Zekat, solidarnost i unapređenje (Meka)

Hatib: dr. Abdullah ibn Avad el-Džuheni

15. ramazan 1441. po Hidžri / 8. maj 2020.

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu. Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo i Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može uputiti. Svjedočim da nema boga osim Allaha, jedinog, Koji druga nema, i svjedočim da je naš vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik. Uzvišeni kaže: “O vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nipošto ne umirite osim kao muslimani!” (Ali Imran, 102) 

“O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas je stvorio od jedne osobe, od koje je njen par stvorio, a od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. Bojte se Allaha, Čijim imenom jedni druge molite, i čuvajte rodbinske veze. Allah vas, doista, nadzire.” (En-Nisa, 1) 

“O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (El-Ahzab, 70–71)

 Najistinitiji govor je Allahova Knjiga, a najbolja uputa je uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari u vjeri su novoitarije, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.

O muslimani, oporučujem sebi i vama bogobojaznost. Znajte da postoje “crvene linije” koje ne smijete preći, i da postoje granice kod kojih se morate zaustaviti. Vjernik je uvijek između dva straha – straha od onoga što je prošlo i ne zna šta će Allah učiniti s njim, i straha od onoga što predstoji, i ne zna šta će Allah odrediti u tome. Neka čovjek uzme od sebe za sebe, od svog dunjaluka za svoj ahiret, od mladosti prije starosti i od života prije smrti.

O muslimani, islam je vjera pravednosti, dobročinstva, bratstva, solidarnosti, jednakosti, i vjera dobra i napretka. Allah nam je dozvolio sve lijepe, časne i poštene načine stjecanja zarade, i podstakao nas je da se bavimo njima, a zabranio je sve ružne, nečasne i nepoštene načine zarade, i upozorio je one koji se njima bave. Islam je vjera koja je objedinila u sebi sve vrline i ljepote, uzroke pravednosti i jednakosti, vjera koja je izgrađena na uzajamno povezanim temeljima i jakim i čvrstim stupovima. Jedan od tih stupova jeste obaveza izdvajanja zekata iz precizno definisanih vrsta imetka. Zekat je treći od pet velikih stupova islama, na čiju obaveznost upućuju Kur’an, sunnet i jednoglasan stav islamskih učenjaka. Uzvišeni kaže: “Molitvu obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte!” (El-Bekara, 43)

Namaz i zekat su dva valičanstvena, uzajamno povezana, temelja, neodvojiva jedan od drugog. Poslanikov halifa Ebu Bekr, radijallahu anhu, rekao je: “Tako mi Allaha, borit ću se protiv onih koji su razdvojili namaz i zekat.” (Muttefekun alejhi) Uzvišeni kaže: “Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu – navijesti bolnu patnju na Dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. ‘Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!’” (Et-Tevba, 34–35)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, protumačio je ovaj ajet riječima: “Svakom vlasniku zlata i srebra koji ne bude davao zekat na njih, na Sudnjem danu od tog zlata i srebra napravit će se ploče koje će se zagrijati na džehennemskoj vatri, pa će se njima pržiti njegove slabine, čelo i leđa. Kad god se ohlade, zagrijat će se ponovo i ponovo će se pržiti na njima u danu koji će trajati pedeset hiljada godina. Tako će se ponavljati sve dok se ne presudi svim ljudima i pa će vidjeti svoj put ka Džennetu ili Džehennemu.” Neko je rekao: “A šta je sa vlasnikom deva?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Nema nijednog vlasnika deva, koji ne izvršava svoju obavezu vezanu za njih, a od tih obaveza jeste njihova muža na dan kada idu na pojenje (i dijeljenje njihovog mlijeka prolaznicima), a da na Sudnjem danu neće biti bačen licem na tle, pa će ga one gaziti svojim papcima i ujedati svojim ustima, a bit će u velikom broju, ogromnih tijela i snage. Samo što pređe prva, preći će i ona zadnja, i tako će se ponavljati u danu koji će trajati pedeset hiljada godina, sve dok Allah ne presudi među robovima, i ne bude vidio svoj put, završnicu, ka Džennetu ili u Džehennemu.” Neko upita: “Allahov Poslaniče, a vlasnik krava i sitne stoke?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “I svaki vlasnik krava i sitne stoke koji ne bude davao na njih njihovo pravo, kada bude Sudnji dan, bit će bačen pred njih u jednu prostranu, ravnu provaliju. Nijedna krava ili nešto od sitne stoke neće izostati. Neće biti stoke savijenih rogova, ili bez rogova, ili slomljenih rogova. Sve će ga bosti i gaziti svojim papcima. Kad god to završi prva, nastavit će sljedeća i to u danu koji će trajati pedeset hiljada godina. To će se ponavljati sve dok se ne presudi ljudima i dok mu ne bude pokazan put ka Džennetu ili Džehennemu.” (Muslim)

Kur’anski ajeti u kojima se navode svojstva čestitih vjernika, iskrenih i odabranih, kojima su obećane džennetske bašče od Milostivog Gospodara, posebno naglašavaju jednu njihovu osobinu, a ona je trošenje imetka na Allahovom putu, prije svega u vidu davanja zekata, i to je jedna od njihovih najprepoznatljivijih osobina, i najposebnijih moralnih vrlina. Allah, uzvišen neka je, obećao je onima koji budu trošili svoj imetak na Njegovom putu, draga srca, i iskrenog nijeta, u kojem nema primjese rijaluka – pretvaranja i želje za samodokazivanjem, i bez vrijeđanja i prigovora, oholosti i uzdizanja, da će očistiti njihove duše, uvećati njihov imetak i oprostiti im grijehe.

Uzvišeni kaže: “Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti. A Allah sve čuje i sve zna” (Et-Tevba, 103); “Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.” (El-Bekara, 268)

 I, zato je obaveza svakog imućnog muslimana da iz svog imetka izdvoji propisani dio i dâ ga jednoj od kategorija koje su spomenute u ajetu: “Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako! A Allah sve zna i mudar je.” (Et-Tevba, 60)

Bojte se Allaha, vjernici, i izvršite svoju obavezu zekata, kao čin pokornosti svome Gospodaru i zadovoljstva onim što je On propisao. Zaštitite se zekatom od pohlepe, škrtosti i vezanosti za materijalna dobra, i otvorite kapije nebeskog blagoslova, i liječite njime vaše bolesne.

Milostinja, sadaka, gasi srdžbu Gospodara, kao što voda gasi vatru. Nedavanje zekata uzrok je uskraćivanja kiše s neba, i da nije životinja, kiša nikad ne bi ni pala. Uzvišeni kaže: “… i nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine.” (Ali Imran, 133–134) Još jučer smo dočekali mjesec ramazan, plemenitog i dragog gosta, a već danas smo u njegovoj polovini.

Pola ramazana je iza nas, prošao je njegov uštap, i njegov značajan dio. Iskoristite preostalo vrijeme, koje promiče kao što promiču oblaci, i uđite na njegovu kapiju prije nego što se ona zatvori. Naš gost samo što nije otišao. Budite dobri prema njemu u preostalim danima, pa će vam biti oprošteno ono što je prošlo. U suprotnom, bit ćete odgovorni i za ono što je prošlo i što je preostalo. Ispunite pravo koje ovaj mjesec ima kod vas, i bojte se Allaha u tajnosti i javnosti.

O muslimani, Allah je Svoga Poslanika i vjernike počastio pobjedom u ovom blagoslovljenom mjesecu. U mjesecu ramazanu, druge godine po Hidžri, desila se čuvena Bitka na Bedru, u kojoj je Allah pomogao Svoju vjerničku vojsku. U istom mjesecu, pete godine po Hidžri, muslimani su se spremali za Bitku na hendeku. U ramazanu, osme godine po Hidžri, desila se najveća pobjeda – osvajanje Meke, kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oprostio vođama Kurejša i kada su ljudi u skupinama ulazili u islam.

Najveće islamske pobjede izvojevane su u mjesecu ramazanu, što nas dovodi do zaključka da postoji čvrsta veza između posta i pobjede. U ozračju ove pandemije koja je umnogome promijenila ljudsku stvarnost, potrebno je da u svojim srcima probudimo optimizam i lijepo mišljenje o Allahu, da će On bolest zamijeniti lijekom, pomoći nam i pokazati nam put.

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :