Hatib: dr. Abdullah ibn Avad el-Džuheni

2. šaban 1441. po Hidžri / 27. mart 2020.

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, Njega hvalimo, Od Njega pomoć i oprost tražimo, i Njemu se utječemo Allahu od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah uputi, niko ga ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može uputiti. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik.

Uzvišeni kaže: “O vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nipošto ne umirite osim kao muslimani!” (Ali Imran, 102) ”O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas je stvorio od jedne osobe, od koje je njen par stvorio, a od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. Bojte se Allaha, čijim imenom jedni druge molite, i čuvajte rodbinske veze. Allah vas, doista, nadzire.” (En-Nisa, 1) 

“O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (El-Ahzab, 70–71)

 Najistinitiji govor je Allahova Knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, najgore stvari u vjeri su novotarije, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru. O vjernici, bojte se Allaha, i znajte da ćete se sresti s Njim, a koga ne uzvisi bogobojaznost, ništa ga drugo neće uzvisiti.

O vjernici, ovodunjalučki život je kuća iskušenja i ispita i promjene stanja, smjene dana i noći. U njemu je pouka za onoga koji prihvata pouku, i u njemu su radosti i sreća, tuga i briga, teškoća i olakšanje, zdravlje i bolest, a spas je u tome da te Allah sačuva i zaštiti u svim situacijama.

Ibn Hibban bilježi od Rifaa ibn Rafija da je rekao: “Jednog dana Ebu Bekr es-Siddik, radijallahu anhu, popeo se na minber, pa je zaplakao i rekao: ‘Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, popeo se na minber, prve godine, a zatim je zaplakao i rekao: ‘Tražite od Allaha zaštitu, jer nijednom čovjeku, nakon čvrstog ubjeđenja, nije dato veće dobro od zaštite.’”

Ibn Madža bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema bolje dove, koju čovjek može učiti, od riječi: ‘Allahumme inni es’elukel-muāfate fid-dunja vel-āhireti! – Gospodaru moj, tražim Tvoju zaštitu na dunjaluku i ahiretu!’” Poslije iskrenog svjedočenja Allahove jednoće i vjerovanja u Njega, nema veće blagodati od blagodati afijeta, tj. zaštite u vjeri od raznih smutnji i zaštite tijela od opakih bolesti i teških iskušenja. Ovaj pojam spada u opće pojmove i obuhvata, svojim značenjem, zaštitu čovjeka od svakog vida neugodnosti, i smatra se jednom od najdragocjenijih Allahovih blagodati prema Njegovim robovima, i zato je stroga obaveza njeno čuvanje i odgovornost prema njoj. Tražite od Allaha zaštitu, i molite Ga da vas opskrbi ovom blagodati, jer je to uistinu velika blagodat.

Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: “Ovaj hadis objedinio je dvije vrste zaštite: zaštitu u vjeri i zaštitu na dunjaluku. Čovjek neće upotpuniti dobro na oba svijeta osim s čvrstim ubjeđenjem i zaštitom: ubjeđenje i vjerovanje otklanja od njega ahiretsku kaznu, a zaštita otklanja od njegovog srca i tijela dunjalučke bolesti. U ove dvije riječi: ubjeđenje i zaštita – sadržani su cjelokupan dunjaluk i ahiret.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, molio je od Allaha zaštitu ujutro i uvečer.

O vjernici, spominjanje Allaha jedan je od najboljih načina da se postignu Allahove blagodati i otklone Njegove kazne i iskušenja. Uzvišeni kaže: “Allah doista štiti vjernike.” (El-Hadždž, 38)

Prema jednom od kiraeta, ovaj ajet uči se: “Allah otklanja od vjernika…” Allahova zaštita i Allahovo otklanjanje zla srazmjerno je jačini vjerovanja i njegove potpunosti, a iman opstoji i jača zikrullahom – spominjanjem Allaha. Najveću Allahovu zaštitu imat će oni najpotpunijeg imana i oni koji Ga najviše spominju. Smanjenjem imana i zikra, smanjuje se i zaštita.

O vjernici, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao je pored naroda kojeg je snašla kušnja, pa je rekao: “Zašto ovi ljudi nisu tražili od Allaha zaštitu?” (Bezzar od Enesa ibn Malika, a vjerodostojnim ga je ocijenio Albani, Allah mu se smilovao.) Ove Poslanikove riječi, u formi pitanja, zapravo su osuda njihovog postupka – kao da im je htio reći: “Predali ste se ovoj bolesti, a imate djelotvoran lijek za nju, a on je da od Allaha tražite zaštitu i spas.”

O vjernici, svijet je, Allahovom dozvolom, napao virus, neznatne veličine, a ogromne štete. Proširio se na svim kontinentima i u svim državama, uzduž i poprijeko. Najbolji način njegovog suzbijanja jeste slijeđenje Poslanikovih uputa i savjeta, od kojih je ova veličanstvena dova, koja, i pored svoje kratkoće, sadrži sve ono što je potrebno u ovom trenutku. Njenim učenjem povećava se vezanost čovjeka za njegovog Gospodara, jača njegovo ubjeđenje i svijest. Uz to, vrlo važno je ostati smiren, jer se smirenošću, u vremenima iskušenja i nedaća, upotpunjuju Allahove blagodati. Također, nastoj činiti što više ibadeta, a naročito u smutnjama i nejasnim situacijama. Većina ljudi nemarna je prema ibadetu u takvim prilikama, a sretan je onaj koga Allah uputi na to.

Uzvišeni kaže: “Reci: ‘Ko vas iz strahota na kopnu i moru izbavlja kad mu se i javno i tajno ponizno molite: ‘Ako nas On iz ovoga izbavi, sigurno ćemo biti zahvalni!’ Reci: ‘Allah vas iz njih i iz svake nevolje izbavlja, pa vi ipak smatrate da ima Njemu ravnih.’ Reci: ‘On je kadar poslati protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite.’ Pogledaj samo kako Mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili! Tvoj narod kaznu poriče, a ona je istina. Reci: ‘Ja nisam vaš čuvar, svaki nagovještaj ima svoje vrijeme, i vi ćete znati!’” (El-En’am, 63–67)

O muslimani! Jedna od nužnosti vjerovanja u Allaha jeste da čovjek bude ubijeđen da je Allah, slavljen neka je, Stvoritelj i Upravitelj ovim kosmosom, Koji stvara ono što želi i odabire, uzvišen neka je Bog Veličanstveni. O vjernici! U časnom Kur’anu su mudrosti, skrivene tajne i koristi za ljude. Uzvišeni kaže: “Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji! – Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate.” (El-Bekara, 216)

Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: “Čovjek mora znati da zlo (ono što ljudi preziru) može sa sobom donijeti dobro, i da dobro (ono što ljudi vole) može donijeti zlo, i da niko nije siguran da ga neće zadesiti zlo u onome što on vidi kao dobro, i niko ne treba gubiti nadu da bi mu se moglo desiti dobro u onome što on vidi kao zlo, a to zbog toga što ljudi nemaju znanje o krajnjem ishodu stvari, i što samo Allah zna ono što čovjek ne zna. To čovjeka čuva od lošeg mišljenja u pogledu različitih izbora, i čisti njegove srce od kalkulacija i procjena, koje ga vode čas tamo, čas ovamo, a na kraju ne može nikako izbjeći ono što mu je određeno. Da je u početku prihvatio Allahovu odredbu, onakvu kakva ona jeste, došlo bi mu ono što je određeno, a on bi zbog toga zaslužio nagradu i pohvalu…”

Svi ljudi, u odnosu prema Allahovoj odredbi, mogu se podijeliti u dvije vrste: istinski vjernici i oni koji to nisu. Vjernik je u svakoj situaciji svjestan da je za njega dobro sve što je odredio Uzvišeni: ako ga zadesi zlo, on se strpi na Allahovim odredbama, očekuje pomoć i izlaz od Njega i nada se nagradi za to, a ako ga zadesi dobro, zahvali se Allahu i ispuni Njegovo pravo onako kako se to očekuje od njega. S druge strane, ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja; ako ih prati sreća, oni su smireni, a ako zapadnu i u najmanje iskušenje, vraćaju se nevjerstvu, pa tako izgube i ovaj i onaj svijet. To je, uistinu, očiti gubitak. 

O muslimani, islam podstiče na poduzimanje preventivnih mjera, i propisuje norme koje garantuju zaštitu života, mjesta, hrane i posuđa, pa je tako propisao abdest, kupanje i čišćenje džamija, uklanjanje neugodnosti s puta, dozvolio je lijepe i čiste, a zabranio odvratne i nečiste stvari, a sve to kako bi zaštitio tebe i tvoju zajednicu. Čuvajte sebe, svoje porodice i svoje društvo čvrstim osloncem na vašeg Gospodara, poduzimanjem propisanih uzroka i svega što može koristiti, postići ćete ispravno vjerovanje i duševni smiraj.

O muslimani, vlasti ove zemlje, u cilju vašeg zdravlja i sigurnosti, poduzele su sve potrebne procedure i zaštitne mjere, utemeljene na šerijatskim propisima, i uložile su puno toga, i zato je naša obaveza da im pomognemo u zaštiti naših života, pridržavanjem zvaničnih preporuka i savjeta, i distanciranjem od smutljivaca i onoga što oni čine i neprovjerenih informacija koje šire.

O ti koji si iskušan bolešću, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kome Allah želi dobro, stavi ga na kušnju.” (Buhari) Ovo je velika radosna vijest za tebe i utjeha za ono što te je snašlo, i zato se strpi, nadaj se nagradi i pouzdaj se u svog Tvorca, i Onoga Koji upravlja tvojim životom, poduzmi sve preventivne mjere liječenja, i ne gubi nadu čak i ako tvoje iskušenje potraje. Radosti su “čeda” iskušenja.

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56) 

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :