Hatib: dr. Mahir ibn Hamed el-Muajkili

27. šaban 1440. po Hidžri / 3. maj 2019.

Hvala Allahu Koji je učinio post štitom i putem koji vodi ka Džennetu. Hvalim Ga i slavim, zahvaljujem Mu i tražim oprost od Njega. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se, Allaha radi, onako kako se treba boriti, sve dok mu nije došla smrt, neka su na njega Allahova milost, blagoslov i mir, i na njegovu porodicu i ashabe, i sve one koji slijede njihov put do Sudnjeg dana.

O vjernici, oporučujem sebi i vama bogobojaznost, ona je sveukupno dobro. Budite strpljivi i ustrajni, i sjećajte se uvijek da je dunjaluk samo određeni broj dana i udisaja. Niko od nas ne zna tačno vrijeme svog odlaska sa ovog svijeta, i zato se pripremajmo, Allahovi robovi, sve dok postoji nada za život. Smrt dolazi iznenada, i već na sabahu ljudi hvale onoga koga je davno prekrila zemlja. Uzvišeni kaže: “I bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti – nikome krivo neće učinjeno biti.” (El-Bekara, 281)

O muslimani! Ono u što nema nikakve sumnje jeste da nas je Allah stvorio da Ga obožavamo i ibadet Mu činimo. Uzvišeni kaže: “Džine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju!” (Ez-Zarijat, 56)

Nema nijednog dana a da nije određen za ibadet i pokornost Allahu, džellešanuhu, i za spuštanje Njegove milosti, a Allah upućuje koga hoće od Svojih robova, Njegova dobrota je neizmjerna i On mnogo prašta i Milostiv je. Pred vama su blagoslovljene noći i odabrani dani, čiji je dolazak Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavljivao kao radosnu vijest. Imam Ahmed bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obveseljavao svoje ashabe riječima: “Došao vam je ramazan, blagoslovljeni mjesec, čiji vam je post Allah strogo naredio. U njemu se otvaraju kapije Dženneta, a zatvaraju kapije Džehennema, i šejtani se povezuju u okove. U njemu je noć bolja od hiljadu mjeseci, i onaj ko propusti njeno dobro, zaista je veliki gubitnik.”

Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, rekao je: “Ovaj hadis je normativna osnova za čestitanje nastupanja mjeseca ramazana. Kako da muslimanu ne čestitaš otvaranje kapija Dženneta i zatvaranje kapija Vatre? Kako da pametan i razborit čovjek ne čestita nastupanje vremena u kojem šejtani bivaju okovani i sputani? Zar ijedno vrijeme nalikuje ovom vremenu?”

Uzvišeni kaže: “Reci: ‘Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.’” (Junus, 58) 

Mjesec ramazan je mjesec posta, noćnog namaza, Kur’ana i dobročinstva, koji je u sebi objedinio najvrednija djela. Post i Kur’an zauzimat će se za čovjeka na Sudnjem danu. Post će reći: “Gospodaru, ja sam mu uskratio hranu i ostale prohtjeve danju”, a Kur’an će reći: “Ja sam mu uskratio san noću, pa dozvoli nam da se zauzimamo za njega.”

Buhari i Muslim bilježe da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko isposti ramazan, vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi. Ko u ramazanu bude klanjao noćni namaz (teraviju), vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi. Ko provede Lejletul-kadr u namazu, vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi.”

Allah Uzvišeni obavezao se da će postača nagraditi zbog posta, kao što se navodi u hadisu koji bilježi Buhari: “Svako čovjekovo djelo vrednuje se deseterostruko pa do sedam stotina puta, osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem. Postač ostavlja prohtjeve i hranu zbog Mene.”

To je zaista veličanstven i blagoslovljen mjesec, i odabrano vrijeme, u kojem meleki traže oprosta za postače sve dok ne iftare. Postač ima dvije radosti: kada se iftari, raduje se iftaru, a kada sretne svog Gospodara, radovat će se svome postu. Allah, džellešanuhu, u svakom njegovom danu uljepšava Džennet, a zatim kaže: “Još malo pa će Moji dobri robovi biti oslobođeni svih teškoća i neugodnosti i doći će tebi.”

U ramazanu doziva glasnik: “O ti koji želiš dobro, pristupi, a ti koji želiš zlo, odstupi!” Srca se približavaju svome Stvoritelju, a duše se okreću Njemu Jedinom. U njemu je deset odabranih noći, i noć Lejletul-kadr koja je vrednija od hiljadu mjeseci.

Jedna od blagodati ramazana jeste da onaj ko klanja za imamom teravih-namaz, dok imam ne napusti svoje mjesto, do kraja namaza, ima nagradu kao da je cijelu noć klanjao. Allah, džellešanuhu, svake noći (i dana) oslobađa vjernike od Vatre. Neka je ponižen čovjek koji dočeka ramazan i ne bude mu oprošteno u njemu!

Postačeve dove u ramazanu se ne odbijaju, i mnogo je trenutaka u kojima se one primaju. Upućujte što više dova Allahu, dželle šanuhu, u ramazanu. Allah, džellešanuhu, u ajetima o postu podsjeća na Svoju blizinu vjernicima i uslišavanje njihovih dova, pa je rekao: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.” (El-Bekara, 186) Imam Ahmed zabilježio je da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojici se ne odbija dova: pravednom vladaru, postaču dok ne iftari i mazlumu, obespravljenom.”

Mnogobrojna su vrata dobra u ramazanu. Ko nahrani postača, makar jednom datulom, imat će istu nagradu kao i on, s tim da postač neće izgubiti ništa od svoje nagrade. Najbolja milostinja je milostinja u ramazanu. Ko se boji dana u kojem će račun polagati, neka nahrani siromaha, i neka ispuni potrebu udovice i jetima. Uzvišeni kaže: “… i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju. ‘Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo! Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti.’ I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi.” (El-Insan, 8–12)

O vjernici! Mjesec ramazan je najodabranije vrijeme i najbolja prilika za postizanje bogobojaznosti. Post je štit, tj. zaštita od razvrata i grijeha. Allah, džellešanuhu, započeo je i završio ajete o postu spominjanjem bogobojaznosti. Bogobojaznost je najbolja opskrba, i njena odjeća je najbolja odjeća. Uzvišeni kaže: “… a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada” (Et-Talak, 2–3); “A onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati” (Et-Talak, 5); “A onome ko se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim” (Et-Talak, 4).

Allah Uzvišeni odlikovao je bogobojazne Svojom podrškom i pomoći, i darovao ih je Svojom ljubavlju: “A jest! Samo onoga ko obavezu svoju ispuni i grijeha se kloni Allah voli.” (Ali Imran, 76). Rekao je Katada: “Ko se bude Allaha bojao, Allah će biti s njim, a s kim je Allah, niko ga ne može pobijediti. On je njegov čuvar, koji nikada ne spava i vodič koji ga nikada neće odvesti krivim putem.” Bogobojazni će pobijediti na ovom i budućem svijetu. Uzvišeni kaže: “Taj drugi svijet dat ćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine, a oni koji se Allaha boje čeka sretan kraj.” (El-Kasas, 83)

S bogobojaznošću, o vjernici, postiže se vječna sreća, u Džennetu, koji je prostran kao što su prostrani nebesa i Zemlja, i u kojem ima ono što oko vidjelo nije, uho čulo nie i nije naumpalo ljudskom srcu. Uzvišeni kaže: “I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su dobre vijesti i na ovome i na onome svijetu – Allahove riječi niko ne može izmijeniti – to će, zaista, velik uspjeh biti.” (Junus, 62–64)

O muslimani! Mjesec ramazan je prilika za činjenje djela kojima je zadovoljan Milostivi, za ustrajnost na Njegovom putu i pripremu za susret s njim. Danas je djelo bez obračuna, a sutra je obračun bez djela, i zato se onim što je potrebno opskrbite, a najbolja opskrba je bogobojaznost. Uzvišeni kaže: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” (El-Bekara, 183)

O muslimani! Jedna od intencija posta jeste odgajanje duše da bude pokorna Allahu i njeno čišćenje kroz udaljavanje od grijeha. Kao što musliman uskraćuje sebi dozvoljene stvari u ramazanu, preče je da se ustegne od zabranjenih, jer post nije puko apstiniranje od hrane, nego je to mjesec koji potiče iman, čvrstu vjeru u ljudskim dušama i podstiče ih na činjenje dobrih djela.

Onaj ko ne ostavi lažan govor, postupanje po njemu i prepirku, Allahu, džellešanuhu, nije potrebno njegovo ostavljanje hrane i pića.

Naš Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najdarežljiviji, u punom značenju te riječi, u ramazanu. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najdarežljiviji čovjek, a posebno je bio darežljiv u ramazanu, kada mu je dolazio Džibril, a Džibril mu je dolazio svake noći u ramazanu, sve do kraja ramazana. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pred njim je učio Kur’an, i kada mu je dolazio Džibril, bio je darežljiviji od blagog povjetarca.” (Buhari i Muslim)

Učenje Kur’ana ima posebnu vrijednost u ramazanu, i nema ništa korisnije za ljudsko srce od učenja Kur’an uz razmišljanje, kao što kaže Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao: “Učenje Kur’ana potiče u ljudskom srcu sva ona pohvalna svojstva koja u njega udahnjuju život i upotpunjavaju njegovo vjerovanje, a isto tako odvraća od svih pokuđenih svojstava koja ga umrtvljuju i upropaštavaju. Kada bi ljudi znali vrijednost učenja Kur’ana uz razmišljanje, ostavili bi sve ostalo i posvetili bi se učenju Kur’ana.”

Imam Ahmed zabilježio je da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednu noć cijelu probdio u namazu, učeći samo jedan ajet, učio ga je i ponavljao do sabaha: “Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar Ti si” (El-Maida, 118).

U predaji koju je prenio Aišin bratić, radijallahu anhuma, navodi se da je jednom, dok je boravio u njenoj kući, vidio Aišu, radijallahu anha, kako klanja i uči: “Prije smo među svojima strahovali”, govorit će, “pa nam je Allah milost darovao i od patnje u Ognju nas sačuvao; mi smo Mu se prije klanjali, On je, doista, Dobročinitelj i Milostivi” (Et-Tur, 26–28). Aiša, radijallahu anha, ponavljala je ove ajete, molila Allaha, tražila Njegovu zaštitu i plakala. Aišin bratić o tome kazuje: “Stajao sam dok mi nije dodijalo stajanje, pa sam otišao na pijacu zbog nekih potreba, a kada sam se vratio, ona je i dalje klanjala i plakala.”

O vi koji ste Allahu poslušni, ovo su dani dobra i požrtvovanosti, i zato požurite sa činjenjem dobra, ispunite svoje vrijeme dobrim djelima, koja će vas približiti Allahu, opskrbite se njima, budite iskreni prema vašem Gospodaru dok ih činite i slijedite svoga Poslanika.

Zatim, znajte da vam je Allah naredio da donosite salavate i selame na Njegovog Vjerovjesnika, pa je rekao u mudroj Objavi: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :