Hatib: dr. Salih ibn Abdullah el-Humejd
12. zulkade 1438. po Hidžri / 4. august 2017.

Hvala Allahu, Stvoritelju stvorenja bez prethodnog obrasca, nema boga osim Njega, On određuje sudbine onako kako želi, neka je uzvišen Stvoritelj. Zahvaljujem Mu, priznajući Njegovu veličinu i obznanjujući Njegove blagodati. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, s čvrstom vjerom i ubjeđenjem, i svjedočim da je naš prvak i vjerovjesnik Muhammed Allahov rob i poslanik, On ga je poslao, između nas, sa istinom da donese opomenu i radosnu vijest, i da ljudima pojasni Njegovu vjeru, neka je na njega Allahova milost i blagoslov, i na njegovu čistu i časnu porodicu, i njegove plemenite ashabe, tabiine i sve one koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjega dana. Oporučujem sebi i vama da se samo Allaha bojimo; bojte se Allaha, Allah vam se smilovao!

Mračno je srce onoga ko je spoznao Allaha i nepokoran Mu je, a istinski gubitnik je onaj ko je neposlušan majci i ocu. Najveći teret na ljudskim plećima su grijesi, a najslađi užitak je Božiji oprost. Srce se raznježuje spominjanjem Allaha, oživljava razmišljanjem o Allahovoj Knjizi, usrećuje duženjem sa čestitim ljudima, a upropaštava druženjem sa zlim ljudima. Ko zaposli svoje srce tuđim mahanama, teško će popraviti svoje mahane. “I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog. U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; ta najneprijatniji glas je revanje magarca!” (Lukman, 18, 19) O muslimani, dunjaluk je ogledalo ahireta. Dunjalučki ukrasi, ljepote, sreća, užici i blagodati podsjećaju nas na džennetske užitke i slast njegovog života, a njegove patnje, nesreće i nedaće podsjećaju na džehennemsku kaznu i tešku sudbinu njenih stanovnika, da nas Allah sačuva.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsjećao je svoje ashabe na ahiretska dešavanja navodeći im osjetilne primjere s ovog svijeta. U dva Sahiha od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ova vaša vatra, koju lože sinovi Ademovi, čini sedamdeseti dio džehennemske vatre.” Rekli su: “Tako nam Allaha, da je kao ova vatra, bila bi dovoljno žestoka!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem reče: “Ona je jača od dunjalučke vatre za 69 dijelova, svaki dio ima njenu vrućinu i žestinu.”

Štaviše, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio je da se džehhennemska vatra požalila svome Gospodaru: “Gospodaru, pojedoh samu sebe od žestine, pa mi dozvoli dva oduška, jedan zimi, a jedan ljeti.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ta dva oduška su: najveća vrućina koju osjetite ljeti i najveća hladnoća koju osjetite zimi.” (Muttefekun alejhi, a tekst je Muslimov)

Uzvišeni Allah rekao je za vatru koju ložimo: “Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače.” (El-Vakia, 73)

Vrućica ili groznica također je jedan od velikih podsjetnika na džehennemsku vrućinu, kao što se kaže u hadisu: “Groznica je mijeh džehennemske vatre, otklonite je od sebe hladnom vodom.” U drugoj verziji stoji: “Ona je udio vjernika u džehennemskoj vatri.”

Neki učenjaci su kazali: “Poželjno je da vjernik, kada ima groznicu, to smatra iskupom, čišćenjem i ispitom kod Allaha.”

Hasan el-Basri, Allah mu se smilovao, govorio je: “Razmišljali su o prevrtljivosti sudbine i nepostojanosti ljudskog života i to je u njima budilo svijest o ibadetu i približavanju Allahu. Sve što su vidjeli na dunjaluku podsjećalo ih je na Džennet koji je Allah obećao vjernicima.”

O muslimani, vi koji živite ove ljetne dane, i štitite se od sunca koliko možete: razmišljajte, uzmite pouku i požurite sa činjenjem dobrih djela. Ebu Derda, radijallahu anhu, rekao je: “Postite vruće dane kako biste se zaštitili od vrućine na Dan proživljenja, i klanjajte dva rekata u tminama noći kako biste se pripremili za tmina kabura.”

Nestat će žeđi, natopit će se vene i postići će se nagrada, ako Bog da. Allah se smilovao prvim generacijama muslimana, oni su u podnevnoj žeđi vidjeli pouku, i govorili su: “Postimo vruće dane, kako bismo se pripremili za još vruće dane.”

Imali su interesantno tumačenje posta u vrućim danima, a to su njihove riječi: “Jeftinu robu svako može kupiti.”

To znači da je post u umjerenim i hladnim danima lahak svakom čovjeku, a post u vrućim danima zahtijeva vanredno strpljenje i napor. Uzvišeni kaže: “…i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati!” (El-Mutaffifun, 26)

A tek oni koji u vrućini vide plijen koji se ne smije propustiti. Ebu Derda, radijallahu anhu, pripovijeda. “Kao da nas sada gledam sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na jednom od putovanja, u danu velike vrućine, toliko je bilo vruće da smo stavljali ruke na glavu kako bismo se zaštitili od vrućine. Među nama nije bilo nijednog postača osim Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Abdullaha ibn Revahe.” (Ibn Madža sa vjerodostojnim senedom)

Odlazak pješice u džamiju vredniji je i bolji je od odlaska prijevoznim sredstvom, makar bila velika vrućina. Ubejj ibn Kab, radijallahu anhu, rekao je: “Bio je jedan čovjek čija je kuća bila najudaljenija od džamije, a nikada nije propustio namaz u džematu. Rečeno mu je – ili rekao sam mu: ‘Zašto ne kupiš sebi magarca da ga možeš uzjahati kada budeš išao u džamiju u mrklim noćima i vrućim danima?’, a on je rekao: ‘Ne bih volio da mi je kuća uz džamiju, jer želim da mi bude upisan svaki korak u odlasku i povratku iz džamije.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to je rekao: ‘Allah će ti sve upisati u dobro djelo.’” (Muslim)

Tako mi Allaha, nije teškoća sama po sebi ibadet, nego ako je vezana za ibadet, u tom slučaju bit ćeš nagrađen za svoj trud, jer je nagrada srazmjerna trudu i umoru. O vjernici! Kada se poveća vrućina, molite Allaha da vas sačuva džehennemske vrućine. Ako danas ne možeš podnijeti vrućinu sunca, a između tebe i njega je ogromna razdaljina, kako ćeš podnijeti njegovu vrućinu na Sudnjem danu, kada dođe do iznad tvoje glave? Ako osjećaš nelagodu zbog znoja, usljed velikih vrućina, kako ćeš se tek osjećati kada se čelo bude znojilo od smrtnih muka? I kako ćeš se osjećati kada se ljudi budu gušili u svom znoju na Sudnjem danu, svako prema svom djelu? Dokle ćeš se ti oznojiti? Do nožnih članaka? Ili koljena? Ili struka? Ili ćeš biti sav u znoju? Ako se danas i uspiješ sačuvati od sunčeve toplote i plamena, i uživati u hladu kuća i dvoraca, drveća i bašči, pod čiji ćeš se hlad skloniti na Sudnjem danu? Allah nas i vas učinio od onih koje će On skloniti u Svoj hlad na dan kada neće biti drugog hlada osim Njegovog hlada. Sjeti se sedmerice koje će Allah skloniti u Svoj hlad, jer možda te to podstakne da činiš njihova djela i zaslužiš njihovu nagradu. Čovjek će biti u hladu svoje sadake na Sudnjem danu, a i oni koji se budu voljeli u ime Allaha, Allah će ih skloniti u Svoj hlad na dan kada drugog hlada neće biti.

Kada vrućina “oprži” tvoju nutrinu, i kada osjetiš veliku žeđ, a ti se napiješ hladne vode, neka ti je ugodno i prijatno, ali se zapitaj, nakon toga, ko će te napojiti na Sudnjem danu!

Neki ljudi će doći do Poslanikovog Havda i napiti se s njega, a drugi će biti odbijeni. “Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće” (Ed-Dehr, 5); “dat će im se pa će piće zapečaćeno piti” (El-Mutaffifun, 25).

Stanovnici Vatre će moliti za pomoć pa će im se pomoći “tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći” (El-Kehf, 29); “…koji će se uzavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati!” (Muhammed, 15).

Kada odjeneš laganiju odjeću zbog velike vrućine, sjeti se onih “kojima će odijela od vatre biti skrojena, a ključala voda bit će na glave njihove lijevana; od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim, i koža” (El-Hadždž, 19– 20).

Kada otvoriš prozor svoje kuće, kako bi prozračio prostoriju u kojoj se nalaziš, i kada se budeš rashlađivao rashladnim uređajem, sjeti se “edenskih vrtova, čije će kapije biti za njih otvorene, u kojima će se odmarati, i raznovrsno voće i piće tražiti” (Sad, 50– 51).

I sjeti se drugog prebivališta, Vatre koja “…će iznad njih biti zatvorena, plamenim stupovima zasvođena” (El-Humeze, 8– 9).

Cijenjeni vjernici! Koliko su samo nadahnuti i od Boga pomognuti oni koji koriste ljetne vrućine za činjenje dobrih djela i dobročinstvo, predaju se Allahu iskrenim dovama, i mole Ga da njih i njihovu braću sačuva džehennemske vatre i vrućine na Danu stajanja pred Njim.

Ljeto i njegova vrućina podsjeća ih na siromašnu braću, raseljene i beskućnike, napaćene izbjeglice, koje su rastjerali ratovi i iscrpili sukobi, koji trebaju ruku pomoći u ovim vrućim danima, i one koji će se pobrinuti za njih, ispuniti njihove potrebe i pomoći im da se nose sa nedaćama, opskrbiti ih rashladnim uređajima, pitkom vodom, rezervoarima vode, jer se za svako živo biće, tj. spašavanje njegovog života, ima nagrada, bio to čovjek ili životinja.

Čuvajte se Vatre makar s pola datule! Ko bude imao puno grijeha, neka što više živih bića napoji vodom, jer je Allah propisao dobročinstvo u svemu.

Ljeto nas podsjeća na Allahovu blagodat hladne vode i hladnog zraka gdje god da boravimo ili putujemo. Allah, džellešanuhu, današnjem čovječanstvu podario je mnoga pomagala i instrumente koji ublažavaju posljedice velikih vrućina u kućama, na ulicama, u džamijama, prijevoznim sredstvima, uredima, školama, i svim ostalim mjestima. Allahu pripada svaka hvala i blagodat.

Razmišljaj, zahvaljuj, čuvaj se rasipništva i budi ekonomičan u potrošnji kako bi svi jednako učestvovali u Božijim blagodatima.

Poštovani vjernici! Ono na šta, također, treba obratiti pažnju jeste čuvanje i briga o javnim mjestima koja ljudi koriste za odmor i zaštitu od vrućina. Takva mjesta zabranjeno je uništavati, onečišćavati, bacati na njih smeće i otpad. U hadisu se kaže: “Čuvajte se dvojice prokletih.” “A ko su dvojica prokletih, Allahov Poslaniče?”, upitaše oni. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “To su oni koji obavljaju nuždu po putevima i hladovinama koje koriste ljudi.” (Muslim)

Velike vrućine uzrok su pojačanog znojenja i zato je poželjno da oni koji prisustvuju javnim skupovima, zajedničkom namazu u džamiji, ili na bilo koji način dolaze u kontakt s ljudima, očiste tijelo od neugodnih i uznemirujućih mirisa.

Vjernikov život ispunjen je razmišljanjem, uzimanjem pouke, promatranjem prirodnih i kosmičkih dokaza i savjetovanjem. Vjernik na Allahove ajete, dokaze koje vidi svuda oko sebe, gleda kao na znamenja i putokaze, istražuje ih, zahvaljuje svom Gospodaru, zadovoljan je Njime i blag je i milostiv prema svojoj braći. Uzvišeni kaže: “Od onoga što je stvorio – Allah vam hlad daje i skloništa u brdima vam daje i odjeću koja vas čuva od vrućine; daje vam i oklope koji vas u borbi štite; i tako vam upotpunjava blagodat Svoju da biste bili poslušni.” (En-Nahl, 81)

O muslimani! Evo, Allahovi gosti, hadžije iz svih dijelova svijeta, počeli su pristizati u ova sveta mjesta. Dobro došli, neka vam Allah podari svako dobro, vaše korake upiše u dobra djela i primi od nas i od vas dobra djela.

Ovih dana velike vrućine zahvatile su cijeli region, i u tome je prilika za sve nas da činimo dobročinstvo, potpomažemo se u dobru i solidarnosti. Razmišljajte, zahvaljujte Allahu, pomažite se, budite blagi jedni prema drugima i činite dobročinstvo.

Muslimani iz raznih dijelova svijeta, dok se kreću prema svetim mjestima, pokazuju globalno jedinstvo, i utjelotvoruju svoju vjerničku čvrstinu. Do izražaja dolazi njihova jačina, nadsvođuje ih ponos, zaboravljaju međusobna razilaženja, ostavljaju iza sebe sukobe i sporove kako bi se isključivo predali ibadetu i iskoristili dragocjeno vrijeme za postizanje Allahovog dobra.

Bojte se Allaha, Allah vam se smilovao, razmišljate, zahvaljujte Allahu, čuvajte se rasipništva, brinite se o svojoj braći, pomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, nemojte se razilaziti pa da vam se raziđu srca i budite blagi jedni prema drugima. Vrućina ljeta je kao oštrica sablje, čiji mozak “ne prokuha” ljeti, njegov lonac neće prokuhati zimi.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :