Udaljavanje od grijeha i grešnika (Medina)

Hatib: dr. Salah ibn Muhammed el-Budejr

22. ševval 1439. po Hidžri / 6. juli 2018.

Hvala Allahu, neizmjerno, onoliko kolike su Njegove blagodati i koliki su Njegovi darovi. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i pored Kojeg ne postoji drugi bog dostojan obožavanja, i svjedočim da je naš vjerovjesnik i prvak Muhammed Njegov rob, poslanik, vjerovjesnik, odabranik, spašenik, prijatelj i onaj kojim je On zadovoljan, neka su na njega Allahova milost, blagoslov i spas, i na njegovu porodicu i ashabe, sve dok bude svitala zora i sunce sjalo.

O muslimani, bojte se Allaha, čineći ono čime je On zadovoljan i kloneći se grijeha. “O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!” (Ali Imran, 102)

Izbjegavanje skupova na kojima se čine grijesi, distanciranje od grešnika dok čine grijehe, neuzimanje takvih za bliske prijatelje, izbjegavanje prisnog kontakta i putovanja s njima dokaz je ispravnog rezonovanja i Božijeg nadahnuća i podrške.

Ljudska srca su slaba, sumnje ih obuzimaju, smutnje naviru poput talasa, a svjestan čovjek kloni se onih koji mogu razboljeti njegovo srce i pokvariti njegovo vjerovanje, i oprezan je prema onima koji su već upali u smutnju zablude i skrenuli s puta sunneta, dobrote, stida i morala muslimana.

Ako se razbolio nisi, a s bolesnikom se družiš

u blizini njegovoj boraviš,

samo je pitanje trena kad ćeš i ti da se razboliš.

Ko se nađe u društvu u kojem se čini grijeh, ima obavezu da, na mudar način, lijepom riječju, savjetom i argumentovano ukaže na grijeh, i ako to ne uradi, a mogao je, postaje saučesnikom u grijehu, a ako to nije u stanju učiniti, dužan je napustiti takvo društvo i distancirati se od njega, jer druženje s grešnicima dok čine grijeh, iziskuje bliskost i slijeđenje, zatvaranje očiju pred grijesima i ljubav u srcu, a nije isključeno i da i sam postane žrtva grijeha. Omer ibn Kajs, Allah mu se smilovao, rekao je: “Nemoj se družiti sa sljedbenicima strasti, jer bi i tvoje srce mogli zavesti.”

Uzvišeni kaže: “On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bit ćete kao i oni. Allah će, sigurno, zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike.” (En-Nisa, 140)

Imam Taberi, Allah mu se smilovao, rekao je: “Ovaj ajet jasno ukazuje na zabranu druženja sa sljedbenicima zablude, bilo koje vrste, novotarima ili grešnicima, u trenucima kada oni čine grijeh ili propagiraju svoju zabludu.”

Ibn Tejmijja, Allah mu se smilovao, rekao je: “Nikome nije dozvoljeno da prisustvuje skupovima na kojima se čini grijeh, zlo, svojom slobodnom voljom, i bez opravdanog razloga”, kao što se kaže u hadisu: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ne sjedi za stolom za kojim se pije alkohol.”

Omeru ibn Abdulazizu, Allah mu se smilovao, prijavljena je jedna grupa ljudi koji su konzumirali alkohol, i on je naredio da se kazne. Rečeno mu je: “Među njima je i postač”, tj. zadesio se slučajno u njihovom društvu, a on je rekao: “Njega prvog kaznite, zar niste čuli Allahove riječi: ‘On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bit ćete kao i oni’ (En-Nisa, 149)!”

Omer ibn Abdulaziz, Allah mu se smilovao, pojasnio je da je Allah, džellešanuhu, onoga koji prisustvuje grijehu izjednačio s njegovim počiniocima, i zbog toga su učenjaci rekli: “Ako čovjek bude pozvan na gozbu na kojoj se čine grijesi, poput konzumiranja alkohola, slušanja muzike, nije mu dozvoljeno prisustvovati takvoj gozbi, jer nam je Allah, džellešanuhu, naredio da ukazujemo na zlo, shodno mogućnostima. Onaj ko prisustvuje gozbi na kojoj se čini grijeh, svojom slobodnom voljom, i ne ukaže na njega, nepokoran je Allahu i Poslaniku, jer nije izvršio njihovu naredbu. Prema tome, prisustvovanje pijankama, slobodnom voljom i bez nužnog razloga, i neosuđivanje grijeha, onako kako je Allah naredio, smatra se saučesništvom u grijehu.”

O muslimani! Ne osnažujte svojim prisustvom i podrškom sljedbenike zablude, novotarije i grijeha, i nemojte nikada biti bilo kakva brojka na strani smutljivaca i pokvarenjaka. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kazuje da su neki muslimani izlazili u borbu sa idolopoklonicima, kako bi ih brojčano osnažili, pa bi ih pogađale strijele koje su dolazile sa muslimanskih položaja i ubijale. Allah, džellešanuhu, tim povodom je objavio: “… kojima su meleki dušu uzeli u času kad su nevjernici bili” (En-Nahl, 28). (Buhari)

Ko bude psisustvovao skupovima na kojima se čine grijesi, podržavao ih, radovao im se, pozivao njima, i ko bude podržavao internetske portale sumnjivog sadržaja, i portale koji promovišu nemoral, grijeh i neprijateljstvo prema našoj vjeri, islamskom vjerovanju i moralu, agitirao za njih i dijelio njihov sadržaj, sam se svrstao na njihovu stranu i postao je jedan od njih.

O muslimani! Bojte se Allaha, budite svjesni Njegove blizine, pokoravajte Mu se i nemojte Mu biti nepokorni. Uzvišeni kaže: “O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni!” (Et-Tevba, 119)

O vjernici, nemojte javno činiti grijehe i nemojte halalom proglašavati ono što je Allah, džellešanuhu, zabranio. Neka vas ne zavedu fetve lakovjernih i priučenih, koji o vjeri govore bez ubjeđenja i stručnosti, i koji naginju slobodnijem tumačenju vjere, pod plaštom olakšavanja, središnjosti i umjerenosti u vjeri. Onaj ko bude javno činio grijehe, rasrdio je svoga Gospodara, pokidao je vezu između sebe i Njega, omalovažio je Njegovu kaznu i uznemirio je Allahove čestite robove.

Bojte se Allaha, o sljedbenici islama! Bojte se Allaha, o sljedbenici islama! Neka vas ne obmane blagostanje i bogatstvo, i nemojte se pomagati blagodatima u činjenju grijeha. Nemojte javno činiti grijehe, a Allah vas je opskrbio raskošnim životom, raznovrsnom hranom i pićem dok oko vas haraju glad i ratovi.

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56) 

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :