Allah ima lijepa imena i savršena svojstva (Medina)

Hatib: dr. Ahmed ibn Talib ibn Abdulhamid

3. džumadel-ula 1442. po Hidžri / 18. decembar 2020.

Svaka hvala i zahvala pripadaju Allahu. Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo, i Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može uputiti.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, koga je On odabrao, između svojih stvorenja i uzeo ga za prijatelja. Dostavio je poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet, otklonio nevolju i borio se na Allahovom putu, bojao se Allaha onako kako Ga se treba bojati, sve dok mu nije došla smrt, neka su na njega Allahova milost, spas i blagoslov, i na njegovu časnu i čistu porodicu, njegove supruge, majke pravovjernih, njegove ashabe, nosioce svakog dobra, i sve one koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjeg dana.

Najistinitiji govor je Allahova Knjiga, a najbolja uputa je uputa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari u vjeri su novotarije, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.

O vjernici, Uzvišeni Allah nazvao vas je vjernicima, imenom imana, pozvao nas da budemo bogobojaznosti, naredio nam je da obračunavamo svoju dušu prije obračuna na Sudnjem danu i pogledamo šta smo pripremili za njega prije smrti, upozorio nas je na pogubnost njegovog zaborava i bolnu kaznu i upoznao nas je s različitim stanjima na Dan povratka Njemu, pa je rekao: “O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite. I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave; to su pravi grješnici. Nisu jednaki stanovnici Džehennema i stanovnici Dženneta; stanovnici Dženneta će ono što žele postići.” (El-Hašr, 18–20)

Zatim vam vaš Gospodar navodi primjer snažnog djelovanja Kur’ana na brda, kada bi njima bio objavljen, i upoznaje vas sa uzvišenošću i savršenstvom Svojih imena, pa kaže: “Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah – nema drugog boga osim Njega – On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni!” (El-Hašr, 21–22), Onaj Kojeg obožavaju srca, s ljubavlju i predanošću, strahom, nadom i strahopoštovanjem i nadom. On je Istina, a sve osim Njega je laž i prolazi, nema boga osim Njega i nema božanstva koje je dostojno obožavanja osim Njega. “Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire; On je milostiv i upućen u sve.” (El-En’am, 103)

Misli ne dosežu do Njega, ne pokrivaju Ga zastori, ništa Mu nije skriveno, po Njegovoj naredbi opstoji kosmos, po Njegovom sudu i mudrosti smjenjuju se dan i noć. On je Er-Rahman i Er-Rahim – Onaj Čija je milost velika i do svakoga dolazi, Onaj Koji se uzvisio iznad najvećeg stvorenja s najsuptilnijim imenima i najsveobuhavtnijim svojstvima: “Milostivi, koji se nad Aršom uzvisio. Njegovo je što je na nebesima i što je na Zemlji i što je između njih i što je pod zemljom! Ako se ti glasno moliš – pa, On zna i šta drugom tajno rekneš i što samo pomisliš! Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima!” (Taha, 5–8)

Allah je Svojom milošću, znanjem, stvaranjem, opskrbom, pomoću i uputom obuhvatio svaku stvar, i obuhvatio je Svojom milošću Svoje odabranike i štićenike, upućuje ih na Pravi put, pomaže ih i usrećuje, sve dok ih ne smjesti u okrilje Svoje milosti i u svoje džennete uživanja.

On je Allah, pored kojeg drugog boga nema, Vladar čija se vlast provodi u kosmosu, Vladar svih vladara i svega što postoji, nebeskih prostranstava i kosmosa. On daje vlast kome hoće i oduzima je kome hoće, uzvisuje koga hoće, a unizuje koga hoće, i On sve može: “Kada nešto hoće, On samo za to rekne: ‘Budi!’ – i ono bude.” (Jasin, 82)

On je El-Kuddus i Es-Selam – Sveti i Onaj Koji je savršen, bez nedostataka, i Onaj Koji je lijep, bez mahana, i Koji daje svetost, blagoslov i uzvišenost čemu On hoće, i Koji daje sigurnost kome hoće i protiv koga hoće, kao vid počasti i blagodati. On je El-Mu’min i El-Muhejmin: Onaj u Čije se riječi vjeruje da je Istiniti i Uzvišeni, i u Kojeg vjeruju vjernici, od Njegovih robova, dobrovoljno, riječima i djelima, i u Kojeg vjeruju sva ostala stvorenja, milom ili silom. On je sigurnost uplašenih, utočište onima koji su ostali bez zaštite. On nad svim bdi Svojim znanjem, naredbom, svjedočanstvom, moći, daje korist i štetu, tajno i javno. On je El-Aziz, El-Džebbar i El-Mutekebbir – Onaj Koji je iznad Svojih stvorenja u snazi, moći, prevlasti i nedodirljivosti, i Koji je Svojoj naredbi i zabrani potčinio sva stvorenja, sa svim njihovim razlikama i različitostima, u zakonodavnom i odredbenom smislu, i Koji ispunjava sve njihove potrebe, otklanja štetu i zlo od njih, iz samilosti, kako bi ih učinio neovisnim i zadovoljnim, olakšao im i pružio Svoju pomoć.

On je veći od svega ostalog Svojom uzvišenošću, uzvisenjem, počašću, statusom, Bićem, svojstvima, postupcima i vlašću. Sve je u odnosu na Njega malo i bezvrijedno. Neovisan je i uzvišen od svakog ortaka, neka je slavljen On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju. Stvorio je ovaj svijet ni iz čega i uredio ga, i oblikovao je plod u maternici i odlikovao, izdvojio se Svojim imenima koja, svojim izrazom i značenjem, nadilaze svaku ljepotu. Njega slavi i veliča svaka stvar, jezikom koji mi ne možemo dokučiti. Nema Mu sličnog niti ravnog, i ne treba Mu zaštitnik niti pomagač. Sve je savršeno i mudro stvorio. On je Istiniti, Njegove riječi su istina, Njegov sud je pravda, Njegova odredba je nepromjenjiva, u njima nema propusta niti greške. Njegovom znanju ne može promaći nijedna riječ i nijedno djelo. “On je Allah, Tvorac, Onaj Koji iz ničega stvara, Onaj Koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri.” (El-Hašr, 24) 

Bojte se Allaha i držite se čvrsto užeta islama, i znajte da vam je vaš Gospodar naredio veličanstvenu stvar – da donosite salavate i selame na plemenitog Vjerovjesnika: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allahu moj, smiluj se, spasi i blagoslovi Svoga roba i poslanika, našeg prvaka Muhammeda, i budi zadovoljan njegovim pravovjernim halifama Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom i Alijom, i svim ashabima, i tabiinima, i onima koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjeg dana, i s nama, uz njih, Svojom milošću i plemenitošću, o Ti Koji si od milostivih najmilostiviji.

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :