Ravnoteža između dunjaluka i ahireta (Medina)

Hatib: dr. Husejn ibn Abdulaziz Alu Šejh

30. džumadel-ula 1439. po Hidžri / 16. februar 2018.

Hvala Allahu Koji je rekao: “Ali, vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je” (El-Aʼla, 16–17). Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, Uzvišenog, Velikog, i svjedočim da je naš vjerovjesnik, Njegov rob i poslanik, odabrani vjerovjesnik. Allahu moj, smiluj mu se, blagoslovi i spasi ga, i njegovu porodicu, i časne i plemenite ashabe.

O muslimani, oporučujem i sebi i vama bogobojaznost: “I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost.” (El-Bekara, 197)

Ako posmatramo stanje nekih ljudi danas, uočit ćemo da su izrazito vezani za dunjaluk i njegove ukrase. Njihova najveća strast je dunjaluk, a vrhunac njihovih ambicija jeste rad za njega. Zbog njega prijateljuju i mrze, zadovoljni su i srde se, tako da su istinite riječi koje pjesnik kazao o njima:

Iskušenje ima svoj alamet,

a njegov alamet

neodustajanje od strasti

Istinski vjernik daje prednost ahiretu nad dunjalukom, ahiretskoj vječnosti nad dunjalučkom prolaznošću, i svoj život na ovom svijetu usklađuje sa Gospodarovom voljom. Uzvišeni kaže: “… i nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio.” (El-Kasas, 77)

Musliman poduzima sve što je neophodno za život i ulaže trud u stjecanju halal-opskrbe, izgrađuje i unapređuje Zemlju, tražeći time Allahovo zadovoljstvo, uživa u dunjalučkim blagodatima na način koji neće škoditi njegovoj vjeri i umanjiti njegovu nagradu na ahiretu. Ovo je jedno od dva tumačenja riječi Uzvišenog: “… a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu.” (El-Kasas, 77)

U drugom kurʼanskom ajetu Uzvišeni kaže: “A ima i onih koji govore: ‘Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u Ognju!” (El-Bekara, 201) U tumačenju ovog ajeta Ibn Kesir je rekao: “Ova dova objedinila je u sebi sve dobro ovog svijeta, i njome se traži zaštita od svakog zla, jer pojam ‘hasene’ obuhvata svaku poželjnu stvar na ovom svijetu, kao što je zdravlje, prostrana kuća, lijepa žena, obilna opskrba, korisno znanje, dobro djelo, ugodna jahalica i lijep spomen.”

Poštovani vjernici! Čija najveća briga, želja i ambicija bude ahiret i priprema za njega, Allah će mu olakšati dunjalučke brige, a čijim srcem ovlada ljubav prema dunjaluku i dunjaluk postane njegova najveća briga, on će živjeti poniženo, u okovima i kao rob dunjaluka, nesređenog života, nespokojno, neće biti zadovoljan sa puno, niti će biti sretan sa malo.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čija briga bude ahiret, Allah će mu dati bogatstvo u srcu, učinit će ga smirenim i dunjaluk će mu dolaziti ponizno (bez njegovog posebnog zalaganja), a čija briga bude dunjaluk, Allah će mu dati siromaštvo pred očima, učinit će ga rastresenim i nespokojnim, i od dunjaluka mu neće doći osim onoliko koliko mu je propisano (pa makar se on trudio, zalagao i ponižavao da stekne više od toga).” (Ahmed, Tirmizi i Ibn Madža)

Musliman na ovom svijetu živi u skladu sa riječima Uzvišenog: “Reci: ‘Uživanje na ovome svijetu je kratko’” (En-Nisa, 77). Za vjernika je ovaj život samo oranica, u koju sije za budući svijet, i nikada ne daje prednost dunjaluku niti strastima nad ahiretom, odazivajući se riječima Uzvišenog: “Reci: ‘Uživanje na ovome svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone; i nikome se od vas ni koliko trun jedan neće učiniti nepravda” (En-Nisa, 77); “… jer sve je to samo uživanje u životu na ovome svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga bit će za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih zabrana se klonili.” (Ez-Zuhruf, 5)

Pazi, vjerniče, da te ne zavede ovaj svijet, i čuvaj se nemara, strasti i prohtjeva. Uzvišeni kaže: “O ljudi, Allahova prijetnja zaista je istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba” (Fatir, 5); “… život na ovome svijetu samo je varljivo naslađivanje” (El-Hadid, 20).

O vjernici! Onaj koga dunjaluk odvrati od ahireta i ko bude slijedio svoju strast, suprotstavljajući se Božijem zakonu i propisima, neminovno mu slijedi velika propast i nesreća. Uzvišeni kaže: “O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, bit će izgubljeni.” (El-Munafikun, 9)

Uzvišeni kaže: “A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći. Ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući.” (Merjem, 59–60)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “ Propao je rob dinara i dirhema i rob odjeće od baršuna! Propao i na glavu pao! Ako ga trn ubode, ne mogao ga izvaditi! Zadovoljan je ako mu se šta dadne, a ljuti se ako mu se ne dadne! .” Ove Poslanikove riječi znače da je ovakav čovjek, zbog prepuštanja dunjaluku i žudnje za materijalnim, istinski gubitnik i nesretnik, i da je takvo stanje iskušenje i nevolja.

Bojte se Allaha, ljudi, i čuvajte se svega što će vas odvratiti od zadovoljstva vašeg Gospodara. Uzvišeni kaže: “Ali, vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je.” (El-Aʼla, 16–17)

O muslimani, u današnjem vremenu dunjalučki ukrasi ovladali su srcima mnogih ljudi, i mnogi ljudi predali su se užicima ovoga svijeta, i zato je obaveza muslimana da sa svojom dušom svede iskren obračun, kako bi razmislio o činjenicama i posljedicama. Uzvišeni kaže: “Bogatstvo i sinovi ukras su u životu na ovome svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, bit će od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati.” (El-Kehf, 46)

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Šta ja imam sa dunjalukom? Primjer mene i primjer dunjaluka je kao primjer putnika, koji je zaspao u hladu drveta u vrućem danu, a zatim se probudio i nastavio svoje putovanje.” (Ahmed, Tirmizi)

Poslušajte ovaj vjerovjesnički savjet, odazovite mu se, prihvatite ga i primijenite u svom životu.

Ibn Omer, radijallahu anhu, rekao je: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uhvatio me je za ramena i rekao: ‘Budi na dunjaluku kao da si stranac, ili putnik namjernik.’” Ibn Omer, radijallahu anhu, govorio je: “Kada omrkneš, ne očekuj da ćeš dočekati jutro”, tj. da bi uradio nešto za ahiret, “a kada osvaneš, ne očekuj da ćeš dočekati noć. Iskoristi zdravlje prije bolesti i iskoristi život prije smrti.” (Buhari)

Uzvišeni Allah naredio nam je da donosimo salavate i selame na plemenitog Vjerovjesnika. Allahu moj, smiluj se, spasi i blagoslovi našeg vjerovjesnika i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i budi zadovoljan svim njegovim ashabima, njegovim pravovjernim halifama, njegovom časnom porodicom i svima onima koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjeg dana.

Allah neka i meni i vama podari blagoslov u časnom Kurʼanu.

Rekoh ovo i od Allaha tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane, od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :