Hatib: Abdulbari ibn Avad es-Subejti
28. ramazan 1438. po Hidžri / 23. juni 2017.

Hvala Allahu, Koji je uvećao Svoje dobro i nagradu u mjesecu ramazanu, zahvaljujem Mu što nam je ukazao počast postom, noćnim namazom i Lejletul-kadrom.

Svjedočim da nema boga osim Allaha Jedinog, Koji druga nema, Njemu pripada stvaranje i upravljanje, i svjedočim da je naš prvak i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, neka je na njega i njegove ashabe Allahov blagoslov i spas sve dok mjesec bude sjao i svitala zora.

Oporučujem sebi i vama bogobojaznost, za koju Uzvišeni kaže: “O vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nipošto ne umirite osim kao muslimani!” (Ali Imran, 102)

Neizmjerna radost ispunjava našu dušu i tijelo zbog ukazane prilike da ispostimo ovaj časni mjesec, a jezici zahvaljuju Allahu na mnogobrojnim blagodatima kojima nas je On obasuo: blagodati posta i upotpunjenja mjeseca ramazana, blagodati nadahnuća postom i noćnim namazom, a kako su to samo dragocjene blagodati u mjesecu čija se dobra ne mogu iscrpiti, i čiji se pokloni ne mogu pobrojati i čiji miomirisi nikada ne iščezavaju.

Ramazan je polahko počeo spremati svoje “prtljage”, i nagovještavati svoj odlazak. Ovdje čovjek zastane, zbunjen i zatečen: kako su samo brzo prošli njegovi dani i u nepovrat otišli njegovi sati. Jučer smo ga dočekivali, a danas ga ispraćamo. Takav je cjelokupan ljudski život.

Kada se približi kraj ramazana, musliman “pohlepno” traga za njegovim najboljim plodovima, ubire ih i pohranjuje u riznicu svojih dobrih djela, učestalo moli Allaha da primi njegove ibadete i pokornost. Uzvišeni kaže: “I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali, oni su molili: ‘Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš!’” (El-Bekara, 127)

Ramazan je škola koja nas uči veličanstvenim lekcijama i korisnim i djelotvornim poukama. Vratovi su se potčinili, srca su se ponizila, oči su se natopile suzama i duše su se smirile.

Ramazan je podigao ambicije, očistio duše, nahranio srca imanom, zatvorio put šejtanu, umanjio utjecaj strasti i porive razjedinjenosti i razilaženja.

U ramazanu su se zbili safovi, približila tijela i uvezala u veličanstven prizor u kojem se ogleda sva ljepota i uzvišenost islamskog bratstva, i snaga njegove građevine i jedinstva.

Postače krasi karakter pobožnih, strahopoštovanje pokornih i skrušenost onih koji su se o sebe ogriješili. To zbog toga što vjernicima, koji traže Božije zadovoljstvo, sa svakim učinjenim dobrim djelom samo raste skrušenost i strah od Allaha. Oni nisu zadovoljni svojim djelima i ne prigovaraju zbog njih, nego, naprotiv, smatraju ono što rade neznatnim i malim u odnosu na Božiju veličinu i dobrotu, i pokazuju svoju potrebu za Allahovim oprostom i milošću iz straha da njihova djela ne budu odbačena. Uzvišeni kaže: “…i oni koji od onoga što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru.” (El-Mu’minun, 60)

Ovaj imanski odgoj otupljuje oštricu samoljublja i zadivljenosti vlastitim djelima, i razvija u čovjeku osjećaj trajne potrebe za Allahom, i čini ga poniznim pred Njim, ne uzdiže se zbog svog djela i ne zanosi svojim trudom. Samodivljenje i samoljublje jedan je od najvećih uzroka neprimanja djela kod Allaha, džellešanuhu.

Kako čovjek može biti zadivljen svojim djelom kada ne zna šta će pokazati knjiga njegovih djela na Sudnjem danu!? Uzvišeni Allah kaže: “A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio; ali Allah čisti onoga koga On hoće. Allah sve čuje i sve zna.” (En-Nur, 21)

Allah, džellešanuhu, obradovao je vjernike kabulom – primanjem njihovih djela ako ih budu činili iskreno, predano i s ljubavlju. Uzvišeni kaže: “Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova Svojih i da samo On prihvaća milostinje, i da je samo Allah onaj koji prašta i da je On milostiv?!” (Et-Tevba, 104); “On prima pokajanje od robova Svojih i prašta loše postupke i zna šta radite” (Eš-Šura, 25); “I šta o Gospodaru svjetova mislite?” (Es-Saffat, 87)

Šta mislite o Gospodaru Uzvišenom, Onome Koji je pun ljubavi, Gospodaru Arša Veličanstvenog, Onom Koji radi šta hoće i Koji održava nebesa i Zemlju?

Mi mislimo da naš Gospodar prašta, prelazi preko loših djela, sakriva sramote, upućuje, pomaže, opskrbljuje, nadahnjuje, daje izlaz iz svake situacije i lijepu završnicu. Rekao je Ibn Mesud, radijallahu anhu: “Kunem se Allahom da će Allah, džellešanuhu, svakom čovjeku dati ono što on misli o Njemu.”

Kada Allah, džellešanuhu, primi, ukabuli djelo, On spusti Svoj blagoslov, i plodovi tog djela se uvećaju i ostavi lijepe tragove.

Cijenjeni vjernici! Ako je mjesec ramazan i prošao, vrijednost noćnog namaza dostupna je u svakom vremenu, nagrada za post potvrđena je za cijelu godinu i glas onoga koji skrušeno doziva uzdiže se prema nebesima.

Upućen je onaj ko učvrsti stablo svojih dobrih djela, brine se o njegovim plodovima i čije stope čvrsto stoje na putu pokornosti Allahu, džellešanuhu.

Jedno od tih djela spomenuto je u hadisu: “Ko isposti ramazan i šest dana ševvala, imat će nagradu kao da je cijelu godinu postio.”

Postač ima dvije radosti: radost prilikom iftara i radost prilikom susreta sa svojim Gospodarom, radost na ovom prolaznom svijetu i radost na onom vječnom svijetu. Ta radost pripada onome ko ustraje u ibadetu i pokornosti Allahu, džellešanuhu, njega čeka užitak koji nikada neće prestati, čeka ga Džennet u kojem se nalazi ono što oko vidjelo nije, što uho čulo nije i što srce osjetilo nije.

Kao da gledam neke od nas kako ih dozivaju džennetski glasnici: “Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!” (El-Hakka, 24); “Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili.” (Ez-Zuhruf, 72)

Uskoro će islamski ummet uživati u blagodati upotpunjenja mjeseca ramazana i radovati se Bajramu.

Postoje stvari koje je pohvalno činiti u noćima i danima Bajrama.

Propisano je donošenje tekbira od zalaska sunca zadnjeg dana ramazana do bajram-namaza.

Zekatul-fitr je čišćenje posta od beskorisnog i ružnog govora i hrana za siromahe, i iznosi jedan sā ili četiri pregršti datula, ili pšenice, ili suhog grožđa, ili riže ili neke druge vrste hrane. Daje se za sve članove porodice, djecu i odrasle, muškarce i žene, slobodne i robove. Najbolje vrijeme za podjelu zekatul-fitra je neposredno pred bajram-namaz, a dozvoljeno je dan ili dva dana prije Bajrama. Nije dozvoljeno odgađati davanje zekatul-fitra poslije bajram-namaza bez opravdanog šerijatskog razloga.

Pohvalno je da se muškarci prije odlaska na bajram-namaz okupaju i namirišu, a ženama je zabranjeno da izlaze u izazovnoj odjeći, da se mirišu i privlače pažnju muškaraca.

Sunnet je prije odlaska na bajram-namaz pojesti neparan broj datula.

Lijepo je čestitati Bajram, jer su to činili ashabi, radijallahu anhum.

Bajram je prilika za dobročinstvo prema roditeljima i jačanje veze s rodbinom, komšijama i među supružnicima.

Bajram je, također, prilika za odbacivanje mržnje i neprijateljstva i pobjedu nad emocijama koje šejtan koristi za zavađanje ljudi.

Allah mene i vas učinio od stanovnika Dženneta. Allah podario meni i vama blagoslov u časnom Kur’anu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprosta za sebe i vas, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :