Allahovo svojstvo el-afva, brisanja grijeha, značenje i posljedice (Medina)

Hatib: dr. Abdulbari ibn Avad es-Subejti

10. zulhidže 1441. po Hidžri / 31. juli 2020.

Hvala Allahu, Koji je Džennet učinio nagradom za hadž mebrur, a to je hadž koji je obavljen iskreno u ime Allaha i od halal imetka, koji je obavljen na propisan način, i u kojem su izbjegavani grijesi.

Hvalim Ga, slavljen neka je, i zahvaljujem Mu na svakoj dobroti i olakšanom dobru. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, On je Blagi i Onaj Koji mnogo prašta, i svjedočim da je naš prvak i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik. On je obožavao svog Gospodara s čvrstim ubjeđenjem i njegovo je srce bilo radosno zbog ljubavi prema njemu, neka su na njega Allahova milost i blagoslov, i na njegovu porodicu i ashabe, koje ko bude volio bit će nagrađen i pomognut. Oporučujem sebi i vama bogobojaznost. Uzvišeni kaže: “O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!” (Ali Imran, 102)

U odabranim vremenima, musliman, dok čini dobra djela, teži Allahovoj blagosti i oprostu, a Allahov oprost je milozvučna riječ koja unosi smirenost u dušu, zadovoljstvo u srca i povjerenje u ono što je kod Allaha, džellešanuhu. “Allah će, ima nade, oprostiti jer Allah briše grijehe i prašta.” (En-Nisa, 99)

Allah briše grijehe, oprašta počiniocima grijeha i prelazi preko ružnih postupaka onih koji često griješe: “On prima pokajanje od robova Svojih i prašta hrđave postupke i zna šta radite.” (Eš-Šura, 25)

Jedna od prefinjenosti i suptilnosti Allahovog oprosta jeste da voli pokajnike i raduje se njihovom povratku Njemu, a na veličinu Allahovog oprosta ukazuje i to što On umnogostručuje dobra djela i daje nagrade i za sam naum, ali ne i za grijehe.

Na veličinu Allahovog oprosta ukazuje i to što pretvara loša djela u dobra: kada čovjek ostavi zabranjeno djelo – haram i poduzme sve čime će iskazati pokajanje i pokornost, poveća se njegov iman i pojačaju se dokazi imana u njegovom srcu, i Allah ga počasti Svojim najljepšim oprostom, a kako je samo velik i veličanstven Njegov oprost, slavljen neka je On. Uzvišeni kaže: “… ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.” (El-Furkan, 70)

Na veličinu Allahovog oprosta ukazuje i činjenica da je Njegova milost pretekla Njegovu srdžbu, a oprost Njegovu kaznu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada je Allah završio stvaranje, zapisao je kod Sebe, iznad Arša: ‘Moja milost pretekla je Moju srdžbu.’”

Na veličinu Allahovog oprosta ukazuje i odgađanje kazne. On na ljudsko neznanje i nemarnost uzvraća blagošću, na grijehe oprostom, na poricanje blagodarnošću.

Na veličinu Allahovog oprosta ukazuje i mogućnost iskupljivanja grijeha i njena raznolikost. Grijehe može iskupiti upotpunjavanje abdesta, spominjanje Allaha, džellešanuhu, mnoštvo koraka prema džamijama, post mjeseca ramazana, post dana Arefata, post Ašure, dova na kraju sijela, umra, hadž i obavljanje propisanih namaza, sadaka, strpljivost, prisustvovanje kružocima znanja i spominjanja Allaha, džellešanuhu, donošenje salavata na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je ustrajan i uporan u traženju oprosta, brisanja grijeha i zdravlja i zaštite kod Allaha, on je molio Allaha, džellešanuhu, ujutro i uveče: “Allahumme inni es’elukel-afve vel afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali! – Allahu moj, tražim od Tebe oprost i zaštitu, u vjeri, dunjaluku, porodici i imetku!”

I pored ove velike dobrote i obilnog praštanja, čovjek mora biti oprezan i ne dozvoliti da ga Allahov oprost i plemenitost obmanu i da zapostavi činjenje dobrih djela i oda se grijesima. Uzvišeni kaže: “O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit…” (El-Infitar, 6)

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :