Hatib: dr. Abdulbari ibn Avad es-Subejti

30. zul-kade 1440. po Hidžri / 2. august 2019.

Hvala Allahu, Koji je rekao: “Tako Mi zore, i deset noći” (El-Fedžr, 1–2). Hvalim Ga, slavljen neka je, i zahvaljujem Mu u tajnosti i javnosti.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, On stvara i upravlja, i svjedočim da je naš prvak i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, koji je podstakao svoje sljedbenike da prisustvuju sabah-namazu, neka su na njega Allahova milost i blagoslov, i na njegovu porodicu, i ashabe, sve do Dana proživljenja. Oporučujem sebi i vama bogobojaznost. Uzvišeni kaže: “O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!” (Ali Imran, 102)

Allah, džellešanuhu, dao je u životu na ovom svijetu odabrana vremena i posebne prilike za činjenje dobrih djela, koja uzdižu muslimana do najviših deredža, i pomažu mu da postigne Allahovu milost i dobrotu, a sve to zbog dalekosežnih mudrosti i uzvišenih odgojnih ciljeva, od kojih je najvažniji održavanje i jačanje veze između čovjeka i njegovog Gospodara.

U ovim vremenima povećava se iman, razvija bogobojaznost, uvećava “zaliha” na vagi dobrih djela, čisti duša, jača volja, otklanjaju nedostaci u ibadetima, odagnava dosada i nemoć i otvaraju “prostrana polja” za natjecanje u dobrim djelima. Uzvišeni kaže: “… i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati!” (El-Mutaffifin, 26).

Natjecanje u dobrim djelima i postizanju visokih deredža svojstvo je vjernika, bliskih Allahu. Uzvišeni kaže: “… i oni prvi – uvijek prvi! Oni će Allahu bliski biti” (El-Vakia, 10–11).

Onaj ko iskoristi odabrana vremena i požuri s činjenjem dobrih djela, otvorit će mu se riznice dobrote, pomoći i milosti, i postići će veliki uspjeh. Uzvišeni kaže: “… i učinismo ih vođama da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela, i da molitve obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali.” (El-Enbija, 73)

Allah, džellešanuhu, naredio je Svojim robovima da čine dobra djela i natječu se u njima, i pohvalio je one koji se okite ovim svojstvima. Uzvišeni kaže: “… a vi se potrudite da druge, čineći dobra djela, pretečete!” (El-Bekara, 148) Ovo je poziv razumom obdarenima da požure s činjenjem dobrih djela prije nego što prođe njihovo vrijeme. U drugom kur’anskom ajetu, Allah, džellešanuhu, obradovao je one koji druge pretiču u činjenju dobrih djela obistinjenjem Njegovog obećanja. Uzvišeni kaže: “Oni hitaju da čine dobra djela, i radi njih druge pretiču” (El-Mu’minun, 61).

Kada se čovjeku ukaže prilika za činjenje dobrih i pobožnih djela, treba učiniti sve da tu priliku i iskoristi i požuri u tome. Odgađanje i oklijevanje znak su slabosti. Oni koji kalkulišu, oklijevaju i odgađaju, nemaju šta tražiti na mejdanu natjecanja u dobrim djelima. Jedino što im preostaje, kada ih prođe kakvo dobro, jeste da se žestoko kaju zbog propuštenih prilika, ali kakva im korist od kajanja!

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstiče na iskorištavanja mladosti prije starosti, slobodnog vremena prije zauzetosti, zdravlja prije iznenadne bolesti. Uzvišeni kaže: “O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.” (El-Hašr, 18)

Uzvišeni Allah pojasnio je u Kur’anu da je pripremanje za odabrana vremena, kao prolazne prilike, dokaz iskrenosti. Uzvišeni kaže: “A kada je borba već propisana, bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni.” (Muhammed, 21)

Ovom ummetu dati su “odušci” Allahove milosti, u određenim periodima godine. Enes, radijallahu anhu, rekao je: “Tražite dobro tokom cijele godine, a posebno se predajte “dahovima” Allahove milosti, jer Allah ima Svoje “dahove” milosti kojima obdaruje koga hoće od Svojih robova. Odabrana vremena, u islamskom ummetu, nikada neće prestati, a upravo se nalazimo u najvrednijim i najodabranijim danima, kojima se Allah zaklinje, zbog njihove pozicije i velike vrijednosti, a Veliki se ne zaklinje osim onim što je veliko i vrijedno. Uzvišeni kaže: “Tako Mi zore, i deset noći” (El-Fedžr, 1–2).

Da se radi o najboljim danima u godini, posvjedočio je i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: “Najbolji dani na dunjaluku su deset dana”, tj. deset dana zul-hidžeta. Prisutni upitaše: “Nisu im ravni ni oni na Allahovom putu?”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Nisu im ravni, osim dana u kojem čovjek pogine na Allahovom putu.”

U ovim je danima dan Arefata, dan Velikog hadža i dan opraštanja grijeha, i Dan nahra – puštanja krvi, klanja kurbana, a to je najbolji dan kod Allaha. Razlog posebnosti i odabranosti prvih deset dana zul-hidžeta je objedinjavanje temeljnih ibadeta u ovim danima, namaza, posta, sadake i hadža, što nije slučaj s drugim danima u godini. Allahov Poslanik, sallallahu alejh ve sellem, rekao je: “Allahu nema dražih djela od onih učinjenih u ovim danima”, tj. deset dana zul-hidžeta.”

Prisutni upitaše: “Allahov Poslaniče, pa čak ni džihad na Allahovom putu?”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Pa čak ni džihad na Allahovom putu, osim čovjeka koji je izašao u borbu na Allahovom putu, zalažući svoj život i imetak, i ništa od toga ne vrati.” Svako dobro djelo, koje se učini u prvih deset dana zul-hidžeta draže je Allahu od istog tog djela u drugim danima, a ako Mu je draže, to znači da je i vrednije. Onaj ko učini neko dobro djelo u ovih deset dana, bolji je od mudžahida koji se vrati iz borbe živ i s imetkom koji je ponio. Ove dane treba dočekati s iskrenim pokajanjem, čvrstom odlukom da ćemo ih iskoristiti na najbolji način i distanciranjem od grijeha. Uzvišeni kaže: “I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite” (En-Nur, 31).

Deset dana zul-hidžeta posebno je odabrano vrijeme, velika blagodat i prilika koju musliman treba iskoristiti, pojačati u njima svoj ibadet, boriti se protiv svoje duše i činiti što više raznovrsnih dobrih i pobožnih djela. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nema boljeg i Allahu dražeg djela od onoga učinjenog u ovih deset dana. Učite što više tehlila, tekbira i tahmida u ovim danima.”

Neka od djela koja je pohvalno činiti u ovim danima su:

– Klanjanje što više dobrovoljnih namaza – nafila. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čini sedždu što više možeš, jer nećeš učiniti nijednu sedždu a da te Allah, zbog nje, neće uzdići za jedan stepen i oprostiti ti jedan grijeh.”

– Udjeljivanje sadake, s ciljem približavanja Allahu, i postizanja Njegovog zadovoljstva, davanjem i dobročinstvom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svaki musliman dužan je dati sadaku.” Prisutni upitaše: “Allahov Vjerovjesniče, a šta ako ne može?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Neka privređuje svojim rukama, i tako koristi sebi i drugima.” Upitali su: “A ako ne može?” “Neka pomogne onome ko je u nevolji”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. “A šta ako ni to ne može?”, rekoše oni. “Onda neka čini dobro, i suzdržava se od zla, to je, za njega, sadaka”, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

– Noćni namaz – namaz čestitih Allahovih robova, koji puno čine istigfar – traže oprost i često Ga spominju. Uzvišeni kaže: “… i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći.” (El-Furkan, 64)

– Učenje Kur’ana, spominjanje Allaha, dova, održavanje rodbinskih veza, ispunjavanje potreba muslimana, posjećivanje bolesnika, praćenje dženaze, dijeljenje hrane i često izgovaranje tehlila – la ilahe illallah, tekbira – Allahu ekber i tahmida – elhamdulillah, u svim dijelovima dana i u svim situacijama.

Neka od djela koja je lijepo i preporučeno činiti u ovih deset dana jeste post prvih devet dana, od kojih je najpotvrđenije postiti dan Arefata za one koji nisu na hadžu, jer je post jedno od najvrednijih djela, koje je Allah odabrao i pripisao Sebi, kao što se navodi u hadisi-kudsiju: “Svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta, on je Moj, i Ja za njega posebno nagrađujem.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio je prvih devet dana zul-hidžeta, i rekao je: “Ko posti jedan dan na Allahovom putu, Allah će njegovo lice udaljiti od vatre sedamdeset godina.”

Onaj ko bude znao svoj cilj, lahko će izdržati sve teškoće. Allahova roba je skupa, Allahova roba je Džennet. Uzvišeni kaže: “… i nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje.” (Ali Imran, 133)

Zatim, znajte da vam je Allah naredio da donosite salavate i selame na Njegovog Vjerovjesnika, pa je rekao u mudroj Objavi: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :