Hatib: dr. Husejn ibn Abdulaziz Alu Šejh

6. šaban 1440. po Hidžri / 12. april 2019.

Hvala Allahu, Zaštitniku čestitih. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, istinitog Boga, i svjedočim da je naš vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, predvodnik vjerovjesnika i poslanika. Allahu moj, smiluj se, spasi i blagoslovi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

O ljudi, bojte se Allaha, Uzvišenog, pokoravajte Mu se, držite se čvrstog užeta islama i ostvarite bogobojaznost, postići ćete najveću sreću. Uzvišeni kaže: “I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost.” (El-Bekara, 197)

Poštovani vjernici! Mjesec šaban je kao i drugi mjeseci u smislu obaveze izvršavanja propisanih obaveza, farzova, pokoravanja Allahu, džellešanuhu, i čuvanja duše od harama, grijeha i loših djela. Uzvišeni kaže: “Zato se Njemu iskreno klanjajte i od Njega oprosta tražite!” (Fussilet, 6)

S druge strane, mjesec šaban ima mnogobrojne fadilete, odlike i vrijednosti, i poželjno je da se vjernici, svim svojim srcem, okrenu tim fadiletima i iskoriste njihove blagodati.

Buhari i Muslim bilježe od majke pravovjernih Aiše, Allah bio zadovoljan njome i njenim ocem, da je rekla: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio je toliko da bismo pomislili da nikada neće prekinuti post, i ne bi postio toliko da bismo pomislili da više neće postiti. Nisam vidjela Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je postio cijeli mjesec osim ramazana, a poslije ramazana najviše je postio u šabanu.” U jednoj od verzija ovog hadisa navodi se da je Aiša, radijallahu anha, rekla: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije postio ni u jednom mjesecu više dana od mjeseca šabana, koji je postio u cijelosti.”

Međutim, izraz “u cijelosti” ne znači da je postio cijeli šaban, nego njegov najveći dio, kao što su to objasnili Ibn Mubarek i Ibn Hadžer, na osnovu Muslimove verzije: “Postio je cijeli šaban osim malog dijela.”

Ibn Redžeb je rekao: “Post mjeseca šabana vredniji je od posta drugih mjeseci.” Ovdje se misli na post u općenitom smislu. Rekao je San’ani: “Ovo je dokaz da je post u mjesecu šabanu vredniji od posta u drugim mjesecima.”

Poštovani vjernici! U ovom mjesecu požurite sa činjenjem dobrih djela, koja će vas približiti vašem Gospodaru. Ovo je mjesec koji ima svoju vrijednost i koji su u prvim generacijama muslimana zvali “mjesec karija”, zbog intenzivnijeg učenja Kur’ana u njemu, provođenja značajnog dijela vremena s Kur’anom i čvrstog vezivanja za Kur’an, a sve u cilju što bolje pripreme za nastupanje mjeseca ramazana.

Požurite! Požurite! Ispunite ovaj mjesec dobrim djelima, nafilama i pokornošću. Ahmed i Nesai, u hadisu koji su učenjaci ocijenili dobrim, bilježe da je Usama ibn Zejd, radijallahu anhuma, rekao: “Upitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Allahov Poslaniče, nisam vidio da i u jednom mjesecu postiš koliko postiš u šabanu?’, a on je rekao: ‘To je mjesec prema kojem su ljudi nemarni, između redžeba i ramazana. To je mjesec u kojem se djela uzdižu Gospodaru svjetova, a ja volim da moja djela budu uzdignuta dok postim.’”

Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, o značenju ovog hadisa rekao je: “Ovim hadisom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, htio je ukazati na to da su ljudi zbog posvećenosti dvama velikim mjesecima, svetom mjesecu redžebu i blagoslovljenom mjesecu ramazanu, zapostavili mjesec između njih, tj. mjesec šaban, tako da je on ostao izvan njihove pažnje… Ljudi su skloni tome da se više fokusiraju na ono što je općepoznato i općeprihvaćeno, a manje na ona djela koja nisu toliko poznata i raširena među ljudima, zbog čega ostaju uskraćeni za vrijednost i nagradu tih djela.”

Što se tiče hadisa koji bilježe Ahmed, Ebu Davud i Nesai i drugi: “Kada prođe prva polovina šabana, nemojte postiti”, većina učenjaka smatra da je ovaj hadis slab, i da slabost postoji i u njegovom tekstu i lancu prenosilaca. Učenjaci koji su ga ocijenili vjerodostojnim, protumačili su da se on odnosi na onoga ko nije imao običaj postiti u tim danima – njemu je, nakon što prođe polovina šabana, pokuđeno postiti, ciljano i s namjerom posta u tom vremenu, a razlog je predostrožnost prema ramazanu. Štaviše, neki učenjaci su stava da je post s takvom namjerom novotarija.

Poštovani vjernici! U vjerodostojnom sunnetu potvrđeno je da muslimanu, koji ne posti Davudov post (svaki drugi dan) ili ne posti ponedjeljkom i četvrtkom, nije dozvoljeno postiti dan ili dva dana prije ramazana, iz predostrožnosti prema postu mjeseca ramazana. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Nemojte postiti dan ili dva dana prije ramazana, osim čovjeka koji je uobičajio postiti u tim danima, i njemu je dozvoljeno postiti.” (Buhari i Muslim)

Ammar ibn Jasir, radijallahu anhu, prenio je od svoga oca da je rekao: “Ko bude postio dan za koji se sumnja da bi mogao biti ramazanski, učinio je neposluh prema Poslaniku, alejhis-selam.” (Ebu Davud i Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca, a Buhari ga je zabilježio u formi mualleka – hadisa u kojem je izostavljen lanac prenosilaca.)

Poštovani vjernici! Iskoristite vrijeme ovog mjeseca i drugih mjeseci u onome što će vas približiti vašem Gospodaru, i požurite s činjenjem dobra da biste stekli što više dobrih djela. Uzvišeni kaže: “… i nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje” (Ali Imran, 133); “O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite” (El-Hašr, 18).

O vjernici, ne postoji vjerodostojan hadis od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kojim se preporučuje klanjanje posebnog noćnog namaza petnaestu noć šabana, i poseban post petnaestog dana šabana. Štaviše, veliki broj islamskih učenjaka osudio je takvu praksu i smatrali su je novotarijom.

Što se tiče hadisa: “Allah, džellešanuhu, gleda Svoje robove, petnaeste noći šabana i oprašta svima, osim idolopokloniku i zlobniku”, koji su neki učenjaci ocijenili dobrim, hasen, on svojim značenjem ne ukazuje na činjenje posebnih vrsta ibadeta u toj noći i danu.

O vjernici! Jedno od najvrednijih i Allahu najdražih djela jeste često donošenje salavata i selama na plemenitog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.

Allahu moj, smiluj se, blagoslovi i spasi našeg miljenika i vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Allahu moj, budi zadovoljan svim Poslanikovim ashabima, tabiinima i onima koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjeg dana.

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :