Jemenu i tjerat će ljude prema mahšeru, mjestu okupljanja, boravit će s njima noću i danju, i progutat će sve one koji padnu ili zaostanu.

Sudnji dan će nastupiti a čovjek će musti devu, i neće uspjeti donijeti do usta posudu s mlijekom, prije nego što nastupi; i dvojica ljudi će se cjenkati oko odjeće, i neće se dogovoriti prije nego što nastupi, i čovjek će popravljati korito za stoku, i neće ga popraviti prije nego što nastupi.

Sudnji dan nastupit će u petak. Kada se puhne u rog, neće ostati nijedno stvorenje na nebesima i na Zemlji a da neće umrijeti, osim onih koje Allah bude odabrao, a zatim će Allah poslati kišu od koje će izniknuti ljudska tijela kao što niču biljke, pa će se ponovo puhnuti u rog i sve će oživjeti: “I puhnut će se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti” (Jasin, 51). Između dva puhanja proći će četrdeset (godina), a zatim će se reći: “O ljudi, dođite pred svog Gospodara: ‘i zaustavite ih, oni će biti pitani’ (Es-Saffat, 24); ‘On će suditi, i Njemu ćete se povratiti!’ (El-Kasas, 88).”

O muslimani, šta će biti s vama kada se puhne u sur i kada se pogledi ukoče? Šta će biti kada se knjige razlistaju, postavi sirat i kada vas vaši tereti budu okruživali sa svih strana? Kada se približi Džennet i raspali Džehennem? Kada se približi odgovor i obračun? I kada budu svjedočila tijela i kada se otvori Knjiga? Kada nestane svih veza i približi kazna? Požurite, došlo je vrijeme iskrenog pokajanja, vrijeme plača i suza. Allah će primiti pokajanje onoga ko Mu se iskreno pokaje. Pokajnik je kao onaj koji nema grijeha. Iskoristite vrijeme, prije nego što bude kasno. Allahovo obećanje sigurno će doći.

Allahu moj, spasi nas od tih strahota, i na Dan velikog straha učini nas sigurnim, i prilikom susreta s Tobom učini nas od spašenih!

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :