Hatib: dr. Abdullah ibn Avad el-Džuheni

20. ševval 1441. po Hidžri / 12. juni 2020.

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu. Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo i Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah, džellešanuhu, uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može uputiti. Svjedočim da nema boga osima Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i svjedočim da je naš vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik.

“O vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nipošto ne umirite osim kao muslimani!” (Ali Imran, 102) 

“O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas je stvorio od jedne osobe, od koje je njen par stvorio, a od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. Bojte se Allaha, Čijim imenom jedni druge molite, i čuvajte rodbinske veze. Allah vas, doista, nadzire.” (En-Nisa, 1) 

“O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.”

Najistinitiji govor je Allahova Knjiga, uzvišen neka je On. Uspio je i spasio se onaj koga je On uputio u islam, kome je ukazao Svoje blagodati i ukrasio njegovo srce Kur’anom časnim, koji je odlikovao nad svakim drugim govorom. On je najljepši i najsnažniji govor. Volite Allaha, džellešanuhu, svim srcem, volite Njegov govor i zikr i volite one koji vole Njegov govor i zikr. Nemojte se umoriti od Njegovog govora, učite ga noću i danju, i nemojte se udaljavati od njega, pa da vam srca otvrdnu.

O vjernici, obožavajte Allaha, džellešanuhu, i nikoga Mu ne smatrajte ravnim, bojte Ga se onako kako se treba bojati. Budite iskreni prema Allahu, džellešanuhu, u onome što govorite, i volite se u ime Njega. Znajte, čija briga bude ahiret, Allah, džellešanuhu, dat će mu bogatstvo u srcu, učinit će ga smirenim i dunjaluk će mu dolaziti ponizno (makar ga on i ne želio), a čija briga bude dunjaluk, Allah, džellešanuhu, dat će mu siromaštvo pred očima, učinit će ga rastresenim i od dunjaluka mu neće doći osim onoliko koliko mu je propisano.

Ova kuća je kuća povijanja, a ne kuća uzdizanja, i kuća žalosti, a ne kuća radosti. Ko je istinski spozna, neće se radovati zbog blagostanja, niti će tugovati zbog nedaće. Allah, džellešanuhu, stvorio je dunjaluk kao iskušenje, a iskušenje dunjaluka učinio je uzrokom nagrada na ahiretu, a ahiretsku nagradu učinio je naknadom za iskušenje dunjaluka. On uzima da bi dao, i iskušava da bi nagradio.

Dunjaluk brzo prolazi, prevrtljiv je i promjenjiv. Čuvajte se njegove varljive slasti, jer bi se ona vrlo brzo mogla pretvoriti u gorčinu. Pazite se trenutnog užitka, jer bi on vrlo brzo mogao postati neugodnost. Ne trudite se da izgradite kuću kojoj je Allah odredio propast, i ne vežite se za nju kada je Allah htio da se udaljite od nje, pa ćete se tako izložiti Njegovom gnjevu i zaslužiti Njegovu kaznu.

Ovo su Poslanikovi plemeniti savjeti i dragocjeni biseri, ko ih prihvati, prihvatio je vrijednu i veliku stvar. Uzvišeni kaže: “O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati; i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova, i da ćete se svi pred Njim sakupiti.” (El-Enfal, 24)

Oporučujem sebi i vama da se bojimo Allaha, Koji ostaje, a sve mimo Njega prolazi, i Koji ukazuje počast onima koji Mu se pokoravaju, a u zabludi ostavlja one koji su Mu nepokorni. Zabludjeli nema opravdanja zbog svoje zablude koju je smatrao uputom, niti zbog ostavljanja istine koju je smatrao zabludom. Držite se bogobojaznosti i ustrajte u njoj, ona će vam biti putokaz u svim stvarima i situacijama, zbog nje će vam Allah, džellešanuhu, oprostiti grijehe i opskrbit će vas Svojim dobrima i blagoslovima. Držite se puta bogobojaznosti, sve dok se ne sretnete s Njim, i molite Allaha da vas učvrsti u tome. Čuvajte se grijeha, jer su oni jedan od glavnih uzroka Njegove srdžbe, gnjeva i kazne. Allahu se utječemo od Njegove srdžbe i kazne!

Znajte, o ljudi, da je obaveza svakog muslimana da donosi salavate i selame na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u svakom vremenu i situaciji, a ne samo u kada su u potrebi, a zaboravljaju ga u blagostanju. “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata.”

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :