Hatib: dr. Mahir ibn Hamed el-Muajkili

7. rebiul-evvel 1440. po Hidžri / 16. novembar 2018.

Hvala Allahu, Koji je Svojom milošću obuhvatio sve što postoji i Koji je svojom dobrotom, blagodarnošću i plemenitošću obuhvatio svako živo biće, i Čijoj su gordosti i veličini potčinjena sva Njegova stvorenja. I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu.

Hvalim Ga, slavljen neka je On, i zahvaljujem Mu. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema u apsolutnoj vlasti i moći, u boženstvenosti i savršenim imenima i svojstvima, i svjedočim da je naš prvak i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov poslanik, i najodabraniji od njegovih stvorenja, neka su na njega Allahov blagoslov, milost i mir, i na njegovu porodicu, i ashabe, i tabiine i one koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjeg dana.

O vjernici, oporučujem sebi i vama bogobojaznost, jer je ona Allahova oporuka prvim i potonjim pokoljenjima. Uzvišeni kaže: “Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha.” (En-Nisa, 131)

Poštovani vjernici! Milost je jedno od svojstava našeg Plemenitog Gospodara. On je Sebi propisao milost i njome obuhvatio svaku stvar i svako živo biće. On je Er-Rahman – Milostivi i Er-Rahim – Samilosni, i od svih milostivih Najmilostiviji. Njegove ruke ispružene su danju i noću, obasipa Svoje robove mnogobrojnim blagodatima. Davanje Mu je draže od uskraćivanja. Njegova milost pretekla je Njegovu srdžbu. U dva “Sahiha” navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada je Allah, džellešanuhu, završio stvaranje, napisao je kod Sebe iznad Arša: ‘Moja milost pretekla je Moju srdžbu.’”

Tragovi Njegove milosti vidljivi su u Njegovim stvorenjima i u Njegovim znamenjima. Uzvišeni kaže: “Iz milosti Svoje On vam je dao noć i dan; da se u njoj odmarate, a da iz dobara Njegovih privređujete i da zahvalni budete.” (El-Kasas, 73) Iz Svoje milosti On šalje vjetrove, koji su prethodnica Njegove milosti, spušta kišu i oživljava zemlju nakon mrtvila njezina. Uzvišeni kaže: “On šalje kišu kad oni izgube svaku nadu i rasprostire blagoslov Svoj; On je zaštitnik pravi i jedini dostojan hvale.” (Eš-Šura, 28)

Jedan od pokazatelja Njegove milosti jeste milost koju je spustio među Svoja stvorenja. Šta je milost među Njegovim stvorenjima osim mali dio milosti Najmilostivijeg?

U dva “Sahiha” bilježi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je milost podijelio na stotinu dijelova. Devedeset devet dijelova zadržao je za Sebe, a jedan dio spustio je na Zemlju. U taj jedan dio stala je sva milost Njegovih stvorenja jednih prema drugima, čak i kada kobila podigne svoje kopito kako ne bi zgazila svoje mladunče.”

Allah je milostiviji prema Svojim robovima od majke prema svom djetetu. Omer el-Faruk, radijallahu anhu, ispričao je jedan zanimljiv događaj: “Kada su Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dovedeni zarobljenici iz jedne od bitaka, primijetio je jednu ženu kako uporno traži svoje dijete, i kada ga je našla, uzela ga je, stavila na grudi i podojila. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao nas je: ‘Mislite li da bi ova žena bacila svoje dijete u vatru?’ ‘Ne’, odgovorili smo. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: ‘Allah je milostiviji prema Svome robu od ove žene prema svome djetetu.’” (Buhari, Muslim)

Od Allahove milosti prema Njegovim stvorenjima jeste i to da se On svake noći spušta na ovozemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći, onako kako dolikuje Njegovoj uzvišenosti, iz počasti prema onima koji Ga mole, traže oprosta i kaju Mu se. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Naš Uzvišeni Gospodar u zadnjoj trećini svake noći spušta se na ovozemaljsko nebo i kaže: ‘Ko će Me zamoliti pa da mu uslišim molbu, i ko će tražiti od Mene, pa da mu dam ono što traži, i ko će zatražiti oprosta od Mene, pa da mu oprostim.’”

Allahova milost ogleda se i otvaranju vrata za one koji su se prema sebi ogriješili i pružanja ruke pokajnicima. Uzvišeni kaže: “Reci: ‘O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.’” (Ez-Zumer, 53)

Pokazatelj Njegovi milosti jeste i to da meleki koji drže Prijesto, Arš, i oni oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima i zauzimaju se za njih. Uzvišeni kaže: “Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u Vatri! Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo – one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, silan i mudar. I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela – Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti!” (Gafir, 7–9)

Džennet je Allahova milost, u koju On, Svojom milošću, uvodi koga hoće od Svojih robova, i niko ga ne može postići svojim djelima. Kada bi čovjek učinio sve što je u njegovoj moći, od pobožnih djela, tajnih i javnih, time ne bi izvršio svoju obavezu obožavanja Allaha i ne bi Mu se, u potpunosti, zahvalio na Njegovim blagodatima.

U dva “Sahiha” bilježi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Niko neće ući u Džennet svojim djelima.” Ashabi su upitali: “Čak ni ti, Allahov Poslaniče?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Čak ni ja, osim ako me Allah ne obaspe Svojom milošću i dobrotom.”

Ko proučava životopis prvaka sinova Ademovih, Muhammeda, alejhis-selam, naći će u njemu milost u najpotpunijem obliku i najuzvišenijim značenjima. Bio je milostiv i blag prema djeci, ljubio ih je, igrao se s njima i govorio je: “Ko se ne smiluje, neće mu se smilovati.”

Buhari bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao kod svog sina Ibrahima na samrti, pa su mu zasuzile oči. Abdurrahman ibn Avf, radijallahu anhu, u čuđenju ga je upitao: “Zar i ti plačeš Allahov Poslaniče?”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “O Abdurrahmane, to je milost”, a zatim je rekao: “Oko plače, srce je tužno, i mi smo tužni zbog rastanka s tobom, o Ibrahime.”

Čovječanstvo nije zapamtilo milostivijeg čovjeka prema djeci od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za kojeg je njegov sluga Enes, radijallahu anhu, rekao: “Nisam vidio nikoga ko je bio milostiviji prema djeci od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.”

Poslanikova milost i blagost prema ženama bila je posebna. Oporučio je da se njihovo pravo poštuje i podstakao je na milostiv odnos i dobročinstvo prema kćerkama. Buhari bilježi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kome Allah podari žensku djecu i pa im bude činio dobročinstvo, one će mu biti zaštita od Vatre.”

Stoga, o ljudi, bojte se Allaha, u onome što vam On povjerio! Tirmizi, vjerodostojnim putem, bilježi da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam najbolji prema svojim ženama.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je milostiv prema nejakima i prema slugama, brinuo se o njihovim potrebama, bojeći se da im ne učini nepravdu i uzurpira njihova prava. Pojasnio je da je samilost prema siromašnima i nejakima uzrok blagosti i Allahove pomoći protiv neprijatelja. Ebu Davud bilježi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tražite moje zadovoljstvo u odnosu prema nejakima, jer vam opskrba i pomoć dolaze zbog vaših nejakih.”

Na dan osvojenja Meke, kada je Allah, džellešanuhu, Svom Poslaniku podario pobjedu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije oklijevao da oprosti svojim neprijateljima koji su ga izgnali iz njegove zemlje, kovali zavjere protiv njega i nastojali ga ubiti, nisu propustili nijednu priliku da mu napakoste, ali je on na njihovo zlo odgovorio dobročinstvom, na pakost lijepim odnosom. Kada su do njega došle riječi Saʼda ibn Ebu Vekkasa, radijallahu anhu: “Danas je dan osvete i ubijanja”, on je javno obznanio opći oprost i milostivo postupanje prema poraženima, rekavši: “Danas je dan milosti i oprosta!”

Ukazao je milost malom i velikom, bližnjem i dalekom, neprijatelju i prijatelju, štaviše njegova milost obuhvatila je sve, živo i neživo. Nije postojao nijedan put koji vodi Allahovoj milosti a da svome ummetu nije ukazao na njega, i podstakao ih da ga slijede, i nije postojao nijedan put koji udaljava od Allahove milosti a da nije upozorio svoj ummet na njega.

Njegov kompletan život bio je u znaku milosti. Da, tako mi Gospodara, pored Kojeg drugog boga nema – on je milost, njegov šerijat je milost, njegov životopis je milost i njegov sunnet je milost. Istinu je rekao Allah, džellešanuhu, kada je objavio: “A tebe smo poslali samo kao milost svjetovima.” (El-Enbija, 107)

O vjernici! Islam je vjera tolerancije, milosti i mira za cijelo čovječanstvo. Poziva samilosti i postavlja je kao jedan od znakova potpunosti imana.

Nesai bilježi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, nećete ući u Džennet, dok ne budete milostivi jedni prema drugima.” Ashabi su kazali: “Allahov Poslaniče, svi mi imamo milosti u sebi.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ne mislim na tu milost, nego opću milost, opću milost, opću milost.”

Da, Allahovi robovi, to je opća milost koja obuhvata sva Allahova stvorenja, i ona je jedan od najvećih uzroka Allahove milosti prema čovjeku, kao što je njeno nepostojanje, Allah zaštitio mene i vas, uzrok uskraćivanja Allahove milosti.

Buhari i Muslim bilježe da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko se ne smiluje ljudima, Allah, džellešanuhu, neće mu se smilovati.”

Najviše prava na milostiv odnos imaju roditelji. Dobročinstvo prema njima uzrok je sreće na dunjaluku i ahiretu. Dobročinstvom prema njima, a posebno u njihovoj starosti, postiže se Allahova milost. Uzvišeni kaže: “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!’” (El-Isra, 23–24)

Na principu samilosti opstoji jedna od najvažnijih međuljudskih i društvenih veza, a to je bračna veza. Ona se zasniva na ljubavi i samilosti. Uzvišeni kaže: “I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.” (Er-Rum, 21)

Ljubav među supružnicima može oslabiti, pa da je ojača milost, da žena bude milostiva prema mužu, i muž prema ženi, i da se njihova milost prenese na sinove i kćeri. Time se stvara pogodna klima za formiranje i izrastanje zdravih i duševno jakih ličnosti.

Kao što rodbina ima udio i pravo na milost, isto to pravo pripada i drugim ljudima, a posebno starijim, slabim i potrebnim.

Okitite se, o vjernici, svojstvom milosti! Budite milostivi prema onima koje vam je Allah povjerio na čuvanje, i budite milostivi među sobom, postići ćete milost Najmilostivijeg.

Tirmizi, vjerodostojnim putem, bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Milostivima će se smilovati Svemilosni. Smilujte se onima na Zemlji, smilovat će vam se Onaj Koji je na nebesima.”

O vjernici, Allahova milost postiže se pokornošću Njemu i Njegovom Poslaniku i ustrajnošću u izvršavanju Njegovih naredbi. Sve što je veći udio čovjeka u pokornosti Allahu, njegov udio u Allahovoj milosti je veći. Uzvišeni kaže: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. Allah je doista silan i mudar.” (Et-Tevba, 71)

O vjernici, Allah vas je zadužio plemenitom dužnošću, počevši od Sebe, pa je rekao: “Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :