Najbolji su ljudi oni koji najviše koriste drugim ljudima (Medina)

Hatib: dr. Salah ibn Muhammed el-Budejr

11. safer 1441. po Hidžri / 11. oktobar 2019.

Hvala Allahu, Koji je uputio dobročinitelje, pa su se uspeli na visoke stepene, i čine dobro i korist drugima, u ime Allaha i iz milosti i brige prema Božijim stvorenjima.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, svjedočenjem kojim tražimo uputu, Allahovo zadovoljstvo i Njegovu blizinu, sigurnost, ponos i smirenost, i svjedočim da je naš vjerovesnik i prvak Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, kojeg volimo i slijedimo, ne činimo ništa što on nije činio, i ne prekoračujemo granice koje je on postavio, neka su na njega Allahova milost, blagoslov i mir, i na njegovu porodicu i ashabe, koji su pretekli druge u vjerovanju, žrtvovanju i darežljivosti.

O muslimani, bojte se Allaha, jer onaj ko se bude bojao Allaha, u njegovom srcu provrijet će izvori ispravnog razumijevanja, korisnih značenja i rječitosti. “I bojte se Allaha – Allah vas uči, i Allah sve zna.” (El-Bekara, 282)

O muslimani, činiti dobro ljudima jedno je od najboljih svojstava. Koristan i čovjek koji pomaže ljudima, imetkom, ugledom, znanjem, lijepim ponašanjem, dobročinstvom, plodan je poput rose, u njegovom davanju je dobro, u njegovom “loncu” ima dovoljno hrane za sve a njegove ruke su kišonosni oblaci. Ustrajan je u spajanju ljudi, darivanju i milosrđu.

On je utjeha tužnom, gostoprimljivi domaćin, ruka pomoći nevoljniku. Podučava one koji od njega traže znanje, milostiv je prema siročadima, briše suze ožalošćenima, prema ljudima se odnosi s ljubavlju, dobročinstvom i blagošću.

Pred njegovim vratima uvijek je gužva, a najveće gužve su na pitkim izvorima. Ptica slijeće tamo gdje se širi ljubav i natkriljuje kuće plemenitih. Allahov vjerovjesnik Isa, alejhis-selam, rekao je: “… i učinit će me, gdje god budem, blagoslovljenim” (Merjem, 31).

U komentaru ovog ajeta mufesiri su rekli: “Tj. učinit će me korisnim gdje god da budem, ispunjavat ću potrebe siromašnih, podučavat ću ljude dobru, pozivat ću da se čini dobro i odvraćat ću od zla, i podarit će mi različite vrste blagoslova.” Najkorisniji čovjek drugim ljudima jeste naš vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.

Uzvišeni kaže: “Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv” (Et-Tevba, 128). Nisam vidio niti čuo da postoji čovjek sličan Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.

Ko bude pomagao drugim ljudima, živjet će časno i poštovano, uživat će visoko mjesto u srcima ljudima i spominjat će se po lijepom. Neko je davno rekao: “Debela vreća i lijep spomen ne idu zajedno.”

I rekao je: “Uskraćivanje dobra je loše mišljenje o Gospodaru.” Budi koristan ljudima, i ispunjavaj njihove potrebe, i pruži svoje ruke ka dobru. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o onim najboljim i najgorim među vama?” Jedan čovjek reče: “Da, Allahov Poslaniče.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Najbolji među vama su oni od kojih se očekuje dobro i od čijeg su zla ljudi sigurni, a najgori su oni od kojih se ne očekuje dobro i od čijeg zla ljudi nisu sigurni.” (Ibn Hibban)

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najdraži ljudi Allahu su oni koji najviše koriste ljudima. Najdraže djelo Allahu je da obraduješ muslimana, ili da od njega otkloniš nedaću, ili da vratiš dug umjesto njega, ili da ga nahraniš kada je gladan. Da ispunim potrebu moga brata draže mi je nego da budem u itikafu u ovoj džamiji mjesec dana”, tj. Poslanikovoj džamiji u Medini. (Taberani)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko otkloni nedaću od muslimana na dunjaluku, Allah će otkloniti od njega nevolju na Sudnjem danu. Ko olakša dužniku, Allah će njemu olakšati na dunjaluku i ahiretu. Ko sakrije sramotu muslimana, Allah će sakriti njegovu sramotu na dunjaluku i ahiretu. Allah pomaže Svome robu dok on pomaže svome bratu.” (Muslim)

U komentaru ovog hadisa imam Nevevi rekao je: “Hadis govori o vrijednosti ispunjavanja potreba muslimana i činjenja onoga što će im koristiti, u imetku, znanju, pomoći, savjetu i sl.”

Čini dobro, odazovi se nevoljniku, ne potcjenjuj dobročinstvo i uslugu koju učiniš. Trunke zla koje čovjek uradi naći će zapisane i pobrojane, i trunke dobra koje uradi naći će sačuvane i pohranjene.

Ebu Džeri el-Hudžejmi, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne potcjenjuj ništa od dobra, makar da pokloniš malo uže, ili da žednom natočiš vode sa svog bunara, ili da s osmijehom sretneš svoga brata ili da pružiš utočište usamljenom.” (Nesai)

Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, rekao je: “Dok smo sjedili kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jednog od nas ujela je škorpija, pa je neki čovjek rekao: ‘Allahov Poslaniče, zar mu nećeš proučiti rukju?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Ko od vas može koristiti svome bratu, neka to učini.’” (Muslim)

Ne uskraćuj ljudima svoje dobročinstvo, ne škrtari u dobroti, ne usteži se od dobra, ne ljuti se, i ne okreći se od siromaha kojeg je potreba natjerala da traži, daj mu malo, ili ga vrati na najljepši način.

O muslimani, bojte se Allaha, budite svjesni Njegovog nadzora, pokoravajte Mu se i nemojte griješiti prema Njemu. Uzvišeni kaže: “O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni!” (Et-Tevba, 119)

O muslimani, preporučuje se posredovanje u dobru, jer je to korist za onoga u čije ime se posreduje. Ko posreduje u dobru, s namjerom pomaganja ljudima i ispunjavanja njihovih potreba, učinio je veliko dobro i zaslužio je zahvalnost ljudi. Ebu Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, rekao je: “Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dolazili su ljudi s različitim potrebama, a on bi tada govorio svojim sabesjednicima: posredujte, zauzmite se, bit ćete nagrađeni, Allah će, jezikom Svoga Poslanika, pokazati ono što On voli.” (Muttefekun alejhi)

Svako ko bude posredovao u postizanju dobra, ili olakšavanju teškoće, ili priskrbljivanju koristi, ili otklanjanju zla, ili izmirenju dvojice posvađanih, ili ostvarenju prava, imat će svoj udio i nagradu u ostvarenom dobru. S druge strane, ko bude posredovao u uzurpaciji nečijeg zakonitog prava, ili falsifikovanju istine, ili podržavanju nepravde, ili davanju prednosti onome ko ne zaslužuje određenu poziciju nad onim ko je zaslužuje, ili postavljanju podobnih, a udaljavanju sposobnih, ili zapošljavanju nekog svog na štetu drugih ljudi, koji polažu više prava na taj posao, njegovo posredovanje je zlo i nepravda.

Uzvišeni kaže: “Onaj ko se bude za dobro zalagao – bit će i njemu udio u nagradi, a onaj ko se bude za zlo zauzimao – bit će i njemu udio u kazni. A Allah nad svim bdi.” (En-Nisa, 85)

Prihvatanje poklona za posredovanje upropaštava njegovu nagradu i vrijednost. Ne ubrzavaj nagradu za svoje posredovanje, i čuvaj je za budući svijet. Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, rekao je: “Ko posreduje u ostvarivanju nekog prava i otklanjanju nepravde, pa primi poklon za njega, poklon koji je primio je suht – nepravedno stečen imetak.”

Ebu Umama el-Bahili, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko posreduje za nekoga, i primi poklon za svoje posredovanje, učinio je jedan od najgorih oblika kamate.” (Ahmed, Ebu Davud, a neki učenjaci su ga ocijenili kao hasen – dobar)

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :