Šaban je mejdan na kojem se pripremamo za ramazan (Medina)

Hatib: dr. Abdullah ibn Abdurrahamn el-Buajdžan

13. šaban 1440. po Hidžri / 19. april 2019.

Hvaljen neka je Allah, Koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, i Koji izmjenjuje dane i mjesece, i čini da prolaze godine i vrijeme. Zahvaljujem Mu na svim stvarima, sve dok se budu smjenjivali dani, godine i mjeseci i dok budu puhali lahor i vihor.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, istinskim i čvrstim svjedočanstvom, koje povjeravam Allahu, dželle anuhu, na čuvanje, za Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga Dana će vlast jedino Allah imati, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu dok mu nije došla smrt, neka su na njega Allahova milost i blagoslov, i na njegovu porodicu i sve ashabe. Kur’an je najbolja riječ i govor, vjera kod Allaha je islam, najbolja uputa je uputa našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni kaže: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kod roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba.” (Lukman, 33)

O muslimani! Allah, džellešanuhu, učinio je vrijeme seharom ljudskih djela. Uzvišeni kaže: “Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjet će ga.” (Ez-Zilzal, 7–8)

Obmanjen i uskraćen je onaj ko propusti najodabranija vremena i ne iskoristi ih za činjenje dobrih djela. Allah, džellešanuhu, učinio je vrijeme putem koji Njegove robove vodi Njemu, i propašću za one druge koji su se otuđili od sebe.

Oživite svoje duše pokornošću Allahu, jer nema života duše bez spominjanja Allaha. Uzvišeni kaže. “A za dobro koje za sebe pripremite naći ćete nagradu kod Allaha, jer Allah dobro vidi ono što radite.” (El-Bekara, 110)

O vjernici! Vrijednost vremenu daju određeni mjeseci, dani i trenuci, a najbolje čime možeš ispuniti život i vrijeme jesu dobra djela i pokornost Allahu. Uzvišeni kaže: “On čini da se noć i dan smjenjuju, to je pouka za onoga koji hoće da razmisli i želi da bude blagodaran” (El-Furkan, 62).

Nalazite se u velikom mjesecu, prema kojem je većina ljudi nemarna. Loš li je dobitak i poputnina nemar onima kojima je uskraćeno dobro i čija je trgovina propala. Nalazite se u velikom mjesecu u kojem se djela uzdižu Allahu, Gospodaru svjetova. Neka vaše posljednje djelo u njemu bude pokajanje i dobro djelo, možda, Allahovom voljom, takva bude i završnica vaših života. Nalazite se u velikom mjesecu u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustrajno i s posebnom pažnjom postio. Usama ibn Zejd, radijallahu anhuma, kazuje: “Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, nisam vidio da i u jednom mjesecu postiš toliko koliko postiš u šabanu?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘To je mjesec prema kojem se ljudi odnose nemarno, između redžeba i ramazana, mjesec u kojem se uzdižu djela Gospodaru svjetova. Želim da moja djela budu uzdignuta Allahu dok postim.’” (Ahmed)

Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio je toliko da bismo pomislili nikad neće prekinuti post, i ne bi postio toliko da bismo pomislili da nikad više neće postiti. Nisam vidjela Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je postio cijeli mjesec osim ramazana, a poslije ramazana najviše je postio u šabanu.” (Muslim) Aiša, radijallahu anha, također je rekla: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najviše je volio postiti u šabanu.”

O muslimani! Kada nastupi polovina mjeseca šabana, Allah, džellešanuhu, oprašta svim vjernicima, a Svoj oprost uskraćuje ljudima čija su srca ispunjena neprijateljstvom, zlobom i zavišću, i nevjernicima. Ebu Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Petnaeste noći šabana, Allah, džellešanuhu, gleda Svoje robove i oprašta svima, osim idolopoklomiku i zlobniku.” (Ibn Madža i drugi, a vjerodostojnim su ga ocijenili Ibn Hibban i Albani)

Poštovani vjernici, oprostite jedni drugima, pređite jedni drugima preko loših postupaka, smilujte se jedni drugima, održavajte veze, ne zavidite jedni drugima, ne prezirite se, ne okrećite leđa jedni drugima i budite, Allahovi robovi, braća. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kapije Dženneta otvaraju se ponedjeljkom i četvrtkom, i grijesi budu oprošteni svakome ko ne pripisuje druga Allahu, osim čovjeku koji je u zavadi sa svojim bratom, za njih se kaže: ‘Odgodite oprost ovoj dvojici dok se ne izmire! Odgodite oprost ovoj dvojici dok se ne izmire! Odgodite oprost ovoj dvojici dok se ne izmire!” (Muslim)

O vjernici! Mjesec šaban je prethodnica jednog od temelja islama – posta mjeseca ramazana, u kojem je počelo objavljivanje Kur’ana, i on je mejdan za vježbanje i pripremu, podsjećanje na blizinu mjeseca imana i doček mjeseca ramazana. Pozicija šabana u odnosu na ramazan slična je poziciji pritvrđenih sunneta u odnosu na propisane namaze. On je vježbanje posta mjeseca ramazana, kako bi se lakše podnijele njegove teškoće i zahtjevi, i osjetila njegova slast i užitak, i kako bi se u ramazan ušlo spremno i ozbiljno.

O muslimani, ko nije napostio propuštene dane od prošlog ramazana, neka ih naposti prije nastupanja dolazećeg ramazana, jer neopravdano odgađanje može da bude uzrokom zanemarivanja vjerskih obaveza.

Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Ostajalo mi je da napostim po nekoliko dana ramazana, i nisam ih mogla napostiti osim u šabanu, iz poštovanja prema Allahovom Poslaniku.”

Požurite, Allah vam se smilovao, s činjenjem dobrih djela prije nego što vas pretekne smrt. Uzvišeni kaže: “… i nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje.” (Ali Imran, 133)

O muslimani! Allah Uzvišeni propisao je post mjeseca ramazana u mjesecu šabanu druge godine po Hidžri. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio je devet ramazana a zatim je otišao svome Gospodaru.

Uzvišeni kaže: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete.” (El-Bekara, 183–185)

Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Islam se temelji na pet stupova: obožavanju Allaha i odbacivanju drugih božanstava, obavljanju namaza, davanju zekata, posjeti Allahove kuće (hadžu) i postu mjeseca ramazana.” (Muslim)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko isposti ramazan, vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi. Ko u ramazanu bude klanjao noćni namaz, vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi. Ko provede Lejletul-kadr u namazu, vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi.” (Buhari)

Allahovi robovi, do početka ovog blagoslovljenog mjesca ostalo je nekoliko dana i oni su prilika da se obave završne pripreme za ovaj mjesec, da se požuri s činjenjem dobrih djela i da se oni koji to žele natječu u činjenju pobožnih djela. Blago onome ko dočeka ramazan, i blago onome koga Allah, džellešanuhu, uputi na činjenje dobra i dobrih djela u njemu.

O ti koji žudiš za dobrom, približi se, a ti koji želiš zlo, udalji se! Pokažite svome Gospodaru ono najbolje od vas. Nesretan je i izgubljen onaj ko bude uskraćen za činjenje dobra i pokornost svom Gospodaru, ko propusti odabrana vremena, i onaj ko se prepusti grijesima i u takvom stanju dočeka smrt, a ne pokaje se od grijeha. Uzvišeni kaže: “I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje.” (Ali Imran, 133)

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :