Post je škola vrijednosti i morala (Medina)

Hatib: dr. Husejn ibn Abdulaziz Alu Šejh

19. ramazan 1440. po Hidžri / 24. maj 2019.

Hvala Allahu, Koji se opisao lijepim imenima i savršenim svojstvima, i hvala Mu na blagodatima koje se ne mogu pobrojati.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema na budućem i ovom svijetu, i svjedočim da je naš vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, odabrani vjerovjesnik i rob Uzvišenog. Allahu moj, smiluj se, spasi i blagoslovi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i ashabe, nosioce dobra i bogobojaznosti.

O ljudi, oporučujem sebi i vama da se samo Allaha bojimo, jer onaj ko se bude Njega bojao, On će ga zaštititi i usrećiti, a neće ga učiniti nesretnim. Uzvišeni kaže: “… a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći” (Et-Talak, 2); “A onome ko se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim” (Et-Talak, 4); “A onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati” (Et-Talak, 5).

Poštovani vjernici! Moralne vrijednosti i plemenita svojstva zauzimaju važno mjesto u islamu. Mnogobrojni su šerijatski tekstovi koji podstiču na lijepo ponašanje i stjecanje lijepih osobina. Govoreći o svojstvima najodabranijeg stvorenja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, Uzvišeni Allah kaže: “… jer ti si, zaista, najljepše ćudi” (El-Kalem, 4).

Propisani ibadeti, u svoj svojoj raznolikosti, nose uzvišene intencije i ciljeve koji kod muslimana bude jaku želju za postizanje najviših moralnih vrlina i slijeđenje časnih primjera, kako bi se život zajednice uokvirio u savršenu moralnu građevinu, u kojoj dominiraju lijepa svojstva, koja će od nje napraviti sretnu i naprednu zajednicu.

Poštovani vjernici, u mjesecu ramazanu propisano je činjenje ibadeta i pobožnih djela koja odgajaju i čiste dušu, oplemenjuju tijelo i popravljaju ga, što u konačnici donosi dobro dobro svim muslimanima i vodi ih najboljim putevima i najuzvišenijim vrijednostima.

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najdarežljiviji čovjek, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada mu je dolazio Džibril, a dolazio mu je svake noći ramazana i podučavao ga je Kur’anu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je darežljiviji od blagog povjetarca.” (Buhari i Muslim) Darežljivost je sveobuhvatni naziv za sve vrste lijepih i plemenitih vrlina i visokih moralnih osobina.

O muslimani! Mjesec ramazan odgaja ljude da se udalje od najnižih prohtjeva i strasti i od lošeg ponašanja. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko ne ostavi lažno svjedočenje i postupanje po njemu, Allah, džellešanuhu, nema potrebe da ostavi hranu i piće.” (Buhari)

Džabir, radijallahu anhu, ističući upravo ovaj aspekt ramazanskog posta, rekao je: “Kada budeš postio, neka posti tvoj sluh, i tvoj vid, i tvoj jezik od laži i griješenja, nemoj povrijediti svoje ukućane, i neka se na tebi vide skrušenost i smirenost.”

Ovdje se misli na ustrajnost u dobru i kontinuitet u plemenitom odnosu prema ljudima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada jedan od vas bude postio, neka ne govori grešne riječi i neka ne podiže glas, a ako ga neko uvrijedi ili se bude htio svađati s njim, neka kaže: ‘Ja postim.’”

Ramazan razvija kod muslimana svojstvo samilosti, u svim njegovim formama i različitim manifestacijama, a neke od tih manifestacija su: posebno vrednovanje sadake u njemu, nahranjivanja gladnog i pomaganja potrebnog.

Ovim se musliman podsjeća i uči da je svojstvo samilosti, u najširem smislu, i najljepšem izrazu, veličanstveno svojstvo, kojim se čovjek treba okititi u svim vremenima i svim relacijama, na temelju riječi Uzvišenog: “… a uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju” (El-Beled, 17), i riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Primjer vjernika u samilosti, ljubavi i saosjećajnosti je kao primjer tijela: kada oboli jedan njegov dio, i ostali dijelovi pate od nesanice i groznice.” (Buhari i Muslim)

Buhari i Muslim bilježe da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Milostivima će se smilovati Milostivi. Smilujte se onima na Zemlji, smilovat će vam se Onaj Koji je na nebu.”

Samilost prema Božijim stvorenjima je plemenito svojstvo, i jedna od uzvišenih odgojnih intencija u svim ibadetima, a jedan od njih je post. Uzvišeni kaže: “A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali” (El-Enbija, 107). Opisujući Svog Vjerovjesnika, Uzvišeni kaže: “… a prema vjernicima je blag i milostiv” (Et-Tevba, 128).

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, rekao je: “Rečeno je: ‘Allahov Poslaniče, uči dovu protiv idolopoklonika.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Ja nisam poslan da bih proklinjao ljude, nego kao milost.’” (Muslim)

O muslimani! Ramazan i neki drugi ibadeti, kao što je hadž, prostor su i prilika za okupljanje i veću koncentraciju ljudi na propisanim dnevnim namazima, noćnom namazu (teraviji), iftarima, itikafu, prilikom obavljanja umre.

Obaveza je učiniti sve da se na tim mjestima pokaže najljepša slika saosjećajnosti, samilosti, topline, smirenosti i ostalih plemenitih svojstava i lijepih manira koji personificiraju veličinu i ljepote ove časne vjere. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je muslimane na nužnost usklađivanja vlastitih postupaka sa ovim lijepim svojstvima i uzvišenim vrijednostima u svim životnim situacijama i prilikama, rekavši: “Allah se neće smilovati onome ko se ne smiluje drugim ljudima.” (Buhari i Muslim)

Štaviše, odsustvo ovih svojstava u našim postupcima može biti uzrokom nesreće i nevolje. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Samo su nesretnici lišeni milosti u srcu.” (Tirmizi, koji kaže da je hadis hasen – dobar, a dobrim su ga ocijenili i neki kasniji hadiski stručnjaci.)

Smilujmo se mlađima, poštujmo starije i pomozimo potrebne. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim mladima i ne poštuje naše starije.” (Ahmed i Tirmizi, koji kaže da je hadis hasen-sahih)

Uvaženi imami, sjetite se svojstva milosti kada budete klanjali teraviju i noćni namaz u ramazanu, nastojte ispoštovati sunnet, olakšajte ljudima koliko god je to moguće i nemojte oduljivati kunut-dovu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čijem govoru nije dozvoljeno suprotstaviti bilo čiji drugi govor, rekao je: “Ko od vas bude klanjao ljudima, neka im olakša, jer među njima ima slabih, bolesnih i koji ne mogu trpjeti nuždu.” (Buhari i Muslim) I rekao je: “Nekada stanem na namaz u namjeri da duže klanjam, pa čujem plač djeteta i skratim namaz kako ne bih otežao njegovoj majci.” (Buhari i Muslim)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, povećavao je ibadet u zadnjoj trećini ramazana. Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, probdio bi noć u ibadetu, probudio bi svoje ukućane i ne bi intimno prilazio suprugama.”

Ispunite, Allah vam se smilovao, svoje dane i noći dobrom, i požurite s činjenjem dobrih djela, postići ćete zadovoljstvo Gospodara Zemlje i nebesa.

Allah vam je naredio da donosite što više salavata i selama na časnog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, neka su na njega Allahova milost, blagoslov i mir. Allahu moj, budi zadovoljan svim Poslanikovim ashabima i onima koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjeg dana!

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :