Hatib: dr. Salih ibn Abdullah el-Humejd

12. zul-hidže 1439. po Hidžri / 24. august 2018.

Hvala Allahu, Čija milost obuhvata svaku stvar, i u Čijim neprekidnim blagodatima uživamo danju i noću.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i pred Čijom se veličinom skrušeno klanja, i svjedočim da je naš prvak i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, koji je pozivao Allahu i borio se na Njegovom putu dok nije visoko uzdignuta riječ tevhida – čiste vjere u jednog Boga, neka su na njega Allahova milost, mir i blagoslov, i na njegovu porodicu, i ashabe i tabiine i one koji ih slijede u dobročinstvu dokle god karavane budu pohodile ovu Časnu kuću, i dokle god budu slavile i veličale Allaha i ponizno ga molile.

Oporučujem sebi i vama bogobojaznost. Bojte se Allaha, Allah vam se smilovao, budite svjesni Njegovog sveznanja i znajte da ćete doći pred Njega. Probudite se iz nemara i uspavanosti, slušajte Riječ i slijedite ono najljepše u njoj.

Sretan je onaj ko se neprestano kaje, a uspio je onaj koji se grijeha kloni. Vi nećete vječno ostati na ovom svijetu, niti se možete sačuvati od smrti. Sigurno će vam doći ono što vam je obećano.

Uzvišeni kaže: “O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, bit će izgubljeni.” (El-Munafikun, 9)

O muslimani, hodočasnici Allahove kuće, sada kada ste obavili hadžske obrede i izvršili njegove propise, molim Allaha da primi od vas i od nas, i da vaš hadž učini makbulom, primljenim, da vam oprosti grijehe, vaš trud upiše u dobra djela i vrati vas vašim porodicama žive i zdrave, u Njegovom okrilju, i da popravi vaše stanje i učini lijepim vaš povratak Njemu.

Hodočasnici Allahove kuće, svi vi, dok boravite na ovim svetim mjestima, i trudite se da učinite što više dobrih djela i ibadeta, nadate se oprostu svog Gospodara i primanju vaših djela kod Njega. Gospodar, Silni i Uzvišeni, o hadžskim obredima, kaže: “Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša” (El-Hadždž, 37); “Eto toliko! Pa ko poštiva Allahove propise – znak je čestita srca” (El-Hadždž, 32); “I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost” (El-Bekara, 197).

Najvažnije o čemu musliman treba razmišljati i voditi računa jeste postizanje bogobojaznosti, a to je moguće samo stalnim propitivanjem djela srca. Djela srca najvažniji su temelj na kojem počiva vjerovanje.

U ovu vrstu djela spadaju: ljubav prema Allahu i Njegovom poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, iskrenost u vjeri, oslonac na Allaha, strpljivost u njegovoj odredbi, strah od Njega, nada u Njegovu milost i nagradu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “U ljudskom tijelu ima jedan organ, kada je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo, a kada je on bolestan, bolesno je cijelo tijelo, a on je srce.”

O muslimani, hodočasnici Allahove kuće, ako smo svjesni ove činjenice, onda trebamo znati da je najvažnije djelo srca i njegova srž – ihlas, iskrenost u vjeri. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svojoj telbiji je učio: “Allahu moj, neka u ovome mome hadžu ne bude rijaluka i hvalisavosti.” (Ibn Madža)

Ihlas – iskrenost je bit vjere, i bit poziva svih poslanika. Uzvišeni kaže: “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju” (El-Bejjina, 5); “Iskreno ispovijedanje vjere dug je Allahu!” (Ez-Zumer, 3); “Klanjajte se zato Allahu, iskreno Mu ispovijedajući vjeru – pa makar to nevjernicima bilo mrsko” (Gafir, 14).

Suštinsko značenje ihlasa je da čovjekovo mirovanje i kretanje bude isključivo radi Allaha, iskreno i čisto od svih drugih primjesa.

Jedan od znakova ihlasa jeste skrivanje i tajnost djela. Muhlis – iskren čovjek ne voli da ljudi vide ni koliko je trunčica njegovih djela, kao što mu je svejedno da li u ljudskim srcima uživa bilo kakvo poštovanje i poziciju.

Islamski učenjaci su kazali: “Muhlis je onaj u čijem srcu nema rijaluka, pretvaranja, a sadik je onaj koji nema samodivljenja.” Također su kazali: “Ihlas – iskrenost nije moguće postići bez sidka – istinoljubivosti, a sidk nije moguće postići bez ihlasa, a i jedno i drugo nije moguće postići bez sabura – strpljivosti.”

Omer ibn Hattab, radijallahu anhu, rekao je: “Čiji nijet bude iskren, Allah će riješiti ono što je između njega i ljudi.”

Sufjan es-Sevri, Allah mu se smilovao, rekao je: “Nijedna stvar u liječenju duše nije mi bila teža od mog nijeta, zbog njegove prevrtljivosti.”

Ebu Sulejman ed-Darani rekao je: “Blago onome ko učini bar jedan iskren korak, s kojim ne želi ništa drugo nego Allahovu nagradu.”

Ejjub es-Sihtijani rekao je: “Čovjek koji voli popularnost nikada neće biti iskren.”

Mutarrif ibn Šehhir rekao je: “Dovoljno je duši uzdizanja da je koriš pred drugima, kao da je poniženjem želiš uljepšati. To je, kod Allaha, maloumnost.”

To znači da je čovjek koji tako radi bijedan i samoobmanjen, on kudi svoju dušu pred drugima kako bi ljudima pokazao svoju poniznost i skromnost, a zapravo traži njihovu pohvalu.

O muslimani, Allah vas sačuvao i primio vaša i naša djela! Ihlas – iskrenost je uzrok povećanja nagrade i sevapa, čak i onda kada je djelo malo i neznatno.

Razmislite o hadisu koji govori o ženi prostitutki iz Benu Israila, koja je vidjela žednog psa kako kruži oko bunara, gotovo da je skapao od žeđi, pa je skinula svoju cipelu, zagrabila vode iz bunara i napojila je psa, pa je i njoj Allah oprostio.

Hadis je muttefekun alejhi i prenosi ga Ebu Hurejra, radijallahu anhu. Također, razmislite o hadisu koji govori o čovjeku koji je, idući putem, ugledao trnovitu granu pa ju je sklonio i Allah mu je oprostio. (Muttefekun alejhi)

Razmislite i o hadisu koji govori o “zatočenicima u pećini”, i o “vlasniku cedulje”, čovjeku koji će doći na Sudnji dan i bit će mu predočeno devedeset devet registara, svaki registar će dosezati dokle doseže pogled, zatim će mu biti pokazana “cedulja” na kojoj su dva šehadeta: šehadet – svjedočenje da nema boga osim Allaha i šehadet da je Muhammed Njegov rob i poslanik, i stavit će se registri na jedan tas vage, a cedulja na drugi tas, i pretegnut će cedulja. Ništa ne može pretegnuti Allahovo ime. (Hadis bilježi Hakim, koji kaže da je vjerodostojan prema uslovima Muslima, i Zehebi se slaže sa njegovom ocjenom.)

Sve ovo potvrđuje i pojašnjava hadis Ebu Hurejre u kome se kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: “Ko će se najviše radovati tvom šefatu na Sudnjem danu, Allahov Poslaniče?”, a on reče: “Onaj ko je la ilahe illallah izgovorio iskreno, iz srca.” (Buhari)

U komentaru ovog hadisa i drugih i sličnih hadisa Ibn Tejmijja je rekao: “Ovo je stanje onih koji su svoja djela činili sa ihlasom – iskrenošću i sidkom – istinoljubivošću, kao što je slučaj ove osobe, ‘vlasnika cedulje’ (na kojoj će pisati la ilahe illallah).

Inače, svi počinioci velikih grijeha, koji su ušli u Vatru, govorili su ‘la ilahe illallah’, ali njihove riječi neće pretegnuti njihove grijehe, kao što će ih pretegnuti riječi ‘vlasnika cedulje’.

Slično je i sa ženom prostitutkom koja je napojila žednog psa, ona je to učinila s čistom vjerom, iz srca, pa joj je Allah oprostio njene grijehe.

To ne znači da će Allah oprostiti svakoj prostitutki koja napoji žednog psa.

Tako je i sa čovjekom koji je uklonio trnovitu granu s puta, i učinio je to s čistom vjerom, iz srca, pa mu je Allah oprostio.”

Ibn Tejmijja je također rekao: “Iman kod ljudi varira zavisno od stepena vjerovanja i ihlasa u njihovim srcima.

Autori ‘Sunena’ zabilježili su od Ammara, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čovjek obavi namaz a bude mu upisano pola njegove vrijednosti, ili trećina, ili četvrtina…, pa tako do desetine.”

Iskupljivanje, brisanje grijeha i oprost grijeha odnosi se samo na ona djela koja su kabul kod Allaha, a Allah prima samo od bogobojaznih.

O muslimani! Ono što pomaže u postizanju ihlasa – iskrenosti jeste sljedeće: čvrsta vjera u jednog Boga, iskreno vezivanje za Njega, izvršavanje propisanih ibadeta onako kako Njemu dolikuje, povećavanje ibadeta, noćnog namaza i zikra, u zadnjoj trećini noći, tajna milostinja, ibadet u tajnosti, ustrajnost u dovi, druženje sa dobrim, dobronamjernim i iskrenim ljudima, i ulaganje napora u svemu tome. Allah, džellešanuhu, kaže: “One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!” (El-Ankebut, 69)

Allahova dobrota i blagodat prema ljudima ogleda se i u tome da njihova svakodnevna i uobičajena djela: jedenje, spavanje, putovanje, kupovina i prodaja, mogu postati ibadet, za koji će biti nagrađeni, ukoliko ih budu činili s iskrenim nijetom u Njegovo ime. Za svako od ovih djela, ako budu potaknuta lijepom namjerom i s nijetom približavanja Allahu, korištenja ljudima, prikupljanja snage za ibadet i postizanje Njegovog zadovoljstva, čovjek će biti nagrađen.

Uzvišeni kaže: “A kad završite obrede vaše, opet spominjite Allaha, kao što spominjete pretke vaše, i još više Ga spominjite! Ima ljudi koji govore: ‘Daj Ti nama, Gospodaru naš, na ovome svijetu!’ Takvi na onom svijetu neće imati ništa. A ima i onih koji govore: ‘Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!’ Njih čeka nagrada koju su zaslužili! A Allah brzo sviđa račune.” (El-Bekara, 200–202)

O muslimani, hodočasnici Allahove kuće! I pored veličine, važnosti, teškoće i preciznosti pitanja ihlasa – iskrenosti, Allah, džellešanuhu, iz Svoje dobrote, milosti, blagosti i želje da olakša Svojim robovima, propisao je obavljanje nekih ibadeta javno, transparentno i naočigled drugih ljudi, kao što su: namaz u džematu, obredi hadža, javna milostinja, pozivanje na činjenje dobra i odvraćanje od zla.

Javno izvršavanje ovih ibadeta nije u koliziji i ne narušava princip ihlasa, jer je sjedište iskrenosti srce i on je tajna između roba i Rabba, štaviše pohvale ljudi ne utječu na iskrenost, a to potvrđuje i hadis u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o “čovjeku koji radi dobra djela, pa ga ljudi pohvale zbog njih”, pa je rekao: “To je radosna vijest za vjernika još na ovom svijetu.” (Muttefekun alejhi)

Bojte se Allaha, o ljudi! Bojte se Allaha, hodočasnici Allahove kuće, budite svjesni blagodati vašeg hadža, sjećajte se vašeg Gospodara i zahvaljujte Mu što vam je olakšao dolazak do Svoje kuće i obavljanje hadžskih obreda.

Svi vi ste svjedoci veličine hizmeta, brige i pažnje koji vam se pružaju. Allah je počastio stanovnike ove zemlje, zemlje Dva časna hrama, Kraljevine Saudijske Arabije, njene vladare i narod, hizmetom i čuvanjem Dva časna hrama.

Oni žrtvuju ono najvrednije i najdragocjenije kako bi hodočasnici Allahove kuće, i oni koji borave u njoj, i posjetioci Poslanikovog mesdžida izvršili svoje obrede i ibadete u potpunoj sigurnosti i zaštiti, nadajući se Allahovoj nagradi i zadovoljstvu, daleko od medijskog eksponiranja, i bilo kakve političke i materijalne koristi. Megastrukturni projekti, konstantna proširenja Dva časna hrama i obrednih mjesta, podizanje usluga na najveći mogući nivo, sve su to samo segmenti do u detalje proučene i pripremljene strategije i vizionarskog pogleda, i zato se zahvaljujemo Allahu na svim Njegovim blagodatima.

Neka Allah primi od nas i od vas, neka uzvisi islam i njegove sljedbenike i ujedini muslimane na istini i uputi, On sve čuje i uslišava molbe.

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :