Hatib: Abdurrahman ibn Abdulaziz es-Sudejs
13. džumadel-ula 1438. po Hidžri / 10. februar 2017.

Zaista svaka hvala i zahvala pripadaju Allahu, džellešanuhu, Njega hvalimo, i od Njega pomoć i oprost tražimo. Zahvaljujemo Mu se na mnogobrojnim blagodatima koje nam u obilju i jednu za drugom spušta. Slavljen i hvaljen neka je On, Koji je dostojan veličine, pohvale, zahvale i nadanja.

Tebi neka je hvala kojoj si nas Ti uputio,

Tebe hvalimo i što si nas prozi i poeziji naučio.

Hvala Ti na sposobnostima kojima nas darova,

i teškoću našu olakšicom zamijenio.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i Koji je zaprijetio propašću sljedbenicima strasti, zablude i propagatorima i širiteljima laži, i svjedočim da je naš vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i Allahov rob i poslanik, najbolje stvorenje, ugledom i porijeklom; neka je na njega i njegovu časnu porodicu, i njegove ashabe, najbolje ljude od prvih i kasnijih generacija, i tabiine i one koji su ih slijedili i slijede u dobročinstvu, nadajući se Allahovoj blizini, Božiji mir i blagoslov, koji će ih pratiti i uvećavati se do Sudnjeg dana.

Cijenjeni vjernici! Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću, izvršavajući tako najbolju oporuku Gospodara svih stvorenja: “Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha.” (En-Nisa, 131)

Pjesnik je rekao: 

Budi pokoran Allahu i okiti se bogobojaznošću,
najbolja ti je poputnina to, a kloni se onih koji su zastranili

U tome je tvoj spas, i budi tamo gdje je uputa,
i gdje su ustezanje od grijeha i bogobojaznost.

Cijenjeni vjernici! Jedinstvo i stabilnost društva, na individualnom i kolektivnom planu, pred izazovima i krizama, raskolima i podjelama, težnja je svakog razumnog i ambicioznog čovjeka. Onaj ko bude temeljito izučavao prošlost, u mnoštvu izreka i poučnih primjera otkrit će jednu nepobitnu istinu, potpunu i neokrnjenu, a to je da su u svakom narodu postojali ljudi kamuflirani poput kameleona, otrovni i ljigavi poput zmija, koji su pokazivali vjernost, a skrivali izdaju, priželjkivali smutnju i ubirali njene plodove, ljudi čija su srca bolesna, a tuđe časti meta njihovih otrovnih jezika. Oni su sljedbenici zablude, širitelji laži i lažnih vijesti, stranputice, pesimizma i devijacija.

Cijenjeni vjernici! Sve generacije ljudskog roda imale su iskušenje sa ovom sortom ljudi, a od njih se nisu uspjeli sačuvati ni vjerovjesnici ni poslanici, ni učenjaci ni daije ni reformatori. Nikada se nije desio nijedan događaj, slučaj, a naročito kriza, a da oni nisu bili prvi koji su uzeli učešće u tome i pokušali odvijanja usmjeriti u pravcu koji njima odgovara. Islamskom ummetu nanijeli su toliko zla i poniženja, da bi im pozavidio i mrski neprijatelj, i najveći zlobnici i zavidnici. Uzvišeni Allah kazao je za njih, u Svojoj mudroj Objavi: “Ako se licemjeri i oni čija su srca bolesna i oni koji po Medini šire laži – ne okane toga, Mi ćemo ti vlast nad njima prepustiti i oni će samo kratko vrijeme kao susjedi tvoji u njoj ostati.” (El-Ahzab, 60)

Prema mišljenju Ibn Abbasa, radijallahu anhu, “el-murdžifun – oni koji po Medini šire laži” jesu oni koji priželjkuju i izazivaju smutnje, dok je Katada rekao da su to “oni koji uznemiravaju srca vjernika, plašeći ih smrću i porazom”. Neki učenjaci smatraju da su u ovom ajetu spomenuta tri svojstva licemjera, a razlog njihovog spominjanja krije se u njihovoj velikoj štetnosti i opasnosti po vjernike.

U Bici na Uhudu, murdžifi – smutljivci proširili su vijest da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ubijen; širili su priču da se muslimani neće vratiti živi sa Tebuka, i da će ih Rimljani uzeti u roblje; kada je promijenjena kibla, govorili su: “Šta je sa onima koji su umrli prije promjene, i kakav je status njihovog vjerovanja i namaza?”; za muslimanske zarobljenike govorili su da su poraženi i poniženi i da su mnogi od njih ubijeni, s ciljem širenja sumnji, straha i panike; kada su htjeli neke ashabe odvratiti od vjerovanja i baciti ih u očaj, govorili su im: “Neprijatelji se okupljaju zbog vas, trebate ih se pričuvati!” (Ali Imran, 173); neki su govorili: “Ne krećite u boj po vrućini” (Et-Tevba, 81); širili su lažne vijesti o muslimanima i oklevetali Aišu, radijallaha anha, za koju je pjesnik rekao: 

Krepost i dostojanstvo krase biće njeno,

ni trena zlo od nje nije činjeno,

nijedno stvorenje nije ogovoreno.

Cijenjena braćo! Historija se ponavlja, današnji dan sliči jučerašnjem, i kao što se najbolje generacije muslimana nisu mogle sačuvati njihovog zla, tako i danas postoje oni koji idu njihovim stopama, a naš narod bi za njih rekao da su “zli potomci zlih predaka”. Njihova su srca pokvarena, duše podmukle, vjerovanje pomiješano sa sumnjom, njihova nutrina poznata. Šejtan ih je, šapatom, pozvao i oni su mu se odazvali, uljepšao im je postupke koji srde njihovog Gospodara, pa su ga poslušali, jedva čekaju da se desi neko zlo kako bi ga razglasili putem portala, kojima je jedini zadatak potpaljivanje vatre pesimizma i beznađa. Koliko bi se stvari pokopalo i potisnulo u zaborav da nije zloupotrebe ovih portala koje smutljivci eksploatišu na najgori mogući način, i u formi zastrašivanja i iracionalnog preuveličavanja. Sve što oni pišu očigledna je sramota i besmislica, kojom zaglupljuju mase i guraju ih u neznanje, propast i zlo; njihova najveća ambicija je raspirivanje zla, oživljavanje starih smutnji, zavođenje ljudi i širenje pesimističnih vijesti i glasina bez ikakve provjere i zadrške, kao što su prije njih radili njihovi zli preci: “Kada saznaju za nešto važno, a tiče se sigurnosti ili opasnosti, oni to razglase” (En-Nisa, 83).

Nisu uzeli pouku iz riječi Uzvišenog: “On ne izusti nijednu riječ a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije” (Kāf, 18).

Koliko su samo zla nanijeli nevinim ljudima, posijali smutnje među odabranim Božijim robovima, bacili ljage na muslimanske autoritete, učenjake i velikane, i koliko su svojom smutnjom i lažima pokidali veza, uzrokovali zločina, uništili civilizacija, rasturili porodica i kuća, razorili prijestolnica i društava, u suštini ni iz čega i ni od čega!

Pjesnik je rekao: 

Ako budeš iskušan ljudima koji nemaju morala i pred kojima se, iz nužde, moradneš pretvarati

reci: “Gospodaru moj, budi blag prema nama, jer pritisnuti smo sa svih strana i svim belajima okruženi.”

Nikako da se iščupaju iz blata vlastitog neznanja, lahko se povedu za svakim povikom, i sami skloni preuveličavanju, od zrna naprave hrpu, od kamenčića brdo, od mrava slona, od napuštenih bunara visoke dvorce. Pogrešno čitaju i tumače događaje kako bi time obmanuli ljude, napakostili im i nanijeli zlo. Rekao je imam Kurtubi: “Širenje pesimizma i neprovjerenih vijesti je haram, jer to predstavlja uznemiravanje, a uznemiravanje je zabranjeno slovom Kur’ana.”

Cijenjeni vjernici! Allah, džellešanuhu, kaže: “A među vama ima onih koji ih rado slušaju…” (Et-Tevba, 47).

Da, braćo i sestre, smutljivci sami ne bi mogli ništa učiniti da nemaju pomagače, među običnim svijetom i plitkoumnim ljudima koji šire njihov govor i agituju za njihove ideje.

Imam Muslim bilježi u svom “Sahihu” od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dovoljno je čovjeku laži da prenosi sve što čuje.” Ebu Davud bilježi sa vjerodostojnim lancem da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Loša je poputnina čovjeku ‘oni misle, smatraju’.” Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažljiviji govor.”

Nemamo nikakve dvojbe da je širenje lažnih i pesimističnih vijesti djelo obavještajnih službi, šejtanskog zavođenja i instrumentalizacije, iza kojih stoje ideologije koje služe neprijateljima islama i provode se po diktatu terorističkih organizacija i sektaških milicija, pod plaštom zavođenja islamske vlasti, hilafeta, i u ime navodnog džihada, s konačnim ciljem destabilizacije muslimanskih država, širenja sumnji u istinitost vjere, potkopavanja vjerskih konstanti, temelja i načela i odvođenja od autentičnog identiteta, ideje i kulture. Svojim spletkama oni ugrožavaju sigurnost i nagrizaju jedinstveno društveno tkivo, a posebna meta su im vjernici, institucije koje promoviraju dobro i odvraćaju od zla, daije i reformatori i pitanja koja se tiču žene muslimanke. Djeluju vrlo perfidno, skloni su optuživanju vjernika za prikrivene namjere i motive, ismijavanju temeljnih vjerskih istina i potkopavanju povjerenja u autoritete i uzore. Pjesnik je rekao: 

Ne, nećemo slušati nijednog smutljivca i ići mračnim putevima zablude

naš put je put Poslanika i njegovih ashaba, bježimo od svake stranputice.

Islamski ummete, postoji na desetine medijskih kuća, satelitskih kanala, informativnih mreža koje su preuzele na sebe misiju širenja lažnih i zlonamjernih vijesti i vođenje medijskih kampanja u formi psihološkog rata i moralne destrukcije, koje su motivisane neprijateljskim namjerama prema islamskom vjerovanju, njegovim temeljima, uzorima i vrijednostima. Njihovo djelovanje moglo bi se opisati kao “moralne mine”, “psihološke tempirane bombe” i “psihološko oružje za masovno uništenje” i “ideološka municija” kojom žele poljuljati odlučnost i proširiti očaj i beznađe među muslimanima.

Islamski ummet ima obavezu, svako u svom domenu, da se svim sredstvima suprotstavi ovoj pojavi, koja ima rušilačke posljedice po sigurnost ummeta i stabilnost muslimanskih društava.

Islamski učenjaci i daije dužni su ukazati na zablude ove “odmetničke” skupine i na grešnost njihovih postupaka, kao što su to činili njihovi prethodnici kroz dugu islamsku povijest.

Pojašnjavajući razloge razotkrivanja zabluda nekih sekti, Ibn Betta, Allah mu se smilovao, rekao je: “Naveo sam njihova mišljenja s ciljem upoznavanja muslimana sa njihovim devijantnim i zabludjelim učenjima, i idolatrijskim elementima u njima, i udaljavanja mladih i neiskusnih ljudi, koji nemaju dovoljno znanja, iz njihovog društva, kako ne bi slušali njihove riječi i mišljenja.”

Prva meta njihovog rušilačkog djelovanja, dakle, mladi ljudi, moraju biti svjesni opasnosti i dalekosežnosti njihove zavjere, i ne dozvoliti da budu plodno tlo za njeno uspijevanje i uzrok njenog širenja, a ono što će im, svakako, pomoći na tom putu jeste principijelna primjena islamskog načela provjeravanja vijesti i opreznosti, izbjegavanje puteva pogrešnog tumačenja i pesimizma, i građenje stavova o aktuelnim dešavanjima na znanju i ispravnom poimanju, uz doslovno slijeđenje Kur’ana i sunneta. Ono što je također važno jeste da se u svim stvarima, jasnim i manje jasnim, savjetuju sa islamskim učenjacima.

Poruka vlasnicima, urednicima i novinarima muslimanskih medija: Bojte se Allaha, i ne pružajte utočište smutljivcima i lažljivcima, koji koriste vaš prostor za širenje pesimizma i kukavičkog duha među muslimanima. Sasijecite smutnju u njenom korijenu i isušite je na njenom izvoru, a posebno u ovim kriznim vremenima, i klonite se preuveličavanja, zastrašivanja, podstrekivanja u komentarima i analizama. Iznađite naučni model i praktične mehanizme za uspostavljanje civilizovanog dijaloga, promociju pozitivnih osobina i općeprihvaćenih vrijednosti.

Islamski ummete! Naša obaveza, naspram ovih destruktivnih tendencija, jeste da se svi zajedno, kao jedna duša, suprotstavimo onima koji pokušavaju pocijepati naš saf i posijati sjeme razdora i smutnje među nama, poučeni primjerima država u našem najbližem okruženju, koje su preplavile smutnje, anarhija, unutarnji sukobi, masovna ubistva i progoni. Ima li nekog ko nije čuo za patnje i stradanja muslimana Palestine, Šāma (Sirije), Iraka, Jemena, Burme i Arakana? La havle ve la kuvvete illa billah! Nema snage i moći osim kod Allaha! Uzvišeni Allah kaže: “One kojima je, kada su im ljudi rekli: ‘Neprijatelji se okupljaju zbog vas, trebate ih se pričuvati!’ – to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: ‘Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!’” (Ali Imran, 173)

Cijenjeni vjernici! Borba protiv smutljivaca, destruktivaca i razbijača svakog dobra i pozitivnosti, nema alternativu ukoliko želimo sačuvati idejno i društveno jezgro islamskog ummeta. Svi mi, zajedno, odgovorni smo za očuvanje vjere, vrijednosti, domovine i njenih resursa i dostignuća, suprotstavljanje propagatorima zla i smutljivcima, iskorjenjivanje njihovog zla i “naoružavanje” muslimanske zajednice oružjem nade, optimizma i pozitivnog stava. Optimizam i nada rađaju odlučnost, isijavaju zrelost i udahnjuju povjerenje i spremnost na izazove. Ova veličanstvena i prosvjetljujuća snaga jedan je od najljepših ružičnjaka šerijata i Poslanikovog sunneta, koji je rekao: “Obveseljavajte, a ne rastužujte, i olakšavajte, a ne otežavajte.” (Muslim)

Ubejj ibn Ka’b, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Obraduj ovaj ummet slavom, ponosom, pobjedom i vlašću na zemlji.” (Ahmed sa vjerodostojnim senedom)

Pjesnik je rekao: 

Došao nam je Vjerovjesnik nakon beznađa i vremena prekida poslanstva,
dok je na Zemlji višeboštvo vladalo

On je postao svjetiljka i uputitelj, naučio nas islamu,
i zbog toga Allahu zahvaljujemo.

Najbolji način da se sačuvamo od mračnih smutnji i upropaštavajućih iskušenja jeste da budemo daleko od svih vrsta smutnji i njihovih propagatora, držimo se zajednice muslimana, pokoravamo se vođama muslimana u dobru, ostavimo podjele, grupisanja, sektaštvo i fanatizam, kao što kaže Uzvišeni: “Svi se čvrsto Allahova užeta držite i ne rezjedinjujte se.” (Ali Imran, 103)

Donosite salavate i selame, Allah vam se smilovao, na Vjerovjesnika milosti, kao što vam je to naredio Plemeniti Gospodar u mudroj Objavi: “Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Molim Allaha, džellešanuhu, da i meni i vama podari blagoslov u Kur’anu i sunnetu, i da podari da se okoristimo uputom najboljeg od svih ljudi.

Molim Allaha da oprosti i meni i vama i svim muslimanima, a molite Ga i vi, jer On prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :