Sura El-Asr, koristi i propisi (Medina)

Hatib: dr. Ahmed ibn Talib ibn Abdulhamid

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu. Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo, Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može uputiti. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik.

“O vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nipošto ne umirite osim kao muslimani!” (Ali Imran, 102) 

“O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas je stvorio od jedne osobe, od koje je njen par stvorio, a od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. Bojte se Allaha, Čijim imenom jedni druge molite, i čuvajte rodbinske veze. Allah vas, doista, nadzire.” (En-Nisa, 1) 

“O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (El-Ahzab, 70–71)

Zaista je najljepši govor Allahov govor, a najbolja uputa je uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari u vjeri su novotarije, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.

O vjernici, Uzvišeni Allah u Svojoj časnoj Knjizi, a Njegov govor je najistinitiji govor, kaže: “Tako Mi vremena – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” (El-Asr, 1–3)

Allah, džellešanuhu, zaklinje se vremenom, ili njegovim odabranim dijelom – krajem dana, a to je vrijeme ikindija-namaza, da je svaki čovjek na gubitku, a onaj čije je stanje takvo, njegov završetak je u Kući propasti, a loše li je ona prebivalište. Zatim je, Allah, džellešanuhu, iz općeg pojma gubitnika, izdvojio one koji posjeduju četiri svojstva, na koja ukazuju ovi jasni kur’anski ajeti.

Prvo svojstvo, “oni koji vjeruju” (El-Asr, 3) – a vjerovanje se, u suštini, ne može postići bez znanja.

Drugo svojstvo, “i dobra djela čine” (El-Asr, 3), a dobro djelo je ono koje je ispravno, utemeljeno na jasnom dokazu iz Kur’ana i sunneta, i koje je učinjeno s iskrenim nijetom.

Treće svojstvo, “jedni drugima istinu preporučuju” (El-Asr, 3), tj. pozivaju Allahu.

Četvrto svojstvo, “jedni drugima preporučuju strpljenje”.

Dakle, ova četiri svojstva spašavaju i čuvaju čovjeka od vječne propasti (el-hasar).

Ko bude zadovoljan Allahom kao Gospodarom, islamom kao vjerom i Muhamedom kao poslanikom, i spozna ono što Allah voli, i razumije, iz Njegove Objave, Njegovu volju i namjeru, i bude činio dobra djela, i sačuva ih od širka – pripisivanja druga Allahu i novotarije, i upotpuni svoju ličnost korisnim znanjem i dobrim djelom, zatim bude težio upotpunjavanju drugih, kroz pozivanje u Allahovu vjeru i istinu, koju je on naučio i spoznao, i bude preporučivao ono za što će svako odgovarati u kaburu, a tiče se spoznaje Allaha, Poslanika i vjere islama, i dokaza iz Allahove Knjige i sunneta Njegovog Poslanika, i predaja od ashaba, tabiina i pravovjernih predvodnika ummeta, i strpi se na vjerovanju i dobrom djelu, i pozivu u Allahovu vjeru, djelom, učenjem i podučavanjem, i strpi se na neugodnostima koje čekaju one koji budu slijedili put vjerovjesnika, taj će se spasiti od propasti.

Zbog sveobuhvatnosti i sadržajne širine ove kratke sure, i pojašnjenja najbitnijih svojstava koja treba preporučivati ljudima, kako bi se spasili i uspjeli, imam Ebu Abdullah Šafija, Allah mu se smilovao, rekao je: “Da Allah, džellešanuhu, nije objavio nijednu drugu suru, kao dokaz protiv Svojih stvorenja, bilo bi dovoljno.”

To znači da bi bila dovoljna za uspostavljanje dokaza protiv ljudi, u obaveznosti pokoravanja Allahovim naredbama, vjerovanju u Njegovu riječ, slijeđenju Njegovih naredbi i ostavljanja Njegovih zabrana, i vjerovanju u dozvoljenost onoga što je On dozvolio.

Bojte se Allaha, jer Uzvišeni kaže: “O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni!” (Et-Tevba, 119)

Uzvišeni kaže: “Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite.” (Muhammed, 19)

Sufjan ibn Ujejna, Allah mu se smilovao, rekao je: “Uzvišeni je ovaj ajet počeo ističući znanje prije riječi i djela. Kompletna Uputa ogleda se u znanju, spoznaji da nema drugog boga osim Allaha, a kompletna istinita vjera temelji se na traženju oprosta od Allaha i pokajanja Njemu, riječima i djelima.

Uzvišeni kaže: “Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima. On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom vjerom da bi je izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima.” (Et-Tevba, 32–33)

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :