Hatib: dr. Abdullah ibn Abdurrahman el-Buajdžan

8. ramazan 1441. po Hidžri / 1. maj 2020.

Hvala Allahu, Koji je odredio da pokornost Njemu bude put ka Njegovom zadovoljstvu, i Koji je Svoje zadovoljstvo učinio putem ka Džennetu, i uputio vjernike da Mu se klanjaju, ostavljajući užitke i prohtjeve, i dajući prednost Njegovom zadovoljstvu. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, Hvaljenog i Uzvišenog, svjedočanstvom s kojim ću stati pred Njega, kao jedinka i sam, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, a dovoljan je On kao svjedok. Neka su na Poslanika Allahova milost, spas i mir, i na njegovu porodicu i ashabe. Najbolji govor je Allahov govor, a najbolja uputa je uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sina Abdullahova. Najgore stvari u vjeri su novotarije, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru. O vjernici, oporučujem sebi i vama bogobojaznost, jer je ona Allahova zapovijed prvima i potonjima. “Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha.” (En-Nisa, 131)

O muslimani, pokornost Allahu je najbolja zarada i stečevina, a Njegovo zadovoljstvo je najuzvišenija težnja. Džennet je prekriven neugodnostima, a Vatra je prekrivena strastima i prohtjevima. “I samo na Sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od Vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao šta je želio.” (Ali Imran, 185)

O postači, molim Allaha da ukabuli vašu pokornost, da popravi vaše stanje, pomogne vas u preostalim danima ovog mjeseca i da vas učvrsti u pokornosti Njemu tokom cijele godine.

O muslimani, ramazan je mjesec ibadeta i pokajanja, činjenja pobožnih djela i predanosti, povratka Allahu, iskrenosti i strahopoštovanja, rukūa i sedžde, posta i noćnog namaza, dobročinstva i učenja Kur’ana.

O postači, primljeni, kabul, ibadet u ramazanu ima pozitivno djelovanje na čovjekovo vjerovanje, iman, njegovo srce i tijelo. Na srce djeluje tako što koriguje čovjekovu namjeru, nijet, čisti njegovu dušu, pospješuje bogobojaznost, iskrenost i strahopoštovanje pred Uzvišenim, a na tijelo djeluje tako što ga štiti od činjenja grijeha i zabranjenih stvari, harama, i jača njegovu odlučnost u činjenju dobrih i pobožnih djela.

Budite svjesni Allahovog nadzorai sveobaviještenosti, u svim vašim djelima, i znajte da Allah ne gleda u vaše izglede, nego gleda u vaša srca i vaša djela. Možda postač neće imati ništa od svog posta osim žeđi, gladi i umora, i možda klanjač neće imati ništa od svog namaza osim nespavanja i umora.

O muslimani, Allah, džellešanuhu, u mjesecu ramazanu, objavio je Kur’an: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla” (El-Bekara,185); “Mi smo ga počeli objavljivati u Noći kadr – a šta ti misliš šta je Noć kadr? Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane” (El-Kadr, 1–5).

U Noći kadr, u ramazanu, spušten je Kur’an do Bejtul-izzeta – Kuće ponosa, na ovozemaljskom nebu, a zatim je postepeno objavljivan i spuštan na Zemlju u periodu od dvadeset tri godine, sukladno situacijama i povodima Objave.

Učenje Kur’ana u mjesecu njegovog objavljivanja spada u najvrednija djela, i zato je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poklanjao posebnu pažnju učenju Kur’ana u ramazanu. Svake noći ramazana dolazio mu je Džibril, i podučavao ga je Kur’anu. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najdarežljiviji čovjek, a posebno je bio darežljiv u ramazanu, kada mu je dolazio Džibril, a dolazio mu je svaku noć, i podučavao ga je Kur’anu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon susreta sa Džibrilom, bio je darežljiviji od blagog povjetarca.” (Buhari)

O vjernici! Učite Kur’an, poštujući pravila ispravnog učenja, učite i razmišljajte o njegovim značenjima. Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči jedan harf iz Kur’ana, bit će mu upisano jedno dobro djelo, a dobro djelo nagrađuje se deseterostrukom nagradom. Ne kažem da je elif-lām-mīm harf, nego je elif harf, lām je harf i mīm je harf.” (Tirmizi, i kaže da je vjerodostojan)

Abdullah ibn Mesud također prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ovaj Kur’an je Allahova trpeza, pa uzmite sa Allahove trpeze koliko god možete. Ovaj Kur’an je Allahovo uže, jasno svjetlo, koristan lijek, zaštita onome ko je čvrsto prihvati i spas onome ko ga bude slijedio. U Kur’anu nema nepravilnosti, pa da ga treba ispravljati. Njegova čuda ne prestaju i ne gubi na vrijednosti zbog toga što se njegovi ajeti stalno ponavljaju. Učite i čitajte ga, Allah će vas za svaki proučeni harf deseterostruko nagraditi.” (Taberani)

Abdullah ibn Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na Sudnjem danu reći će se učaču Kur’ana: ‘Uči, pravilno i po tertilu, kao što si učio na dunjaluku, i penji se. Tvoj stepen je kod zadnjeg ajeta koji proučiš.’” (Tirmizi)

O vjernici! Učite Kur’an, i ne zapostavljajte ga. Čuvajte se izbjegavanja Kur’ana i zaboravljanja Kur’ana, jer je u tome propast i kajanje, zastranjenje i prezir. Utječimo se Allahu da ne budemo od onih na koje će se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, žaliti svome Gospodaru zbog okretanja glave od Kur’ana. “Poslanik je rekao: ‘Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur’an izbjegava!’ (El-Furkan, 30).”

O vjernici! Učenje Kur’ana je najvredniji zikr – spominjanje Allaha, a njegovo potpuno ostavljanje smatra se izbjegavanjem Kur’ana i okretanjem glave od njega. Uzvišeni kaže: “A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti. ‘Gospodaru moj’, reći će, ‘zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?’ ‘Evo zašto’, reći će On: ‘Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.’” (Taha, 124–126)

Ebu Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjernik koji uči Kur’an sličan je citronu, divljem limunu – miris mu je lijep, a okus prijatan, a vjernik koji ne uči Kur’an sličan je datuli – ona nema mirisa, ali je njen okus lijep. Licemjer koji uči Kur’an sličan je bosiljku, čiji je miris lijep, a okus gorak, a licemjer koji ne uči Kur’an sličan je divljoj tikvici – nema nikakvog mirisa, a okus joj je gorak.” (Muttefekun alejhi)

Prve generacije muslimana poklanjale su veliku pažnju učenju i slušanju Kur’ana i razmišljanju o njegovim značenjima, i nisu osjećali umor zbog toga, a posebno u ovom mjesecu, “u kojem je počelo objavljivanje Kur’ana”. (El-Bekara, 185). Učite što više Kur’an, i ne prepuštajte njegovo mjesto mobilnim aparatima i televizijskim emisijama.

O vjernici, tražite lijeka, za trenutnu situaciju, u učenju Kur’ana, jer je Kur’an lijek i milost za vjernike. Družite se s Kur’anom u svojim kućama, u tajnosti i javnosti, i slušajte njegovo učenje. Kome je teško ili nije u mogućnosti da uči Kur’an, neka sluša njegovo učenje ili čitanje, jer slušalac ima udio u nagradi koju Allah, džellešanuhu, daje učaču Kur’ana. Allah, džellešanuhu, kaže: “A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.” (El-A’raf, 204)

O vjernici! Noćni namaz je pobožno djelo koje i čuvaju samo vjernici, i sunnet u kojem strpljivo ustrajavaju samo bogobojazni, koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći, za koje Uzvišeni kaže: “Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju” (Es-Sedžda, 16–17), i koje je Uzvišeni pohvalio riječima: “Oni koji su se Allaha bojali – u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti, primat će ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili, noću su malo spavali i u praskazorje oprost od grijeha molili” (Ez-Zarijat, 15–18).

Poštovani vjernici, vrijeme noćnog namaza, najbolje je vrijeme za činjenje djela, kao što kaže Uzvišeni: “… ta ustajanje noću, zaista, jače djeluje i izgovara se jasnije” (El-Muzzemmil, 6). To je vrijeme kada se Allah Uzvišeni spušta na ovozemaljsko nebo i doziva: “Ima li ko da uputi dovu, pa da mu je uslišam? Ima li ko da zatraži oprost, pa da mu oprostim? Ima li ko da se pokaje, pa da primim njegovo pokajanje?” To je vrijeme u kome se otvaraju nebeske kapije i uslišava dova, a najbolje djelo kojim se vjernik u to vrijeme može približiti Allahu jeste učenje Kur’ana i namaz, a najbliži Mu je na sedždi. “Da li je onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga…?” (Ez-Zumer, 9)

O muslimani, najbolji noćni namaz je onaj u ramazanu. On spada u najpritvrđenije sunnete i u najvrednije nafile. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude klanjao noćni namaz u ramazanu, vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi. Ko klanja noćni namaz u Noći kadra, vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi.”

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :