Koristi i pouke iz sure El-Ihlas (Medina)

Hatib: dr. Abdulbari ibn Avad es-Subejti

9. muharem 1442. po Hidžri / 28. august 2020.

Hvala Allahu, Jednom, Jedinom. Zahvaljujem Mu zahvalom koja nema granica ni broja. Svjedočimda nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, Velikog, Koji je Utočište svakome, i svjedočim da je naš prvak i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, koga je Allah podržao i pomogao pored slabe opremljenosti i malobrojnosti, neka su na njega Allahova milost i blagoslov, i na njegovu porodicu i ashabe, koji su mu bili najbolja podrška. Oporučujem sebi i vama bogobojaznost. Uzvišeni kaže: “O vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nipošto ne umirite osim kao muslimani!” (Ali Imran, 102)

Sura El-Ihlas, veličanstvena sura – a sve kur’anske sure su veličanstvene – kratka, ali sadržajna, obuhvatila je krucijalna pitanja, i izdvojila se neprocjenjivom vrijednošću. Vrijedi kao trećina Kur’ana. Uzvišeni kaže: “Reci: ‘On je Allah – Jedan! Allah je utočište svakome! Nije rodio, i rođen nije! I niko mu ravan nije!’” (El-Ihlas, 1–4)

“Reci: ‘On je Allah’” – ime Allah je najuzvišenije i najsadržajnije Njegovo ime. Allah je najveće i najuzvišenije ime. Njegova uzvišenost ispunila je nebesa i sve što se nalazi na njima, i obuhvatila je svu Zemlju i ono što je iznad i ispod nje, i na njoj. Znanje o Allahu osnova je svakog znanja, štaviše, to je najčasnije i najveće znanje. Uzvišeni kaže: “On je Allah, na nebesima i na Zemlji” (El-En’am, 3).

Nema života, radosti, sreće, užitka niti smirenosti za srce bez spoznaje Allaha.

Malik ibn Dinar rekao je: “Jadni zaljubljenici u ovaj svijet, napustili su ga, a nisu osjetili ono najljepše na njemu.” Prisutni upitaše: “A šta je to najljepše na ovom svijetu?” “Spoznaja Allaha i ljubav prema Njemu”, reče on.

To je spoznaja kojom se postižu najveće deredže u pobožnosti, poniznosti i ljubavi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allah ima devedeset i devet imena, stotinu manje jedno, ko ih obuhvati (spozna i primijeni u praksi), ući će u Džennet.”

Ko spozna Allaha, kroz Njegova imena i svojstva, zavoljet će Ga, a kada Ga zavoli, osjetit se smiraj u zikru, žudjet će za Njim i susretom s Njim. Kolika čovjek spozna Gospodara, toliko će Ga poštovati i veličati. Stepeni ljudi u obožavanju Allaha razlikuju su ovisno o srčanoj spoznaji Allaha, kao što se stanja ljudi u namazu razlikuju, ovisno o toj spoznaji. Spoznaja Gospodara razvija kod čovjeka svijest o Njegovoj sveprisutnosti u svim situacijama, unosi smirenost u njegovo srce i dušu, podstiče ga da se istinski osloni i pouzda u Njega. “One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju!” (Er-Ra’d, 28)

Ko istinski spozna Allaha, past će na sedždu i osjetit će slast u njoj, i obavit će namaz i biti skrušen na kijamu i rukūu, i “uplovit” će u nebeska prostranstva, razmišljajući i govoreći: “Subhanallah! Elhamdulillah! Allahu ekber! La ilahe illallah! – Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, Allah je najveći, nema boga osim Allaha!” Kada se Allahovo ime spomene uz malu stvar, uveća je, ako se spomene u strahu, nestane ga, ako se spomene u iskušenju, olakša ga, ako se spomene u brizi i tuzi, otkloni ih, ako se spomene u tjeskobi, razbije njene okove. Ko je spoznao Allaha, stidi se da ga On nađe u onome što mu je zabranio, i da ga ne nađe u onome što mu je naredio, jer je svjestan Njegove uzvišenosti, a On je rekao: “I pouzdaj se u Silnoga i Milostivoga, koji te vidi kada ustaneš da sa ostalima molitvu obaviš.” (Eš-Šuara, 217–219)

Kada oslabe značanja ma’rifeta – spoznaje Gospodara u srcu, presuše izvori imana, ugasi se žeravica slasti itaata – pokornosti Allahu, srce otvrdne, uznemiri se i u njemu se javi strah od neizvjesne budućnosti i gubitka opskrbe.

“Reci: ‘On je Allah – Jedan!’”, tj. On je Jedan, Kojem nema ravnog niti sličnog, i Kojem nema sličnog u moći. On je Jedan u svojstvima i Biću. On je Stvoritelj, Opskrbitelj, Onaj Koji oživljava i usmrćuje, Vlasnik, Onaj Koji postupa sa Svojim stvorenjima kako želi.

“Allah je utočište svakome!” Es-Samed je Onaj koji je savršen u Svojim svojstvima, o Kojem su ovisna sva Njegova stvorenja, Koji je neovisan o bilo kome, Koji ne umire, Kojeg niko ne nasljeđuje a Koji će naslijediti riznice nebesa i Zemlje, Koji ne spava i ne zaboravlja, Gospodar, Čija je vlast potpuna i apsolutna, Veliki i Veličanstveni u znanju, mudrosti, blagosti, moći, snazi i svim ostalim svojstvima.

Es-Samed je Onaj Kojem stvorenja povjeravaju svoje potrebe i On ih ispunjava.

Ovo ime ulijeva kod čovjeka snagu, ponos i osjećaj neovisnosti o bilo kome mimo Allaha, i postaje ubijeđen u značenje riječi: “Allah je dovoljan Svome robu”, jer Es-Samed čuje Njegov vapaj, vidi njegovu poziciju, i kada bi se cijeli kosmos ujedinio da mu naudi, ne možemo mu nauditi osim onoliko koliko je Allah propisao.

“Nije rodio, i rođen nije!” – On je Živi, Koji ne umire, Onaj Koji će ostati nakon nestanka Njegovih stvorenja. On nema potrebu za djetetom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Niko više, od Allaha, ne podnosi uvrede koje čuje. Oni mu pripisuju dijete, a On im daje opskrbu i zdravlje.”

“I niko Mu ravan nije!” – kako će Mu neko biti ravan, a On je stvorio i doveo u svijet postajanja svaku stvar, On je Veliki i Uzvišeni, Koji je veći i uzvišeniji od svega.

Enes ibn Malik, radijallahu anhu, rekao je: “U mesdžidu Kuba bio je jedan imam, ensarija, koji je svoje učenje uvijek počinjao surom Kul huvallahu ehad, a kada bi završio ovu suru, učio bi još jednu, i to je ponavljao na svakom rekatu. Ljudi koji su klanjali za njim rekli su mu: ‘Ti svoje učenje uvijek počinješ istom surom, zatim, smatrajući da ti nije dovoljna, učiš još jednu suru. Stoga, ili ćeš učiti samo ovu suru (Kul huvallahu ehad) ili ćeš je ostaviti, a učiti drugu suru!’ On je rekao: ‘Neću je ostaviti. Ako želite da vam klanjam kao imam, klanjat ću, a ako vam se to ne sviđa, napustit ću vas.’ Smatrali su da je on najbolji među njima i nisu željeli da im neko drugi klanja. Kada je došao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ispričali su mu o tome što se desilo. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao ga je: ‘O ti, šta te sprečava da postupiš onako kako žele tvoje džematlije? I zbog čega učiš ovu suru na svakom rekatu?’ ‘Allahov Poslaniče’, reče on, ‘učim je zato što je volim.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: ‘Tvoja ljubav prema ovoj suri uvest će te u Džennet.’”

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo je nekog čovjeka da kaže: “Allahu moj, molim Te zato što si Ti Allah, Jedan, Koji je Utočište svakom, i Koji nije rodio i rođen nije, i Kojem niko ravan nije”, pa je rekao: “Zamolio je Allaha Njegovim najvećim imenom, kojim ako Ga se zamoli, dat će ono što se od Njega traži i uslišat će dovu onome ko Mu uputi dovu.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također je rekao: “Ako proučiš Kul huvallahu ehad i muavvizetejn – dvije sure zaštitnice (E-Felek i En-Nas), ujutro i navečer, bit će ti dovoljne za svaku stvar.”

O vjernici, sutra je dan Ašure, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, postio je ovaj dan, i rekao je: “Nadam se da će biti iskup za grijehe prošle godine.”

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :