Kako postići blagoslov u životu (Medina)

Hatib: Abdulbari ibn Avad es-Subejti

2. džumadel-ula 1439. po Hidžri / 19. januar 2018.

Hvala Allahu, Koji je odlikovao istinoljubive iskrenošću i opskrbio ih blagoslovom. Zahvaljujem Mu na blagodati dijelenja na Njegovom putu i milostinje.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema i Koji je učinio Vatru utočištem idolopoklonika, nevjernika, i svjedočim da je naš prvak i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, koji je razotkrio zabludu spletkaroša i sihirbaza, neka su na njega Allahova milost i blagoslov, i na njegovu časnu porodicu i ashabe, nosioce najljepših vrlina i kvaliteta.

Oporočujem sebi i vama bogobojaznost, koja je kruna svakog dobra, temelj sreće i put ka Džennetu. Uzvišeni kaže: “O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!” (Ali Imran, 102)

Allah, džellešanuhu, učinio je zemlju životnim staništem Svojih stvorenja i spustio je na nju Svoj blagoslov. Uzvišeni kaže: “On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio.” (Fussilet, 10)

Allah, dželešanuhu, odabrao je Svoje vjerovjesnike i blagoslovio je njihove živote i njihova djela. Za Nuha, alejhis-selam, rekao je: “O Nuhu”, bi rečeno, “iskrcaj se s pozdravom Našim i blagoslovima tebi i narodima koji će se izroditi od ovih koji su s tobom!” (Hud, 49). Za Isaa, alejhis-selam, rekao je: “… i učinit će me, gdje god budem, blagoslovljenim.” (Merjem, 31)

Vjerodostojnim putem potvrđena je blagoslovljenost vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koju su ashabi vidjeli svojim očima. U slijeđenju Kurʼana i postupanju po njemu je blagoslov. Uzvišeni kaže: “A ova Knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala.” (El-En’am, 155)

Bereket znači rast, uvećanje i napredak, i kada se pomiješa sa malo, umnoži ga, a kada se nađe na nekom mjestu, pokažu se njegovi plodovi, prelije se njegovo dobro a njegova korisnost prenese se na imetak, potomstvo, vrijeme, znanje, ljudska djela i osobe.

Allah, džellešanuhu, blagoslovio je Drevni hram, Poslanikov grad Medinu i Mesdžidul-Aksa i njegovu okolinu. Uzvišeni kaže: “Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima.” (Ali Imran, 96)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allahu moj, podari Medini dvostruko veći blagoslov od onoga kojeg si podario Meki.” Rekao je Uzvišeni: “Hvaljen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali.” (El-Isra, 1)

Allah, džellešanuhu, blagoslovio je Vjerovjesnikov ummet, pa se on povećao, napredovao i prestigao ostale narode. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ima jedno drvo čije lišće ne opada, i to drvo je poput muslimana. Znate li koje je to drvo?” Mnogi su pomislili da je to neko drvo u pustinji, ali nisu znali koje, pa su rekli: “Allahov Poslaniče, reci nam koje je to drvo.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “To je drvo palme.”

Musliman traži bereket, blagoslov, gdje god da se nađe, jer želi da njegovo tijelo, njegov život, njegovo potomstvo i sve što je oko njega bude blagoslovljeno i okruženo blagoslovom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vrijeme zrijenja plodova imao je običaj kazati: “Gospodaru, blagoslovi naš grad (Medinu)! Gospodaru, blagoslovi naš sā (mjera za žito, četiri pregršta), i naš mudd (mjera za žito, pregršt). Gospodaru, blagoslovi naš grad (Medinu), i udvostruči Svoj blagoslov.”

Vjernik svojoj kući i porodici priskrbljuje blagoslov ustrajavanjem u zikru – spominjanjem Allaha, džellešanuhu, i učenjem sure El-Bekara. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada čovjek uđe u svoju kuću i spomene Allaha pri ulasku i za sofrom, šejtan kaže: ‘Ovdje vam nema ni prenoćišta ni večere.’ Učite suru El-Bekara, jer u njenom učenju je blagoslov, a u njenom ostavljanju je kajanje.”

Bereket se postiže i istigfarom – traženjem oprosta od Allaha, džellešanuhu. Allah, džellešanuhu, navodi u Kur’anu ovu Nuhovu dovu: “… i govorio: ‘Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašće, i rijeke će vam dati.’” (Nuh, 10–12)

Bereket, blagoslov treba tražiti u obavljanju sabah-namaza u džematu. U tome je veliki uspjeh i postizanje blagoslova uranka. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Gospodaru, podari mom ummetu blagoslov u uranku.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, slao je vojsku u borbu u ranim jutarnjim satima. Bio je jedan čovjek po imenu Sahr, čuveni trgovac, koji je svoju robu slao na pijacu u jutarnjim satima, pa je postao bogat čovjek i stekao je ogroman imetak.

Traženje bereketa u dovi najbolji je put za njegovo postizanje. Prenosi se da se Akil ibn Ebu Talib oženio, pa su mu neki ljudi kazali: “Želimo vam slogu i mnoštvo potomaka!”, a on im reče: “Nemojte tako govoriti.” “A kako ćemo reći, o Ebu Zejde?”, upitaše oni. “Recite: ‘Allah blagoslovio vas i vaše potomstvo!’, tako nam je naređeno”, reče on.

Bereket se postiže i nazivanjem selama islamskog pozdrava, koji spada u specifičnosti islama i specifičnosti ovog blagoslovljenog ummeta. Uzvišeni kaže: “A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim.” (En-Nur, 61)

Bereket se postiže i iskrenošću u trgovini. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kupac i prodavac imaju pravo izbora (opoziva kupoprodajnog ugovora) sve dok se fizički ne razdvoje. Ako budu iskreni u opisu robe i pojasne njene mahane, Allah će blagosloviti njihovu trgovinu, a ako sakriju mahane i slažu, Allah će im uskratiti blagoslov.”

Održavanje rodbinskih veza razlog je Božijeg blagoslova, produžuje životni vijek i uvećava opskrbu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko želi da mu se uveća opskrba i produži životni vijek, neka održava rodbinske veze.”

Složnost i okupljanje uzrok su postizanja blagoslova i njegovog spuštanja. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u različitim situacijama, podsticao je svoje ashabe da se okupljaju i ne razjedinjuju. Ashabi su ga jednom upitali: “Allahovo Poslaniče, jedemo a ne zasitimo se?” On ih je upitao: “Jedete li zajedno ili odvojeno?” “Odvojeno”, rekli su. Na to im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Okupite se oko sofre, i spomenite Allahovo ime, Allah će vam dati blagoslov u jelu.”

Dobročinstvo prema slabima i nejakima otvoreno je polje za one koji teže blagoslovu i uvećanju dobra. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Da li vam pomoć i opskrba dolaze i zbog koga drugog osim zbog onih slabih među vama?”

Kada se čovjekov život ispuni berektom, Allah će opskrbiti njegov um zrelim razmišljanjem, a njegovo srce će nadahnuti znanjem i čvrstim vjerovanjem. Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao je: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao je u nužnik, a ja sam mu pripremio vodu za abdesta. Kada je ugledao vodu, upitao je: ‘Ko je ostavio vodu ovdje?’ Rečeno mu je da sam ja to uradio, pa je rekao: ‘Allahu moj, podari mu znanje o vjeri.’” Allah, džellešanuhu uslišio je Vjerovjesnikovu dovu i Abdullah ibn Abbas postao je jedan od najučenijih ashaba. Jedan njegov savremenik kazao je: “Vidio sam Ibn Abbasa okruženog hiljadama učenika.”

U životu muslimana bereket se manifestuje kroz njegovu produktivnost i kontinuirana postignuća u relativno kratkom vremenskom roku, po čemu se izdvaja od drugih. To je posebna pomoć od Allaha, kojom On pomaže neke ljude, kako bi ih osnažio u pokornosti i činjenju dobra.

Dugovječnost, praćena lijepim riječima i djelima, jedan je od oblika blagoslova, kojim Allah, džellešanuhu, opskrbljuje Svoje iskrene robove. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Bereket je s vašim najstarijima.”

Brak sa čednom ženom, koja voli svoga muža i koja mnogo rađa, također je uzrok spuštanja Božijeg blagoslova. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ženu udaju četiri stvari: imetak, porijeklo, ljepota i vjera, a ti se oženi vjernicom, Allah ti podario dobro!” Ženidba ženom vjernicom uzrok je Božijeg blagoslova, jer riječ “turab – zemlja”, od koje je izveden glagol “teribet” u ovom hadisu, tj. “teribet jedake – Allah ti podario dobro” ukazuje na uvećanje dobra.

Opskrbljivanje čovjeka obilnim imetkom i trošenje tog imetka na Božijem putu, u različite dobrotvorne svrhe, jasan je znak Božijeg blagoslova i neprocjenjiva blagodat. Onaj ko bude trošio imetak u grijehu i onome što izaziva Božiju srdžbu, i ne bude izvršavao svoje imovinske obaveze prema Uzvišenom Allahu, Allah, džellešanuhu, uskratit će mu Svoj blagoslov. Uzvišeni kaže: “Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grešnika.” (El-Bekara, 276)

Svi muslimani dužni su činiti ono što će donijeti Božiji blagoslov njihovim domovinama, društvima i islamskom ummetu u cijelosti, a to će postići uspostavom Božijeg zakona, propisa na Zemlji. Uzvišeni kaže: “A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.” (El-Aʼraf, 96)

Pametnom i razboritom čovjeku jasno je da je okretanje od Božijeg zakona uzrok gubitka blagoslova i nestanka dobra. Allah, džellešanuhu, u Kurʼanu, govori o slučaju naroda Sabe, kome je On, nakon što ih je opskrbio mnogim dobrima i blagodatima, uskratio Svoj blagoslov i spustio je na njih Svoju kaznu. Uzvišeni kaže: “Stanovnici Sabe imali su dokaz u mjestu u kome su živjeli: vrtove, zdesna i slijeva. ‘Jedite hranu Gospodara svoga i budite Mu zahvalni’; kakav divan kraj i Gospodar koji mnogo prašta! Ali oni su nezahvalni postali, pa smo na njih poplavu pustili, popuštanjem brana nastalu, i zamijenili im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom divljim.” (Saba, 15–16)

Donosite salavate na Poslanika upute, to vam je naredba od vašeg Gospodara u Njegovoj Knjizi: “Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :