Vrijednost zadnjih deset dana ramazana i itikafa (Medina)

Hatib: dr. Abdullah ibn Abdurrahman el-Buajdžan

17. ramazan 1439. po Hidžri / 1. juni 2018.

Hvala Allahu, Koji na pravi put ukazuje onome ko Mu se iskreno pokaje, i Koji je za onoga ko Mu se iskreno odazove pripremio najbolje prebivalište i najljepše utočište, a za onoga koji je odrastao u pokornosti Njemu ugodnu hladovinu, a onaj ko bude htio, naći će put ka Gospodaru svom.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jednog, Koji druga nema, potvrđujući Njegovu veličinu i uzvišenost, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, i da je dovoljan ljudima kao vođa i putokaz, neka su na njega Allahova milost, blagoslov i mir, i na njegovu porodicu i ashabe.

Čestiti vjernici! Oporučujem sebi i vama bogobojaznost, nema sreće osim u bogobojaznosti i nema spasa osim u pokornosti Gospodaru.

Znajte da je pokornost Allahu najbolja dobit i stečevina, a Njegovo zadovoljstvo je najbolji profit i težnja. Džennet je prekriven neugodnostima, a Džehennem strastima. Samo na Sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od Vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao šta je želio.

O muslimani, Allah primio vaša dobra djela, popravio vaša stanja i uputio vas da iskoristite ostatak ovog blagoslovljenog mjeseca, i učvrstio vas u pokornosti Njemu ostatak vašeg života.

O muslimani! Pred vama je istinski dobitak, i požurite da ga postignete. Ovaj plemeniti mjesec je na izmaku, i njegovi dani i noći su na isteku. Iskoristite preostale dane i noći za činjenje dobrih djela, i požurite s pokajanjem Uzvišenom i Moćnom. O tugo lahkomislenih! O propasti izgubljenih! O nevoljo nemarnih!

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, popeo se ne minber i rekao je: “Amin, amin, amin!” Kada je sišao, upitan je o tome, pa je rekao: “Došao mi je Džibril, i rekao: ‘Neka je ponižen onaj ko dočeka ramazan i ne bude mu oprošteno, i uđe u Vatru i bude udaljen od Allaha, reci: ‘Amin’, i ja sam rekao: ‘Amin!’ Neka je ponižen onaj čiji jedan roditelji ili oba doživi starost kod njega i ne bude im činio dobročinstvo, i zbog toga uđe u Vatru, i bude udaljen od Allaha, reci: ‘Amin!’, i ja sam rekao: ‘Amin!’ Neka je ponižen onaj u čijem prisustvu budeš spomenut i on ne donese salavat na tebe, i bude udaljen od Allaha, reci: ‘Amin!’, i ja sam rekao: ‘Amin!’”

O muslimani, djela se vrednuju prema završnicama. Potrudite se, jer nije ostalo osim nekoliko dana. Pred vama je zadnjih deset noći ramazana, najodabranije vrijeme i najbolja sezona dobra i pokornosti Allahu, džellešanuhu, i najpreča za ulaganje truda i činjenje djela koja će nas približiti Allahu, džellešanuhu.

Ako je pokornost Allahu, džellešanuhu, u ostalim dijelovima ovog mjeseca vrijedna, ta vrijednost se u zadnjih deset dana ramazana zasigurno uvećava. To je deset noći u kojima se praštaju grijesi, iskupljuju loša djela i primaju dove, i zato je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u njima ibadetio više nego u drugim noćima.

Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odvajao se od žena, oživljavao je noći ibadetom, budio je svoje ukućane. Posvetite se ovim noćima svim srcem, jer su one veliki dobitak. Blago onome ko ih iskoristi i postigne njihovu dobrotu i vrijednost.

Poštovani vjernici! U zadnjoj trećini ramazana je noć bolja od hiljadu mjeseci, u kojoj se spuštaju milosti, uslišavaju dove, iskupljuju pogreške i praštaju grijesi. Ko je provede u ibadetu, vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi, a ko je zanemari i ostane uskraćen za njeno dobro, zaslužuje svaki ukor i on je veliki gubitnik.

To je noć Lejletul-kadr, težnja svakog vjernika, nada svakog pobožnjaka i želja svakog muttekije. U njoj se zapisuju sudbine i rješava svaki mudri posao. Potrudite se da je provedete u ibadetu, noćnom namazu, budite uporni u njenom traženju i predajte se Allahu u njoj. To vam je, tako mi Allaha, lahka stečevina, a ibadet u njoj vredniji je od ibadeta u hiljadu mjeseci. Onaj ko je bude tražio, neka ne gubi nadu, Allah je Blagodaran i Veliki.

Uzvišeni kaže: “Mi smo ga počeli objavljivati u Noći kadr – a šta ti misliš šta je Noć kadr? Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (El-Kadr, 1–5) 

Poštovani vjernici! Itikaf je boravak u džamiji radi ibadeta, sputavanje duše od prohtjeva i užitaka, okretanje od dunjaluka, njegovih ukrasa i svega onoga što odvraća srce od Allaha, sklanjanje u Božije utočište, odvajanje od ljudi i ostavljanje besposlica, svođenje računa sa dušom i obnavljanje zavjeta sa Allahom i čišćenje srca od prljavštine i grijeha.

Allah, džellešanuhu, propisao je itikaf u džamijama i naredio je da se džamije pripreme za njega. “I učinili smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. ‘Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete namaz obavljati!’” (El-Bekara, 125)

Poštovani vjernici! Itikaf je sunnet, u ramazanu je najpoželjniji, a u zadnjoj trećini je potvrđen. Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Poslanik, sallallahu alejhi, boravio je u itikafu u zadnjih deset dana ramazana sve do svoje smrti, a zatim su to činile njegove supruge.” Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, rekao je: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, boravio je u itikafu u zadnjih deset dana ramazana.”

Posjetioci Allahove kuće, džamije su Allahove kuće na Zemlji, znajte njihova prava, pridržavajte se adaba boravka u njima, čuvajte njihovu svetost i vrijednost. One su podignute radi ibadeta, i dok boravite u njima, okitite se smirenošću i ozbiljnošću, i ne pretvarajte ih u mjesta zabave i besposlice. Ne uznemiravajte klanjače i one koji borave u itikafu, ne ometajte ih u ibadetu i ne kvarite njihovu skrušenost.

O mutekifi, došli ste u Allahovu kuću radi ibadeta, ostavili ste dunjaluk i okrenuli se ahiretu. Odazovite se Allahu čistog i smirenog srca, i predajte Mu se ponizno i skrušeno. Čuvajte se onoga što će vas odvratiti od ibadeta, čuvajte se traćenja vremena s aparatima i mobitelima, rekla-kazala, i čuvajte svetost džamija.

Uzvišeni Allah kaže: “I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Hram, rekli smo “Ne smatraj Nama nikoga ravnim, i očisti ovaj Hram Moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati, i koji će molitvu obavljati.” (El-Hadždž, 26)

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56) 

Allah primio vaš itikaf i sve vaše ibadete! Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :