Hatib: dr. Husejn ibn Abdulaziz Alu Šejh

28. rebiul-evvel 1440. po Hidžri / 7. decembar 2018.

Hvala Allahu, Blagom i Velikom. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, Gospodara Arša veličanstvenog, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, poslan sa svakom plemenitom osobinom. Gospodaru moj, blagoslovi, spasi i smiluj se njemu, njegovoj porodici, ashabima i tabiinima, koji su ih slijedili i čvrsto se držali ispravne vjere.

O muslimani, oporučujem sebi i vama bogobojaznost, i pokornost Allahu u nevolji i blagostanju. “A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (El-Ahzab, 71)

O muslimani! U vremenu u kojem dominira materijalizam, u njegovim različitim oblicima, potrebno je neprestano podsjećati ljude na ono što će u njima oživjeti ljubav prema drugima, podstaći ih na činjenje dobra i dobročinstva i ustezanje od svakog zla.

Potrebno ih je podsjećati na plemenito svojstvo, “selametus-sadr – čistoću nutrine”, s kojom musliman postiže sretan, zadovoljan i spokojan život.

Čistoća nutrine spada u najveće vrline i najčasnija svojstva, koja čovjeku donose veliku nagradu i lijepo mjesto povratka Allahu. Uzvišeni kaže: “… na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti,  samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti.” (Eš-Šuara, 88–89)

Jedan od znakova čistoće nutrine, pored imana, takve – bogobojaznosti, tevhida – iskrenog vjerovanja u Božiju jednoću i jekina – čvrstog ubjeđenja, jeste i to da srce bude čisto od zlobe, zavisti i mržnje prema muslimanima.

Musliman živi s drugim muslimanima čistog srca, plemenite duše, lijepe nutrine, ne krije prema njima zlobu, mržnju, prevaru, izdaju, spletkarenje, naprotiv, živi životom ispunjenim dobrotom i dobročinstvom, lijepim ponašanjem, iskrenošću i čistotom.

On je sam sa sobom u miru, a drugi su od njega sigurni. Ljudi od njega ne vide ni nevolju ni zlo, ni brigu ni nesreću. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nijedan od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi.” (Muttefekun alejhi)

O vjernici! Čistoća nutrine je ovosvjetski užitak prije onog vječnog, Džennet još na ovom svijetu i istinska slast, i zato bi ona trebala biti težnja svakog muslimana. Tu blagodat trebali bi na sebi osjetiti svi oni koji žive u njegovom okruženju.

Opisujući stanje stanovnika Dženneta, Allah, džellešanuhu, kaže: “Iz njihovih grudi ćemo zlobu odstraniti.” (El-Aʼraf, 43)

U tumačenju ovog ajeta Ibn Atijja je rekao: “Zloba je kazna za one koji je nose u sebi, a u Džennetu neće biti kazne.”

Jedna od najvažnijih dova vjernika je: “Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si, zaista, dobar i milostiv!” (El-Hašr, 10)

Poštovani vjernici! Čistoća nutrine od svih vrsta zlobe, mržnje i zavisti jedno je od najvrednijih djela u islamu.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je: “Koji su ljudi najbolji?”,  pa je rekao: “Mahmumul-kalbi i sadukul-lisani.” Ashabi su rekli: “Znamo ko su sadukul-lisani, oni koji govore istinu, ali ko su mahmumul-kalbi?” “To su oni čistih i bogobojaznih srca, čistih od grijeha, nasilja, zlobe i zavisti.” (Ibn Madža, a Munziri i drugi učenjaci hadisa ocijenili su ga vjerodostojnim.)

Prve generacije muslimana, selefi, bili su svjesni ove velike činjenice, predano su radili na njoj i pozivali su druge.

Jednom je Zejd ibn Eslem posjetio Ebu Dudžanu, radijallahu anhu, koji je bio bolestan, pa je primijetio ozarenost na njegovom licu. Upitao ga je: “Zašto je tvoje lice ozareno?”, a Ebu Dudžana je rekao: “Zbog dviju stvari koje imam pri sebi, a koje mi daju sigurnost: nisam govorio o onome što me se ne tiče i moje je srce bilo čisto prema muslimanima.”

Fudajl ibn Ijad rekao je: “Oni koji su se istakli među nama, nisu se istakli zbog mnoštva dobrovoljnog namaza i posta, nego zbog darežljivosti, čistoće nutrine i iskrenog odnosa prema ummetu.”

Poštovani vjernici! Jedan od uzroka koji muslimanu pomažu u čistoći nutrine su: iskrenost i istinoljubivost prema Allahu, zadovoljstvo odredbom i onim što je Allah propisao čovjeku u životu na ovom svijetu, pokornost Allahu, ustrajno učenje i čitanje Njegove Knjige, ulaganje truda u borbi protiv duše, njeno čišćenje od opakih bolesti, prevare, zlobe i zavisti, i stalno podsjećanje kuda je mogu odvesti ove bolesti, na ovom i budućem svijetu, upornost u iskrenoj dovi Allahu da ga obdari čistim srcem, iskrenim jezikom i dobrim djelom i svim onim što mu priskrbljuje ljubav i čuva ga od zlobe i mržnje, kao što je nazivanje selama, ostavljanje onoga što ga se ne tiče, dijeljenje i darivanje, sve to priskrbljuje mu ljubav i čuva ga od mržnje.

Također, musliman upućuje dovu Allahu za sve muslimane, prašta im kada pogriješe prema njemu i čini im dobročinstvo u svim njegovim oblicima, riječima i djelima, i unosi radost u njihova srca. Muslimana raduje ono što raduje njegovu braću, i aktivno učestvuje u onome što će ublažiti njihovu tugu i brige. 

Borite se, vjernici, koliko god možete protiv šejtana, koji čini sve da bi zaprljao ljudske duše i pokvario ljudska srca. Uzvišeni kaže: “Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi,  jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima, šejtan je, doista, čovjekov otvoreni neprijatelj.” (El-Isra, 3)

Muslim bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Šejtan je izgubio nadu da će ga oni koji se Allahu klanjaju obožavati na Arabijskom poluotoku, ali nije izgubio nadu da će vas zavaditi.”

Ono što će svakako pomoći muslimanu da sačuva čistoću svoje nutrine jeste distanciranje od polemisanja, svađe i rasprave o pitanjima i događajima od kojih nema konkretne koristi, a potiču mržnju, neprijateljstvo i razdor među muslimanima. Rasprava je pohvalna jedino ako se njome uzdiže istina i ako je vodi dobronamjeran, iskren, istinoljubiv i učen čovjek koji ispunjava sve uslove, svojstva i elemente konstruktivne debate, a koja se provodi u skladu sa visokim moralnim principima. Uzvišeni kaže: “… a ljudima lijepe riječi govorite.” (El-Bekara, 83)

O muslimani! Čistoća nutrine je velika kapija ka vječnom užitku. Rekao je jedan od selefa, pobožnjaka iz prvih generacija muslimana: “Osnova vjere je ustezanje, najbolji ibadet je ibadet noću, a najkraći put ka Džennetu je čistoća nutrine.”

Očistite svoje nutrine! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, činio je sve u postizanju onoga što učvršćuje ovaj princip i zaštitio ga od svega što ga ugrožava i slabi. Rekao je: “Ne zavidite jedni drugima, ne mrzite se, ne okrećite jedni drugima leđa, i budite, Allahovi robovi, istinska braća. Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata više od tri dana.” (Muslim)

Budite, Allahovi robovi, braća koja se vole, koje bogobojaznost spaja i koji jedni drugima oporučuju pokornost Allahu i dobročinstvo. Allah, džellešanuhu, naredio nam je veličanstvenu stvar, da donosimo što više salavata i selama na plemenitog Vjerovjesnika.

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56) 

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :