Hatib: dr. Abdulbari ibn Avad es-Subejti

1. ševval 1439. po Hidžri / 15. juni 2018.

Hvala Allahu na dobru koje je dao u ramaznu. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema i Koji je obradovao vjernike oprostom i otklanjanjem nevolje, i svjedočim da je naš prvak i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, koji je pretekao druge u činjenju dobrih djela, neka su na njega Allahova milost i blagoslov, i na njegovu časnu porodicu i ashabe koji su postigli najveće stepene u vjeri. Oporučujem sebi i vama bogobojaznost. Rekao je Uzvišeni: “O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!” (Alu Imran, 102)

Musliman je ispratio ramazan u čijim je noćima je bila slast, a u danima svježina. Otišle su njegove noći i napustili su nas njegovi dani, a ostao je njihov sjaj u dušama, trag na srcima i miris na zemlji kojom su hodile noge postača.

Ako razmislimo o značenjima ajeta sure El-Inširah, u kojima se Allah obraća Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, naći ćemo da ova sura govori o jednom od najvažnijih plodova ramazana i obrascu koji je musliman dužan slijediti nakon ramazana. “Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili, i breme tvoje s tebe skinuli, koje je pleća tvoja tištilo, i spomen na tebe visoko uzdigli! Ta, zaista, s mukom je i last, zaista, s mukom je i last! A kad završiš, molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obraćaj!” (El-Inširah, 1–8)

Ajetom: “Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili”, Allah, džellešanuhu, podsjeća Svog Poslanika na jednu od najvećih blagodati kojima ga je obdario, a to je blagodat prostranosti prsa, duševnog smiraja, koja je rezultat primanja djela u ramazanu. Koja je to podrška i pomoć od Allaha veća od toga da Allah podari Svome robu prostranost, smiraj u prsima, nakon što je kušao slast imana u ramazanu, i nakon što su kurʼanska značenja osvijetlila njegovo srce?

Ko jednom osjeti ljepotu neke stvari i njenu slast, teško da može živjeti bez nje, jer ljudska duša ima vrlo izoštren osjećaj i veliku čežnju. Kada duša nešto osjeti, ona za tim čezne, a kada za nečim čezne, ona u tome traži utjehu. Zato ćeš naći da su vjernikova prsa uvijek prostrana, bez obzira na to da li je u blagodatima ili u iskušenju, jer vjernik je između dva stanja: zahvalnosti i strpljivosti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Divan li je primjer vjernika! U kakvoj se god situaciji nađe, on je na dobitku i takav slučaj nije ni sa kim drugim osim s vjernikom: ako ga zadesi kakvo dobro, on zahvali Allahu i bude nagrađen zbog toga, a ako ga zadesi šta loše, on se strpi, pa mu i to donese nagradu od Allaha.”

Nikako se ne mogu porediti onaj koji ima smiraj u prsima i živi svoj život u radosti i nadi, i onaj čija su prsa stegnuta i živi između brige i tjeskobe.

Ajetom: “… i breme tvoje s tebe skinuli” (El-Inširah, 2) ukazuje se na to da je jedan od plodova primljenosti ramazanskih ibadeta, kojima Allah nagrađuje Svoje čestite robove, “skidanje bremena” s pleća i brisanje grijeha i loših djela. Što manje grijeha čini, čovjek je bliži sreći.

Grijesi i nepokornost predstavljaju veliki teret za čovjeka, a njihovi okovi na ljudskom tijelu su čvrsti i gotovo neraskidivi. Oni uzrokuju oboljenje tijela. Fizička bol na tijelu je kao duhovna bol na srcu i kao što bolesno tijelo ne može osjećati slast hrane, tako i srce oboljelo od grijeha ne može osjećati slast ibadeta.

Jedan od najvećih tereta na čovjekovim plećima jeste teret grijeha kojima uznemirava druge ljude i pričinjava im štetu, kao što je grijeh ogovaranja, prenošenja tuđih riječi s ciljem sijanja mržnje i neprijateljstva, laži i nepravde. Kur’an je uporedio teret grijeha s teretom koji pritišće ljudska pleća: “… koje je pleća tvoja tištilo.”

Riječima: “… i spomen na tebe visoko uzdigli!” (El-Inšrah, 4), Allah, džellešanuhu, ukazao je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, veliku počast i visoko je uzdigao spomen na njega. Kada god se Allah spomene, uz Njega se spomene i Njegov Poslanik. One čija se srca predaju i smire uz učenje Kurʼana, i čiji jezici uče riječi zikra i dove, u danima i noćima ramazana, Allah će uzdići spomen na njih i podići će njihovu vrijednost na ovom i budućem svijetu, i to je jedini kriterij razlikovanja i vrednovanja ljudi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allah, džellešanuhu, ovom Knjigom uzdiže neke ljude, a neke spušta.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “…pa će hafizu Kurʼana biti rečeno: ‘Uči, penji se, i uči tečno i melodično kao što si učio na dunjaluku, tvoj stepen je kod zadnjeg ajeta koji proučiš!’”

Uzvišeni kaže: “A kad završiš, molitvi se predaj” (El-Inširah, 7) Vjernik čitav svoj život ustrajava u pokornosti Allahu, džellešanuhu i nastoji biti čvrst u izvršavanju Njegovih propisa. Cijeli vjernikov život posvećen je dobrim djelima i približavanju Allahu, džellešanuhu.

Kada završiš namaz, Gospodaru svome se obraćaj i predaj Mu se. Kada završiš svoje dunjalučke poslove, predaj se svome Gospodaru, čineći Mu ibadet. Vjernik nikada ne ide na “godišnji odmor” od pokornosti Allahu, džellešanuhu, nego prelazi s ibadeta na ibadet. Nema ništa ljepše od toga da ostaviš iza sebe dunjalučke poslove i brige i ostaneš sam sa svojim Gospodarom.

“A kad završiš, molitvi se predaj, i samo se Gospodaru svome obraćaj!” (El-Inširah, 7–8)

Ovi ajeti su najglasniji poziv i najbolji savjet koji u čovjeku jačaju želju za činjenjem dobra i podstiču ga na ozbiljnost u korištenju vremena, prije nego što bude kasno za to. Uzor svakom muslimanu u požurivanju s činjenjem dobrih djela i ustrajnosti u njima jeste Poslanik milosti, koji je stajao u namazu dok mu ne bi otekla stopala. Velika je šteta da se čovjek nakon ostvarenog dobra u ramazanu vrati starim stopama i da upropasti ogromnu “dobit”, na koju ga je Allah, džellešanuhu, uputio u mjesecu dobrote. Uzvišeni kaže: “… zato veličaj Gospodara svoga i hvali Ga, i molitvu obavljaj i sve dok si živ, Gospodaru svome se klanjaj!” (El-Hidžr, 98–99)

Donosite salavate i selame na Poslanika upute, Allah vam je to naredio u Svojoj Knjizi: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :