Opasnost griješenja i uznemiravanja drugih (Medina)

Hatib: dr. Husejn ibn Abdulaziz Alu Šejh

25. rebiul-ahir 1442. po Hidžri / 11. decembar 2020.

Hvala Allahu, Zaštitniku vjernika. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i svjedočim da je naš vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, pouzdani vjerovjesnik. Allahu moj, smiluj se, spasi i blagoslovi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovu porodicu i ashabe, časne i bogobojazne ljude.

O muslimani, oporučujem sebi i vama bogobojaznost, jer je u bogobojaznosti najveća sreća, a u pokornosti Njemu najveći uspjeh. Uzvišeni kaže: “O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (El-Ahzab, 70–71)

O vjernici, najopasniji put koji čovjek može slijediti jeste put uznemiravanja Božijih stvorenja, i činjenje svega što tome vode, bez ikakvog valjanog razloga. To je šejtanski put, koji se zasniva na neprijateljskim stajalištima i bespoštednoj borbi, lišen svih principa samilosti i blagosti i vrijednosti saosjećanja i sažaljenja.

Uznemiravanje Božijih robova pokuđen je oblik ponašanja, koje objedinjuje različite pogubne i štetne osobine. Otvaranje vrata duši da uznemirava druge ljude, riječima i postupcima, može doći samo od osobe slabog imana, koja se povodi za strastima, i kojom upravlja laž i duša koja naređuje zlo i razvrat.

O muslimani, čuvajte svoju dušu od uznemiravanja drugih, i obuzdajte svoje strasti od onoga što će vam donijeti poniženje, spasit ćete se, i uspjet ćete na dunjaluku i na ahiretu. Naš Gospodar kaže: “A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh” (El-Ahzab, 58); “A onaj ko kakav prijestup ili grijeh počini pa time nedužna čovjeka potvori – natovario je na sebe i kletvu i grijeh očiti.” (En-Nisa, 112) Naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojašnjava Knjigu koju mu je njegov Gospodar objavio, i tumači ove ajete svojim riječima, koje su nam vjerodostojnim putem prenesene, a u kojima je žestoko upozorenje i zabrana nanošenja neugodnosti i štete drugima, nasrtanja na njihove živote, čast i imovinu i činjenje nepravde drugima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Musliman je brat muslimanu, ne nanosi mu nepravdu, ne omalovažava ga i ne ostavlja ga na cjedilu.” (Muslim)

U drugom hadisu navodi se zabrana zadržavanja i sjedenja po putevima, u kojem je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, objasnio prava puta i obaveze onih koji sjede po putevima, a jedno od tih prava i obaveza jeste ustezanje od uznemiravanja prolaznika.

O muslimani, čuvajte svoja dobra djela, i svoju vjeru, i ustegnite se od nanošenja neugodnosti drugima, i budite kao što je rekao Fudajl ibn Ijad: “Nije ti dozvoljeno da uznemiravaš psa ili svinju, a kamoli plemenitija stvorenja od njih.” O vjernici, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, strogo je zabranio uznemiravanje drugih muslimana, pa je rekao: “O skupino onih koji su prihvatili islam svojim jezikom, a iman još nije ušao u njihova srca, ne uznemiravajte muslimane, ne vrijeđajte ih i ne pratite njihove sramote, jer onaj ko bude pratio sramote brata muslimana, Allah će pratiti njegove sramote, a čije sramote Allah bude pratio, osramotit će ga makar to bilo u njegovoj kući.” (Tirmizi i Ebu Davud, dobrim lancem prenosilaca)

Katada je rekao: “Čuvajte se uznemiravanja vjernika, jer Allah brine o njemu i srdi se zbog njega.” O vjernici, suzdržite se od uznemirvanja i nepravde, sačuvat ćete se od poniženja i prezrenosti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Musliman je onaj od čije su ruke i jezika mirni drugi muslimani.” (Buhari) I rekao je također: “Ko vjeruje u Allah i onaj svijet, neka ne uznemirava svoga komšiju.” (Buhari) U Muslimovoj verziji stoji: “U Džennet neće ući onaj od čijeg zla nisu mirne njegove komšije.”

O vjernici, u današnjem svijetu, u kojem se komunikacija, u značajnoj mjeri, odvija putem društvenih mreža, postoje pojedinci koji ovaj oblik komunikacije koriste za uznemiravanje drugih muslimana i napad na njihove vladare, učenjake, pojedince i društva, upotrebom uvredljivog rječnika i širenjem zlonamjernih informacija. Neka se oni koji to rade pripaze i znaju da Allah motri na ono što rade, i da će se na mizani-teraziji mjeriti dobra i loša djela, i neka se čuvaju susreta sa svojim Gospodarom u stanju bankrota i propasti, da nas Allah sačuva i oprosti nam grijehe.

O vjernici, zabrana uznemiravanja muslimana ne odnosi se samo na individualnu razinu, nego obuhvata i opće i zajedničke interese i dobra, kao što je javna imovina, funkcije i slično tome. Jedan od temeljnih principa islama sadržan je u riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Nema nanošenja štete niti uzvraćanja štetom na štetu.” I rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Čuvajte se dvojice prokletih: onoga koji obavlja nuždu po putevima ili u hladovinama u kojima se ljudi odmaraju.”

Taberani dobrim lancem prenosilaca bilježi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude uznemiravao muslimane, zaslužio je njihovo prokletstvo.”O vjernici, čuvajte svoj jezik, riječi i djela od uznemiravanja muslimana, uspjet ćete i postići ćete sreću na dunjaluku i ahiretu.

O vjernici, navikavajte i odgajajte svoju dušu da ne uznemirava Allahova stvorenja, i očistite je, u unutrašnjem i vanjskom smislu, od svake vrste nepravde prema drugima, i znajte da je čistoća srca od širka, novotarije, pakosti, zavisti i mržnje jedan od uzroka uspjeha, i jedno od svojstava stanovnika Dženneta. Uzvišeni o Svom poniznom robu i prijatelju Ibrahimu, alejhis-selam, prenoseći njegovu dovu, kaže: “… i ne osramoti me na Dan kad će ljudi oživljeni biti, na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti.” (Eš-Šuara, 87–89)

Budite od stanovnika Dženneta, okitite se njihovim svojstvima: “I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti.” (El-Hidžr, 47)

Postoji veliki broj vjerodostojnih hadisa koji govore o vrijednosti i velikoj nagradi za čistoću srca od zavisti, mržnje i zlobe prema muslimanima i njihovog namjernog uznemiravanja.

U jednom od tih hadisa govori se o čovjeku ensariji, kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posvjedočio da je stanovnik Dženneta, pa ga je pratio Abdullah ibn Amr As, i proveo je kod njega tri noći kako bi saznao nešto više o njemu.

Ono što je mogao vidjeti, dok je boravio kod njega, jeste da ovaj čovjek ne klanja noćni namaz i ne provodi noći u ibadetu, osim što, kada se trgne iz sna i prevrne u postelji, spominje i veliča Allaha, i budi se tek na sabah-namaz, i nije ga čuo da govori išta drugo osim dobro. Zatim ga je obavijestio o onome što je Vjerovjesnik rekao za njega, a on mu je rekao: “Ja nemam nijedno drugo djelo mimo onoga što si vidio, osim što u svojoj duši ne osjećam zlobu ni prema jednom muslimanu i nikome ne zavidim na dobru koje mu je Allah dao”, pa je Abdullah rekao: “To je ono zbog čega si zaslužio Džennet, a mi to ne možemo.”

O vjernici, navikavajte, odgajajte i očistite svoju dušu, srce i nutrinu od zavisti, zlobe i uznemiravanja, uspjet ćete na dunjaluku i ahiretu. Allah nam je naredio veličanstveno djelo, da donosimo salavate i selame na plemenitog Vjerovjesnika. Allahu moj, smiluj se, spasi, blagoslovi i obaspi Svojim blagodatima Svoga roba, poslanika i prijatelja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i budi zadovoljan njegovim pravovjernim halifama, časnom porodicom i svim ashabima, tabiinima i onima koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjeg dana.

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :