Hatib: dr. Mahir ibn Hamed el-Muajkili

6. ševval 1441. po Hidžri / 29. maj 2020.

Hvala Allahu, Dobročinitelju, Darežljivom i Blagodarnom, Koji je Svojom dobrotom obuhvatio sva stvorenja, i Svojom milošću pozvao ih u Kuću mira. On je najdostojniji obožavanja, najčasniji od onih koji se spominju, i najmilosrdniji od onih koji imaju vlast, i najpouzdaniji od onih od kojih se traži pomoć, i Onaj Koji najbolje čuje onoga koji doziva, najdarežljiviji od onih koji daju i najpravedniji od onih koji sude. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i svjedočim da je naš prvak i miljenik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, neka su na njega Allahova milost, mir i blagoslov, i na njegovu porodicu i ashabe.

O vjernici, bojte se Allaha koliko god možete, držite se sunneta vašeg Vjerovjesnika, popravite vaše međusobne odnose, čuvajte jedinstvo vašeg safa i domovine. Uzvišeni kaže: “I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!” (El-Bekara, 197)

O muslimani, gdje god da ste, Bajram je jedan od javnih simbola, obilježja islama, i vrijeme za obnavljanje ljubavi i bliskosti. Neka Allah vaše blagdane učini radošću i poveća vaše zadovoljstvo i sreću, i neka vam ih podari i u narednim godinama, u blagostanju i vjerovanju, miru i sigurnosti, zdravlju i punoj snazi, i otkloni od nas ovu pošast i bolest.

Poštovani vjernici, Allahove blagodati ne mogu se pobrojati niti obuhvatiti. To su vidljive i nevidljive blagodati. Možda je nevidljiva i skrivena blagodat veća od vidljive i očigledne blagodati. Uzvišeni kaže: “Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na Zemlji i da vas darežljivo obasipa milošću Svojom, i vidljivom i nevidljivom?” (Lukman, 20)

Ljudi su nemoćni da pobroje Allahove blagodati, a kamoli da se istinski zahvale na njima. Buhari bilježi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio: “Zahvaljujem Allahu najvećom, najljepšom i najblagoslovljenijom zahvalom. Mi sami sebi nismo dovoljni, nismo prepušteni sebi i nismo neovisni o Njemu, našem Gospodaru”, što znači: “Tvoje blagodati traju i prate nas cijeli naš život.” Talk ibn Habib, Allah mu se smilovao, rekao je: “Allahovo pravo kod Njegovih robova veće je od toga da bi ga oni mogli ispuniti, Njegove blagodati veće su od toga da bi ih oni pobrojali, i zato dan dočekujte kao pokajnici i noć dočekujte kao pokajnici.”

Ljudi su, u toku ove pandmije, osjetili tri temeljne blagodati, bez kojih je nezamisliv normalan život. Tirmizi bilježi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko osvane siguran u svom domu, zdravog tijela, i ima dovoljno hrane za taj dan, kao da mu je dat cijeli dunjaluk.” (Lanac prenoslilaca ovog hadisa je dobar.)

Ovaj hadis podsjeća ljude na blagodati na koje su oni toliko navikli da više i ne primjećuju njihovu vrijednost.

Prvi temelj ovih blagodati, kojim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, počeo ovaj hadis, jeste blagodat sigurnosti i bezbjednosti, lične, porodične, domovinske i imovinske. Kada je Ibrahim, alejhis-selam, učio dovu za Svetu zemlju (Meku), prvo je spomenuo sigurnost: “A kada je Ibrahim zamolio: ‘Gospodaru moj, učini ovo mjesto sigurnim gradom, a snabdij plodovima stanovnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet!’” (El-Bekara, 126)

Podsjećajući Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove ashabe na blagodati kojima ih je opskrbio, Allah, džellešanuhu, prvo je spomenuo blagodat sigurnog utočišta pa tek onda blagodat ratnog plijena: “I sjetite se kada vas je bilo malo, kad ste na Zemlji bili potlačeni – bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je On sklonište dao i Svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni.” (El-Enfal, 26)

Kada u jednoj zemlji vlada sigurnost, i kada su ljudi sigurni za svoju vjeru, život, imovinu i čast, time su stvoreni uvjeti za njihovo neometano kretanje i svakodnevne ekonomske aktivnosti. Jedini strah koji ljudi u takvim uvjetima osjećaju jeste strah od Allaha i griješenja prema Njemu. Allahu moj, Tebi hvala na blagodati sigurnosti i mira.

Drugi temelj ovih blagodati jeste zdravlje u njegovom najširem smislu. Ova blagodat jedna je od najdragocjenijih blagodati i nešto najvrednije što Allah daruje Svojim robovima. U Musnedu imama Ahmeda navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poslije riječi ihlasa – iskrene vjere (la ilahe illallah), nije vam data veća blagodat od zdravlja, i zato molite Allaha da vam podari zdravlje.”

Ko želi da njegovo zdravlje potraje, neka bude svjestan Allaha u tajnosti i javnosti. Traženjem zdravlja od Allaha u dovama čovjek pokazuje da cijeni Allahove velike blagodati i priznaje da je ovisan o svom Stvoritelju i Njegovoj dobrostivosti i zaštiti, a to je zapravo jedna od najboljih i Allahu najdražih dova. Imam Tirmizi bilježi od Abbasa, radijallahu anhu, da je rekao: “Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, pouči me nečemu što ću tražiti od Allaha.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Traži od Allaha zaštitu.’ Nakon nekoliko dana ponovo sam otišao kod njega, i rekao: ‘Allahov Poslaniče, pouči me nečemu što ću tražiti od Allaha’, a on je odgovorio: ‘O amidža Allahovog Poslanika, traži od Allaha zaštitu i spas, na dunjaluku i ahiretu.’”

Poslanikovo ponavljanje savjeta ukazuje na važnost ove blagodati i vrijednost njenog traženja od Allaha, džellešanuhu. Štaviše, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, započinjao je i završavao dan ovom dovom, kao što se navodi u hadisu koji bilježi Ebu Davud od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije propuštao ovu dovu, ni ujutro ni navečer: “Allahumme inni es’elukel-afve vel-afijete fid-dun’ja vel-ahireti, Allahumme inni es’elukel-afve vel-afijete fi dini ve dun’jaje ve ehli me mali! – Allahu moj, podari mi Svoj oprost i zaštitu na dunjaluku i ahiretu. Allahu moj, podari mi svoj oprost i zaštitu u vjeri, dunjaluku, porodici i imetku!”

Treći temelj ovih blagodati jeste posjedovanje jednodnevne opskrbe, u hrani i piću. Voda je jedna od najvećih blagodati, i ona je među prvim blagodatima za koje će čovjek biti pitan na Sudnjem danu. U Tirmizijevom Sunenu, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prvo za što će čovjek biti pitan na Sudnjem danu, od blagodati, jeste da će mu biti rečeno: ‘Zar tvoje tijelo nismo učinili zdravim, i napojili te hladnom vodom?’ ‘Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!’ (Et-Tekasur, 8).”

Poštovani vjernici, ako želite spokoj na ovom svijetu i lijep povratak Allahu, u dunjalučkim dobrima, gledajte one koji su ispod vas, kako biste znali cijeniti Allahove blagodati koje vam je Allah podario, a u ahiretskim dobrima gledajte one koji su iznad vas, kako biste spoznali svoje nedostatke u odnosu prema Gospodaru i nastojali da ih popravite.

O ti koga je Allah zaodjenuo odjećom zdravlja, tvojoj porodici podario mir i spokoj, dao ti opskrbu za svaki dan, opskrbio tvoje srce sigurnošću, a dušu zadovoljstvom, znaj da ti je Allah objedinio sve blagodati, koje jedan čovjek može posjedovati na dunjaluku, ni manje ni više. Započni svoj dan zahvalnošću, izvršavanjem propisanih dužnosti i ostavljanjem harama, kako bi bio od zahvalnih. Uzvišeni kaže: “‘Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova!’ A malo je zahvalnih među robovima Mojim.” (Saba, 13)

Gospodaru naš, učini nas od onih koji Tebi zahvaljuju, koji Tebe spominju, koji Tebi ibadet čine, koji su Tebi pokorni i pred Tobom ponizni. Gospodaru naš, pomozi nas da Te spominjemo, da Ti zahvalni budemo i da Te predano obožavamo. Gospodaru naš, utječemo Ti se od nestanka Tvojih blagodati, gubitka Tvoje zaštite, Tvoje iznenadne kazne i Tvoje svekolike srdžbe.

Uzvišeni kaže: “Allah je stvoritelj nebesa i Zemlje; On spušta s neba kišu i čini da pomoću nje rađaju plodovi kojima se hranite; i daje vam da se koristite lađama koje plove morem voljom Njegovom, i daje vam da se rijekama koristite; i daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom; i daje vam svega onoga što od Njega išćete, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali – čovjek je, uisitnu, nepravedan i nezahvalan.” (Ibrahim, 32–34)

Prije samo nekoliko dana ispratili smo blagoslovljeni mjesec i odabrano vrijeme. Njegovi dani su prošli, njegove su noći iščezle i njegovi su listovi smotani. Ko je u njima postigao čistoću srca i duše, poslije ramazana bit će privržen činjenju dobrih djela. Jedan od znakova primanja dobrog djela kod Allaha jeste činjenje novog dobrog djela poslije njega.

Znajte da samodivljenje i pretvaranje, rijaluk, poništavaju dobra djela. Kada je Ibrahim, alejhis-selam, podigao Časnu kuću, po Allahovom emru, pobojao se da njegovo djelo neće biti primljeno, pa je rekao: “Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš!” (El-Bekara, 127)

U Sahihul-džamiu navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da ne činite grijehe, bojao bih se za vas nečega što je veće i gore od samog grijeha, a to je samodivljenje.”

U prvim generacijama muslimana čuvali su se samodivljenja i upozoravali su na njega. Ako je i prošao mjesec posta, Allah, džellešanuhu, je cijeli život učinio prilikom za post i noćni namaz.

inite što više dobrovoljnih i pobožnih djela, koja će vas približiti Allahu, i natječite se u činjenju dobrih djela. U Muslimovom Sahihu navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko isposti ramazan i šest dana ševvala nakon toga, imat će nagradu kao da je postio cijelu godinu.”

To zbog toga što se jedno dobro djelo vrednuje kao deset dobrih djela, post mjeseca ramazana vrednuje se kao post deset mjeseci, a šest dana ševvala kao dva mjeseca. Broj mjeseci kod Allaha je dvanaest.

U hadisima se preporučuje post ponedjeljka i četvrtka, u svakoj sedmici, i post bijelih dana (trinaesti, četrnaesti i petnaesti dan svakog hidžretskog mjeseca).

Trebamo znati da je najbolji namaz, nakon obaveznog, noćni namaz. U Ebu Davudovom Sunenu, sa vjerodostojnim lancem, navodi se da je Aiša, rdaijallahu anha, rekla: “Nipošto ne ostavljaj noćni namaz! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada ga nije ostavio. Ako je bio bolestan ili umoran, klanjao je sjedeći.”

Putevi za činjenje dobra su mnogobrojni, a putevi za spas su olakšani. Allahova milost je velika. Džennetskih kapija je osam. Ko bude privržen namazu, bit će pozvan s Kapije namaza, ko bude privržen sadaki (milostinji), bit će pozvan s Kapije sadake, ko bude privržen postu, bit će pozvan s kapije Rejjan.

Prenosi se da je Sufjan es-Sekafi, radijallahu anhu, došao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Allahov Poslaniče, reci mi o islamu ono što neću pitati nikoga poslije tebe!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Reci: ‘Vjerujem u Allaha’, a zatim ustraj u tome.” (Muslim) Ovim riječima ukazuje se na neophodnost ustrajavanja u obožavanju Gospodara i izvršavanju Njegovih propisa, sve dok se ne sretnemo s Njim a On zadovoljan nama. Allah, džellešanuhu, nije postavio rok za činjenje dobrih djela, prije smrti. Njemu najdraže djelo jeste ono u kojem se ustrajava, makar bilo i neznatno. Malo ali trajno dobro bolje je od velikog dobra koje nema kontinuitet. Mnoštvo i napor proizvode dosadu i ostavljanje djela. Buhari i Muslim bilježe od Alkame da je rekao: “Upitao sam majku vjernika Aišu, radijallahu anha: ‘O majko vjernika, kakva su bila Poslanikova djela? Da li je preferirao neke dane nad drugima?’, a ona je rekla: ‘Ne, on je održavao kontinuitet u svim svojim djelima.’” U časnom Kur’anu stoji: “I sve dok si živ, Gospodaru svome se klanjaj.” (El-Hidžr, 99)

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :