Hatib: šejh Abdurrahman ibn Abdulaziz es-Sudejs

24. ramazan 1439. po Hidžri / 8. juni 2018.

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu. Tebe, Gospodaru moj, hvalimo, od Tebe pomoć i oprost tražimo i Tebi se kajemo. Njega, Uzvišenog, hvalimo i Njemu se zahvaljujemo. On nas je počastio sa deset blagoslovljenih noći, i u njima spustio od Svojih blagoslova i milosti ono što je spustio.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i Koji je postačima i klanjačima u ramazanu pripremio veliku nagradu, i svjedočim da je naš vjerovjesnik i prvak Muhammed Allahov rob i poslanik, i najčasnije i najpoštovanije ljudsko biće, neka su na njega Allahova milost i bereket, i na njegovu porodicu, i ashabe, sljedbenike Pravog puta, tabiine i one koji su ih slijedili i slijede u dobročinstvu, nadajući se Allahovoj nagradi.

Bojte se Allaha i znajte da se nalazite u jednom od najodabranijih i najvrednijih perioda u godini. Allah, džellešanuhu, ajet o propisanosti posta završio je riječima: “… da biste bogobojazni bili”(El-Bekara, 183), odnosno da biste se grijeha klonili.

O muslimani! Islamski ummet ovih dana natkriljuju najodabraniji i najčasniji dani, a oni su deset zadnjih dana ramazana. Allah, džellešanuhu, u odabranim danima spušta nadahnuće, milost i blagoslov. Prije samo nekoliko dana s nestrpljenjem smo očekivali vijest o pojavi mlađaka ramazana i iščekivali ga s čežnjom i radošću, a evo sad ga ispraćamo, i kod Allaha se nadamo nagradi i olakšanju nakon ovog velikog gubitka.

 O postači i klanjači, ne preostaje nam ništa drugo nego da se nadahnemo najprijatnijim mirisima ovih blagoslovljenih trenutaka, na kraju ramazana, koji će osvježiti i zaliječiti naša srca. Radujte se i uživajte u ovih nekoliko blagoslovljenih noći. Približite se u njima svome Gospodaru farzovima i nafilama, i nadoknadite ono što ste propustili učiniti. Ostavite postelju i oživite svoje noći. Neka iz vaših očiju poteče “suza pokajnica”, moj i vaš Gospodar puno prašta, milostiv je, blag, plemenit i blagodaran.

O muslimani! U ovim noćima Poslanik se posvećivao ibadetu više nego u drugim noćima, kao što se navodi u hadisu majke pravovjernih Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Kada bi nastupilo deset zadnjih dana ramazana, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odvajao bi se od žena, oživljavao bi noći ibadetom i budio bi svoje ukućane.” Posvetite se činjenju dobrih djela dok još imate vremena. Prilika vam je data, a trgovina, koja vam se nudi, je unosna. Iskoristite preostale dragulje zadnje trećine ramazana za postizanje najveće nagrade i sevapa.

Ummete Kur’ana i posta, na Istoku i Zapadu, u ovih deset blagoslovljenih dana ramazana, Allah, džellešanuhu, ukazao nam je posebnu čast time što nam je podario noć u kojoj se kriju velike počasti i vrijednosti, noć blagoslovljenu i ispunjenu zikrom. Dobrom, milošću, spokojem i sigurnošću je upotpunjena, a spuštanjem Kur’ana i plemenitih meleka u njoj oplemenjena. Nadohvat nam je ruke, dozvolom Vladara Sveznajućeg. To je Lejletul-kadr. Uzvišeni kaže: “A šta ti misliš šta je Noć kadr? Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake.” (El-Kadr, 2–3)

Buhari bilježi od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je nekoliko Poslanikovih ashaba, radijallahu anhu, usnilo da je Lejletul-kadr u zadnjih sedam noći ramazana, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vaši snovi su se podudarili oko sedam zadnjih noći, i onaj ko bude tražio Lejletul-kadr, neka je traži u zadnjih sedam noći.” Ovih sedam noći je pred vama, o vi koji žudite za Božijim oprostom i milošću. U njima je noć Lejletul-kadr, bolja od hiljadu mjeseci. Sakrivena je s ciljem iskušenja i ispita, i da bi se jasno vidjelo ko su trudbenici, a ko su nemarni. Onaj ko zaista nešto želi, on će učiniti sve da bi to postigao, i izdržat će sve poteškoće na tom putu.

To je noć u kojoj “pera sudbine” zapisuju sreću srećnima, a propast nesrećnima. “U njoj se rješava svaki mudri posao” (Ed-Duhan, 4). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko probdije Lejletul-kadr, vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi.” (Muttefekun alejhi) Allah je najveći! Allah je najveći! Kolika je njena vrijednost i kolika je nagrada za onoga ko je provede u ibadetu!

To je noć u kojoj se spuštaju meleki s nebesa, i ostaju na Zemlji do jutra, i u kojoj nema nikakvih mahana. Ako pronađeš Lejletul-kadr, znaj da je bolja od hiljadu mjeseci i slične joj nema.

Majka pravovjernih Aiša, radijallahu aha, rekla je: “Rekla sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, ako bi znala koja noć je noć Lejletul-kadr, šta bih učila u toj noći?”, a on je rekao: “Uči ovu dovu: ‘Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa’fu anni! – Gospodaru, Ti mnogo praštaš, voliš oprost, pa mi oprosti!’” Gospodaru Ti mnogo praštaš, voliš oprost, pa nam oprosti! Trudite se i budite ozbiljni u njenom traženju, požurite da postignete njene vrijednosti i dobro, iskoristite njene minute i sekunde u odgajanju, čišćenju i uzdizanju duše.

O ljudi što u noći bdijete, požurite, možda ste vi onaj čije se dove ne odbijaju,

noću klanaju samo oni koji odlučnost i ozbiljnost posjeduju.

O vjernici! Svako ko ima trunku ljubomore prema vjeri, ozbiljno se pita, na kraju ovog našeg mjeseca: Da li je islamski ummet uspio proniknuti u suštinu posta, sa svim njegovim karakteristikama i putokazima, u njegovu izvornost i utemeljenost, prosvjetljenje uma, čistoću srca, ugođaj duše, svijest potaknutu bogobojaznošću i znanje povezano sa strahom od Gospodara?

Da li smo shvatili da mjesec ramazan ima svjetlost kojom se trebaju osvijetliti duše i srca, kako bi islamski ummet ustrajao na putu promjene i boljitka, sa sviješću u kojoj nema mjesta ljudskim prohtjevima, željama i sa čvrstinom u kojoj nema kolebljivosti.

O Allahu, koliko smo samo sretni i duhovno ispunjeni kada ramazan doživljavamo kao odabrano vrijeme koje nas vodi ka ostvarenju vlastitih ličnosti i pobjedi nad neprijateljima, s ubjeđenjem i postojanošću! Kako je samo veličanstven tada! Dobro koje se čini i visoke deredže koje se postižu!

Da li je islamski ummet mjesec ramazan prepoznao kao mjesec samilosti i čistoće duša, i kao priliku za samoobračun i popravljanje djela, a što jeste jedna od veličanstvenih poruka ovog plemenitog mjeseca, koji nas uči da se natječemo u dobru i dobrim djelima.

Da li je islamski ummet učinio sve da sačuva lijepu sliku o islamu, koji odlikuju srednji put, umjerenost, borba protiv pretjerivanja, ekstremizma i terorizma i onih koji ih podržavaju i finansiraju, i svijest da ova kriminalna djela nemaju nikakve veze s bilo kojom vjerom, kulturom i nacijom, a pogotovo ne sa islamom?

Da li je poduzeo ono što je potrebno na jačanju tolerancije i suživota među narodima i odbacivanju nacionalizma i sektaštva? Da li se suprotstavio pojavama koje narušavaju svjetski mir i stabilnost?

Da li je odlučno stao pred one koji žele poljuljati njegove temelje i oskrnaviti njegove svetinje i kategorične i nepobitne istine?

O muslimani! Dok uživamo u blagodatima odabranog vremena i prostora, lijepom boravku, sigurnosti i ugodnom ambijentu, ne smijemo nikako zaboraviti našu potlačenu braću u blagoslovljenoj Palestini, i Bejtul-Makdisu, prvoj kibli muslimana, mjestu Israa predvodnika ljudi i džina, i u okrilju Mesdžidul-Aksaa, i našu braću u Siriji, Burmi i Arakanu, i našu braću u Iraku i Jemenu i na drugim mjestima.

Da li humanitarna katastrofa, plač jetima, krik starica u ruševinama kuća, bolni jauk udovica u noćnim tminama, tužan pogled beskućnika u šatorima, dotiče srca “mirovnjaka”, boraca protiv terorizma i branilaca, zaštitnika ljudskih prava?

Ovo je javni apel, na kraju ovog časnog mjeseca, svim muslimanima da jedni drugima oporučuju istinu i dobro, da se pomažu u dobročinstvu i bogobojaznosti i da se čvrsto drže Kur’ana i sunneta.

O vi ljudi od pera, o ljudi medija, dođite da sklopimo zavjet o časnom, moralnom i profesionalnom pisanju i informisanju, koje bi trebalo štititi principe i vrijednosti, čuvati uzore i ideale i promovisati poziv u dobro. Dođite da se zajedno suprotstavimo tendencioznim kampanjama usmjerenim protiv islama, njegovih sinova i njihovih zemalja, a posebno protiv zemlje Dva časna harema, Allah je zaštitio od svakog zla, i dignemo svoj glas protiv djelovanja medija koji otvoreno promovišu zabludu i smutnju među muslimanima, i internet-portala koji šire zlonamjerne i izmišljene vjesti, i da se zalažemo da islamski mediji sa teorije i prazne priče pređu na konkretno djelovanje. Ovo su moje nade i želje, a od Allaha, džellešanuhu, tražimo uputu i pomoć u činjenju dobra.

Uzvišeni kaže: “Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete.” (El-Bekara, 185)

Bojte se Allaha i iskoristite kraj ovog mjeseca za brisanje grijeha iskrenim pokajanjem i požurite sa povećanjem dobrih djela traženjem oprosta, predanošću, i mnoštvom zahvale Allahu, džellešanuhu, jer djela se vrednuju prema završnicama. Uzvišeni kaže: “… da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete.” (El-Bekara, 185)

Poštovani vjernici! Allah, džellešanuhu, propisao vam je na kraju ovog mjeseca uzvišene ibadete, a jedan od njih jeste davanje zekatul-fitra. Podijelite vaš zekat dragog srca prije bajram-namaza, a nije zabranjeno da to učinite i dan ili dva prije. Zekatul-fitr iznosi sā, tj. četiri pregršti preovladavajuće živežne namirnice u vašem mjestu. U dva “Sahiha” bilježi se da je Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, propisao je svakom muslimanu, robu i slobodnom, muškarcu i ženi, da na ime zekatul-fitra daje sā datula ili sā ječma.”

O muslimani! Islamskom ummetu potrebna je ustrajnost u pokornosti Allahu i bogobojaznosti. O ljudi, bojte se Allaha i ne priklanjajte se grijesima, nakon što ste osjetili slast pokornosti. Ko se prikloni grijesima, oni će ga zarobiti i uništiti. Ustrajnost u pokornosti i bogobojaznosti jedan je od znakova primanja djela kod Allaha, džellešanuhu. Ali ibn Ebu Talib, radijallahu anhu, rekao je: “Neka vaša briga za primanjem djela bude veća od brige za njegovim činjenjem, jer Uzvišeni kaže: ‘Allah prima samo od bogobojaznih’ (El-Maida, 27).” Allah, džellešanuhu, nije postavio krajnji rok u kojem ljudi treba da se posvete obožavanju Njega, osim smrti. “… i sve dok si živ, Gospodaru svome se klanjaj!” (El-Hidžr, 99)

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56) 

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :