Hatib: Abdurrahman ibn Abdulaziz es-Sudejs

27. redžeb 1439. po Hidžri / 13. april 2018.

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu. Tebe, Gospodaru naš, hvalimo, od Tebe pomoć i oprost tražimo i Tebi se kajemo. Allaha hvalimo i Njemu se zahvaljujemo. Sva Njegova stvorenja svjedoče Mu rububijet – da je On jedini Gospodar, i priznaju mu uluhijjet – božanstvenost. Hvala Allahu, Vlasniku dobrote i plemenitosti, Onome Koji je Svoja stvorenja obasuo blagodatima po Svojoj želji.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, riječima na kojima opstoje nebesa i Zemlja, i zbog kojih su stvorena sva stvorenja, i svjedočim da je naš vjerovjesnik i prvak Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, čijom je poslanicom završen ciklus poslanstva, i koji je svojom sīrom, životopisom i poslaničkom misijom usavršio moral i uredio ljudske ćudi, neka su na njega Allahova milost, blagoslov i spas, i na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, najhrabrije ljude i vitezove istine, i na tabiine i one koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjeg dana.

Bojte se Allaha, ljudi, jer “onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati” (Et-Talak, 5). Držite se čvrsto bogobojaznosti, Allah vam se smilovao, jer ona je ponos, zaštita i sklonište na dunjaluku, ona je bogatstvo oba svijeta. Čvrsto se držite bogobojaznosti, postići ćete ono što želite i čemu stremite.

O muslimani! Onaj ko temeljito razmišlja i promišlja o stanju današnjeg čovječanstva, obuzme ga strah i zbunjenost: cijeli svijet postao je jedno veliko bojno polje, poprište, ljudske veze u njemu su pokidane, presušila je duhovnost i svijetom je ovladao materijalizam, koji uništava vjeru u njenim temeljima i ruši njena osnovna učenja, izvitoperenim ideologijama i prikrivenom mržnjom, pod raznim bajracima i parolama – to su bajraci kufra. Da, ideologije imaju svoje bajrake! Koliko su samo otvorile vrata sumnjama u postojanje Stvoritelja Zemlje i nebesa, i u Njegovo isključivo pravo na obožavanje. Da li je nekome moglo pasti na pamet da će katastrofa, koja je zadesila islamski ummet, doseći nivo negiranja Božije jednoće u nekim muslimanskim državama, ili direktnog pozivanja u herezu i negiranje postulata vjere?! Sve to dešava se u vremenu tektonskih poremećaja i konfrontacija globalnih razmjera, i u atmosferi progresivnog napredovanja koncepta “trgovanja vjerskim principima” u ime političkih i sektaških ideala, i pokušaja “svojatanja” islama i porobljavanja umova njegovih sinova idejama “krajnosti” – pretjerivanja u vjeri i ekstremizma s jedne i slobodnog tumačenja vjere i vjerske raspuštenosti s druge strane.

Pred očima svjetske javnosti dešavaju se brutalni teroristički napadi hemijskim naoružanjem usmjereni protiv žena, djece i nezaštićenih civila, kao jedna od najstrašnijih manifestacija ljudske tragedije, cionističko skrnavljenje i uzurpiranje muslimanskih svetinja, eskalacija sukoba paralelno s pokušajima uspostave globalnog mira i sigurnosti, mnogobrojne humanitarne katastrofe i širenje utjecaja zla i nasilja.

U vremenu naučnog progresa i otkrivanja novih dokaza o postojanju Allaha, džellešanuhu, za razumom obdarene, ovi zastrašujući vapaji skreću nam pažnju s mnogih nevolja i iskušenja koja nagrizaju tijelo islamskog ummeta i razbijaju njegovo jedinstvo. Sve ovo, Allah vas sačuvao i zaštitio, ukazuje na potrebu ili čak nužnost čovjekovog sklanjanja u Božije utočište, na potrebu “bijega” Allahu. Žurim Tebi, Gospodaru, i tražim Tvoje utočište, o Allahu! Uzvišeni kaže: “Zato požurite Allahu, ja sam vam od Njega da vas javno upozorim.” (Ez-Zarijat, 50)

Ljudi ne mogu bez svoga Stvoritelja i Gospodara, ni koliko je jedan treptaj oka, ili manje od toga. Ako je općeprihvaćena činjenica, kod muslimana, da je Allah, džellešanuhu, stvorio stvorenja da bi Ga obožavali, u skladu s tom činjenicom nameće se logično pitanje: mogu li Ga ispravno obožavati ako Ga nisu spoznali? Dakako, moraju Ga prvo spoznati kako bi, nakon toga, ostvarili najuzvišeniju mudrost i najveći cilj postojanja na ovom svijetu. Zaista je poražavajuća činjenica da čovjek, koji uživa mnogobrojne Božije blagodati, u svakom trenutku, ne poznaje svoga Gospodara, i da se ignorantski odnosi prema Njegovoj spoznaji i znanju o Njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, od kojih u velikoj mjeri zavisi jačina njegovog vjerovanja i ubjeđenja. Rekao je Ibn Kajjim: “Znanje o Allahu osnova je znanja o svemu ostalom.” Ebu Kasim el-Asfehani rekao je: “Muslimani trebaju spoznati Allaha, Njegova imena i svojstva, kako bi Ga istinski veličali i poštovali.”

Radi Jednog, budi jedan, u jednoj misiji,

mislim na Put istine i imana.

O muslimani! Allahova uzvišenost i veličina očituje se u Njegovim stvorenjima i savršenstvu Njegovog stvaranja. Njega slave nebesa i sve što je u njima, zvijezde i njihove galaksije, Zemlja i njeni stanovnici, okeani i ribe u njima, brda, drveće, životinje, visoravni i doline, voda i kopno, živo i mrtvo. Uzvišeni kaže: “Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo. On je doista blag i mnogo prašta.” (El-Isra, 44)

On je Allah, Uzvišen neka je, sveta su Njegova imena, nema boga ni gospodara osim Njega. Slavljen neka je Onaj Koji je vječno slavljen, i niko, osim Njega, nije dostojan slavljenja. Slavljen neka je Onaj Kojem ništa nije skriveno, svaka tajna je kod Njega javna.

O vjernici! Razmišljajte o Allahovim stvorenjima, Njegova znamenja ne mogu se izbrojati. Pogledajte u nebo i njegovu veličanstvenost, zvijezde i njihovu privlačnost, Sunce i njegovu ljepotu, planete i njihov sjaj, Mjesec u uštapu i njegovo blistanje, svemir i njegova prostranstva, oblake koji nose kišu, mora koja nose valove, kišu poslije kiše, čistu, kako teče u rijekama. Razmislite o ogromnim planinama, koje se izvijaju u nebo, postojane kroz milenije – slavljen neka je Uzvišeni Gospodar – i planetama i zvijezdama koje slave Allaha, u kružećem kosmosu, i lebde. Svaka planeta ima svoju orbitu, i sistem u kojem se kreće. To je Allahovo djelo, Onoga Koji je sve savršeno stvorio. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Zar pored Allah postoji drugi bog? Nema boga osim Njega, Savršenog Stvoritelja, Onoga Koji je svakoj stvari dao njen oblik i učinio je potpunom. Svemir, sa svojim prostranstvima, kazuje najljepšu priču iz mašte. Ko bude prolazio pored blagodati Milostivog, okrećući se od njih, jednog dana će ih sigurno izgubiti, a ko bude prolazio pored njih, zahvalan Stvoritelju, Allah će njemu zahvaliti i trajnim ih učiniti. 

Sve spoznaje i znanosti male su i neznatne pred najčasnijim znanjem, znanjem o Allahu, slavljen neka je On, Koji je naredio Svom Poslaniku: “Znaj da nema boga osim Allaha!” (Muhammed, 19). Imam Taberi rekao je da to znači: “Znaj, o Muhammede, da nema boga, koji je dostojan obožavanja, i kojem je dozvoljeno činiti ibadet, osim Allaha, Stvoritelja stvorenja, Vlasnika i Vladara svega što postoji, Kojem se sve pokorava.”

On je Allah, nema boga osim Njega. Najbolje i najvrednije što su ljudi spoznali jeste njihov Gospodar, Stvoritelj, i Njegova svojstva savršenstva, uzvišenosti i ljepote, koja samo Njemu pripadaju.

Časnost nauke je u časnosti onoga čemu ona naučava. Zato je znanje o Allahu najčasnija nauka. “Oni ne veličaju Allaha onako kako Ga treba veličati; a čitava Zemlja će na Sudnjem danu u vlasti Njegovoj biti, a nebesa će u desnici Njegovoj smotana ostati. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!” (Ez-Zumer, 67) Slavljen neka si, Gospodaru, ne obožavamo Te onako kako Te treba obožavati, i ne veličamo Te onako kako Te treba veličati.

Razmišljaj o tragovima stvorenja, jer oni su,

od Uzvišenog Vladara, tebi poruka

u njima su, ako bolje pogledaš, znamenja,

a sve osim Allaha je zabluda.

Naši dobri prethodnici, selefus-salih, dugo su stajali pred ovim, šerijatskim i kosmičkim, znamenjima, i razmišljali su o njima onako kako treba razmišljati, i samo su se Allahu klanjali, nikome i ničemu drugom.

Zbog toga su postigli u bogobojaznosti i strahopoštovanju, predanosti i obraćanju Allahu ono što niko drugi nije postigao, ispunjavajući tako svoju obavezu tevhida, istinskog obožavanja Allaha, Božijeg isključivog prava kod Njegovih robova, i potiranja širka i praznovjerja.

Ebu Bekr es-Siddik, radijallahu anhu, “žalostivi” i “plačljivi” čovjek, pretekao je ummet svojim dubokim uvjerenjem i samouvjerenim svjedočenjem istine, a ne mnoštvom namaza i posta.

Omer el-Faruk, radijallahu anhu, imao je na svom licu dvije crne linije od mnoštva plača.

Muharib ibn Dessar, znameniti tabiin, ustajao je noću, kada svi spavaju, i govorio: “O Allahu, o Allahu! Ja sam mali čovjek, koga si Ti podigao, i Tebi pripada hvala; ja sam slabić koga si Ti osnažio, i Tebi pripada hvala; ja sam siromah koga si Ti opskrbio, i Tebi pripada hvala; ja sam prosjak kome si Ti dao, i Tebi pripada hvala; ja sam bolesnik koga si Ti izliječio, i Tebi pripada hvala, i ja sam onaj čiju si dovu uslišio, i Tebi pripada hvala.”

Hvala Tebi, Gospodaru, onako kako Tebi dolikuje, nema boga osim Tebe. Moj razum i moje srce pripadaju mome Gospodaru. On je moja istinska ljubav i utjeha u životu. Gospodaru moj, Ti si dostojan svake hvale i veličanja. Uputi me da Ti zahvaljujem na najljepši način, a moje pohvale Tebi su Tvoja dobrota prema meni, i primjer jedne od mnogobrojnih blagodati. Uzvišeni kaže: “To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog boga osim Njega, Stvoritelja svega; zato Njemu robujte; On nad svim bdi!” (El-Enʼam, 102)

Bojte se Allaha, Allahovi robovi, i samo Njemu činite ibadet i iskreno Mu očitujte vjeru, požurite Njemu, tražite od Njega pomoć, ponos i pobjedu, usrećit ćete se i spasiti na ovom i budućem svijetu. Uzvišeni kaže: “Reci: ‘Klanjanje  moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman.’” (El-En’am, 162–163)

O vjernici, općepoznata je činjenica i jasna stvar u vjeri da je poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, najbolji i najčasniji čovjek koji je obožavao i veličao Allaha. Njegov život je besprijekoran u svakom smislu, i objedinio je u sebi istinoljubivost, čast, dostojanstvo, snagu i veličinu ličnosti, plemenitost duše i temelje svakog dobra. On je bio potpuna ličnost u moralnom, duhovnom i fizičkom smislu, a njegove vrline su neizbrojive. Tako mi Allaha, Zemljom nije hodio čovjek poput njega i do Sudnjeg dana neće se pojaviti neko sličan njemu. On je na mjestu moga oca i majke!

O vjernici, sljedbenici najboljeg stvorenja, jedina alternativa postojećem stanju jeste oživljavanje i jačanje koncepta slijeđenja upute najboljeg i najodabranijeg od svih vjerovjesnika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kao jedinog ispravnog puta i obrasca, u kojem je eliksir i lijek za sve naše bolesti i jasni putokaz za naše živote. Samo njegovim slijeđenjem možemo postići najveće stepene ponosa i napredovati, uspjeti na dunjaluku i postići vječnu sreću na ahiretu, u vremenu udaljenosti ljudi od islama, širenja smutnji i modernističkog pristupa u tumačenju vjere, opsjednutosti praznovjerjem i mitologijom, javnog propagiranja novotarije, smanjenja utjecaja vjere u svakodnevnom životu, običnim i svečanim prilikama, podijeljenosti i rascjepkanosti islamskog ummeta, po različitim osnovama, i opasnog medijskog rata koji se vodi protiv islama i muslimana. Uzvišeni kaže: “Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ A Allah prašta i samilostan je. Reci: ‘Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!’ A ako oni glave okrenu – pa Allah, zaista, ne voli nevjernike.” (Ali Imran, 31–32)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko uradi djelo koje nije od naše vjere, ono se odbacuje.” Slijedite Poslanika, u tome vam je spas, i čuvajte se stranputice i novotarije!

O ti, koji tražiš put spasa, poslušaj savjet iskrenog savjetnika

čvrsto se drži Objave, u svim stvarima, a ne ukrašenih riječi maloumnika

slijedi Allahovu Knjigu i sunnet, sa istinom, poslanog Poslanika.

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56) 

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kur’anu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :