Hatib: dr. Abdullah ibn Abdurrahman el-Buajdžan

10. ševval 1440. po Hidžri / 14. juni 2019.

Svaka hvala i zahvala pripadaju Allahu. Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo, i Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može uputiti.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i Koji sve stvara i čini skladnim, i Koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje, i svjedočim da je naš vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, koga je Allah poslao s istinom i uputom, neka su na njega Allahova milost, blagoslov i mir, i na njegovu porodicu i ashabe, i sve one koji slijede njegov put, u dobročinstvu, do Sudnjeg dana. Najbolji govor je Allahov govor, najbolja uputa je uputa Muhammeda ibn Abdullaha, a najgore stvari u vjeri su novotarije, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.

O vjernici, bojte se Allaha i izvršavajte ono što vam je naredio, a ostavite ono što vam je zabranio, i znajte da je sve, i malo i veliko, zapisano u Knjizi. Uzvišeni kaže: “O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.” (El-Hašr, 18)

O vjernici! Vrijeme posebnog blagoslova, dobrote, dobra i dobročinstva je prošlo, njegovi dani su iza nas, i njegove stranice su zatvorene. To je mjesec velike vrijednosti i čudnovatog djelovanja na islamski ummet. U njemu su “profitirali” pobjednici i stekli “plijen” trudbenici.

Da nam je samo znati ko je taj čija je djela Allah primio, pa da mu čestitamo, a ko je s Njegovih vrata vraćen, pa da ga utješimo! Koliko su samo sretni pobjednici: Allah ih je nadahnuo pokajanjem, uputio ih na pokornost Njemu, molimo Allaha da ih primi, i učvrsti ih na Pravom putu, a koliko su samo nesretni gubitnici: uskraćena im je milost, postavljena je pregrada između njih i njihovog Gospodara, propale su im sve životne prilike i odabrana vremena i nisu “zaplijenili” ništa drugo do žalosti i kajanja.

Međutim, vrata pokajanja ostala su otvorena i nakon ramazana, i naš Gospodar prima pokajanje od Svojih robova u svakom vremenu i na svakom mjestu. Uzvišeni kaže: “On prima pokajanje od robova Svojih i prašta hrđave postupke i zna šta radite.” (Eš-Šura, 25)

U vjerodostojnom hadisu kaže se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah, džellešanuhu, obraduje se pokajanju Svoga roba vjernika više nego što se obraduje čovjek koji se nalazi u pustoj i opasnoj zemlji, sa jahalicom na kojoj su mu hrana i voda, pa zaspi i nakon što se probudi, vidi da je jahalica nestala, i krene da je traži sve dok ga ne savlada žeđ, a zatim kaže: ‘Vratit ću se do mjesta na kojem sam bio, zaspati i tako čekati smrt’, a kada stavi glavu na podlakticu, u namjeri da umre, ugleda svoju jahalicu, kako stoji pored njega, na njoj njegova poputnina, hrana i voda, pa je uzme za povodac, i od silne radosti, pogrešno se izrazivši, kaže: ‘Allahu moj, Ti si moj rob, a ja sam Tvoj gospodar.’

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada prođe polovina ili dvije trećine noći, Allah Uzvišeni spušta se na ovozemaljsko nebo i kaže: ‘Ima li koga da nešto traži, pa da mu dam, ili koga da Me zamoli, pa da mu uslišim molbu, ili koga da traži oprosta, pa da mu oprostim?’, i tako sve dok ne nastupi zora.” (Muslim)

Poruka onome ko je propustio priliku ramazana: požuri sa pokajanjem prije nego što prođe vrijeme i ne iznenadi te smrtni čas, i nemoj gubiti nadu, jer svaki sin Ademov griješi, a prijekor zaslužuje onaj ko ustrajava u grijesima, i koji zna da njegov Gospodar oprašta, a on ne traži oprost od Njega.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Da vi ne činite grijehe i ne tražite oprosta, Allah bi vas zamijenio drugim narodom, koji bi činio grijehe i tražio oprosta od Njega, a On bi im opraštao.”

O vjernici, bojte se Allaha, tražite oprost od Njega, odazovite Mu se i budite Mu pokorni, i ne odgađajte pokajanje, jer smrt možda dođe iznenada. Uzvišeni kaže: “I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite” (En-Nur, 31); “Reci: ‘O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.’ I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe – poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati, da čovjek ne bi uzviknuo: ‘Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!’ – ili da ne bi rekao: ‘Da me je Allah Pravim putem uputio, sigurno bi se Njegove kazne sačuvao’, ili da ne bi rekao kad doživi patnju: ‘Da mi se samo vratiti – dobra djela bih činio!’” (Ez-Zumer, 53–58)

O muslimani! Ibadet ima pozitivan efekat na ponašanje vjernika. Uzvišeni kaže: “Zaista namaz odvraća od razvrata i od svega što je ružno.” (El-Ankebut, 45)

Jedan od znakova primanja djela kod Allaha jeste promjena čovjekovog duhovnog stanja nabolje, a nasuprot tome, znak uskraćivanja milosti i neprimanja djela jeste duhovni pad poslije ramazana i promjena nagore. Grijesi povlače za sobom jedni druge. Nema ništa bolje od dobrog djela, poslije lošeg, koje obriše loše djelo, a još ljepše je dobro djelo poslije dobrog djela.

Molite Allaha da vam podari ustrajnost u pokornosti Njemu sve do smrti, i utječite Mu se od prevrtljivosti srca i povratka u grijeh nakon dobrog djela. Kako je samo teško, za ljudsko srce, poniženje grijeha nakon ponosa i časti pokornosti Allahu, i siromaštvo pohlepe nakon bogatstva zadovoljstva!

Molite Allaha da vam podari čvrstinu i ustrajnost. U vjerodostojnom hadisu navodi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neko od vas radit će djela stanovnika Dženneta sve dok između njega i Dženneta ne bude koliko je lakat, ali će ga preteći ono što je propisano, pa će raditi djela stanovnika Vatre i ući će u nju. I neko od vas radit će djela stanovnika Vatre, sve dok između njega i Vatre ne ostane koliko je lakat, ali će ga preteći ono što mu je propisano, pa će raditi djela stanovnika Dženneta i ući u njega”. (Buhari)

Allah prihvata pokajanje od Svojih robova, oprašta grijehe i zna ono što činite. Uzvišeni kaže: “On se odaziva onima koji vjeruju i čine dobra djela i obasipa ih dobrotom Svojom još više.” (Eš-Šura, 26)

O muslimani, svi mjeseci su “odabrano” vrijeme za činjenje ibadeta, samo što se razlikuju u vrijednosti i funkcijama. Kompletan ljudski život prilika je za činjenje dobrih djela i pokornost Allahu, džellešanuhu.

Svaki čovjek osvane i oslobodi svoju dušu ili je upropasti. Svakome je olakšano ono zbog čega je stvoren. Navikavajte svoje duše na pokornost Allahu, i pomozite sebi, protiv duša pokajanjem, traženjem oprosta, predanošću, strahopoštovanjem i sviješću o Božijem sveviđenju, u tajnosti i javnosti, danju i noću. Uzvišeni kaže: “Ne griješite ni javno ni tajno! Oni koji griješe sigurno će biti kažnjeni za ono što su zgriješili.” (El-En’am, 120)

O vjernici, dajte Allahu zajam drage volje, i pripremite sebi ono što će vam koristiti na Sudnjem danu: “A dobro koje za sebe unaprijed osigurate naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu” (El-Muzzemmil, 20); “Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? A Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se povratiti.” (El-Bekara, 245).

 Post je zaštita i svako čovjekovo djelo pripada njemu osim posta, koji pripada Allahu i On za njega posebno nagrađuje. Ko može, neka posti šest dana ševvala, jer je to sunnet i praksa Mustafe, alejhis-selam, kao što prenosi Ebu Ejjub el-Ensari, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko isposti ramazan i šest dana ševvala, imat će nagradu kao da je postio cijelu godinu.” (Muslim)

Svako dobro djelo vrednuje se deseterostruko, post mjeseca ramazana vrijedi kao post deset mjeseci, i šest dana ševvala kao post dva mjeseca, a broj mjeseci kod Allaha je dvanaest. Dozvoljeno je postiti ih uzastopno i razdvojeno, sve do kraja ševvala. Ovih šest dana, u odnosu na ramazan, je kao sunnet-namazi u odnosu na farz-namaze, propisani su da bi popravili nedostatake koji su se desili tokom njihovog izvršenja.

O vjernici, bojte se Allaha koliko god možete, držite se čvrsto svoje vjere i sunneta svoga Vjerovjesnika, izgladite međusobne razmirice, čuvajte svoje jedinstvo i budite jedna ruka protiv vašeg neprijatelja i molite Allaha da vas učvrsti i uputi.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :