Hatib: dr. Abdullah ibn Abdurrahman el-Buajdžan

18. redžeb 1441. po Hidžri / 13. mart 2020.

Hvala Allahu, Koji prima dove i otklanja nedaće i iskušenja. Zahvaljujemo Mu na blagodatima i darovima, a utječemo Mu se od zla onoga što je stvorio, iskušenja i zaraznih bolesti, kojima On pogađa koga hoće, a odvraća ih od koga hoće. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, Njemu pripada svaka veličina i hvala, ponos i gordost, vječnost i trajanje, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, pečat svih poslanika, onaj koji je uzdignut u nebeske sfere, kome je dat Havd, neka su na njega Allahova milost, blagoslov i mir, i na njegovu porodicu, i ashabe, i one koji ih slijede u dobročinstvu, u blagostanju i nevolji. Najbolji govor je Allahova Knjiga, najbolja uputa je uputa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari u vjeri su novotarije, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.

O vjernici, oporučujem sebi i vama bogobojaznost, ona je spas, i uz slijeđenje sunneta, ona je jedini izlaz. Uzvišeni kaže: “O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.” (El-Hašr, 18)

O muslimani, dunjaluk je kuća nedaća i iskušenja, ispita i nevolja, teških trenutaka i nenadnih situacija, bola i patnje, zdravlja i bolesti, radosti i žalosti, briga i tuge, očaja i zla. Dunjaluk je zatvor za vjernika, a Džennet za nevjernika. Ispunjen neprijateljstvom i iskušenjima. Allah, na njemu, iskušava dobročinitelja i grešnika, vjernika i nevjernika. Nakon zdravlja ne očekuj ništa drugo osim bolesti, nakon mladosti starost, nakon bogatstva siromaštvo.

Allahov zakon koji se ne mijenja, bez obzira na napredak znanja i progres, pa čak iako bi čovjek otišao u svemir i spustio se na Mjesec, i zašao u najskrivenije dubine okeana, i dalje će biti manjkav i nemoćan, i priznat će, i znanjem i razumom, nemoćnost svijeta. Uzvišeni kaže: “O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć!” (Er-Rahman, 33) To je Allahova moć i veličina, želja i volja, naredba i mudrost. On neće biti pitan za ono što radi: “Kada nešto hoće, On samo za to rekne: ‘Budi!’ – i ono bude. Pa, neka je hvaljen Onaj u Čijoj je ruci vlast nad svim, Njemu ćete se vratiti!” (Jasin, 82–83) 

O vjernici, ono što priliči vjerniku, u vremenima teškoće i blagostanja, tjeskobe i obilja i ugodnog života, jeste da se kaje Allahu, da Njemu prepusti svoj slučaj, da kod Njega potraži utočište i oslon se na Njega: “… ko se pouzda Allaha, On mu je dovoljan” (Et-Talak, 3), i da zna da ono što ga je zadesilo, nije ga moglo mimoići, a ono što ga je mimoišlo, nije ga moglo zadesiti.

Čudan je primjer vjernika, njemu je uvijek dobro: ako ga zadesi dobro, zahvalan je Allahu, i to je dobro za njega, ako ga zadesi zlo, strpi se i to je dobro za njega. Uzvišeni kaže: “Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi – to je Allahu, uistinu, lahko, da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce.” (El-Hadid, 22–23)

O vjernici, budite zadovoljni, nadajte se Allahovoj nagradi, tražite od Njega nagradu i sevap, predajte se Allahovoj odredbi i sudbini i budite ubijeđeni u nagradu za iskušenje i pretrpljenu štetu. Uzvišeni kaže: “Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!’ Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravome putu!” (El-Bekara, 155–157)

Poštovani vjernici! Epidemija, zaraza, je “saveznik” nedaća, kriza i poremećaja. U vrlo kratkom vremenskom periodu opasna epidemija zahvatila je gotovo sva naseljena područja svijeta, i svi mi dužni smo pomoći da se ona iskorijeni i svede na najmanju moguću mjeru. Sa’d ibn Ebu Vekkas, radijallahu anhu, upitao je Usamu ibn Zejda, radijallahu anhu: “Šta si čuo od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u vezi s kugom (zaraznim bolestima)?” Usama, radijallahu anhu, rekao je: “Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Kuga je kazna koju je Allah poslao Israilićanima, ili onima koji su bili prije vas. Kada čujete da se ona pojavila u nekoj zemlji, nemojte ići u nju, a ako se desi u zemlji u kojoj se nalazite, nemojte je napuštati, bježeći od nje.” (Muslim)

O muslimani, čuvajte se glasina, dezinformacija, širenja straha i panike, ismijavanja, a zahvaljujte Allahu na blagostanju. Ne izlažite se iskušenjima, čuvajte se uzroka i mjesta zaraze. Tražite od Allaha zdravlje, spas i lijek, zaštitite se propisanim zikrovima i dovama. Allah neće iznevjeriti vaša nadanja. Bježite od Allahove odredbe Allahovoj odredbi, predajte se Allahu i ne gubite nadu u Allahovu milost.

Zatim, znajte da vam je Allah naredio da donosite salavate i selame na Njegovog Vjerovjesnika, pa je rekao u mudroj Objavi: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :