Nezim ef. Halilović Muderris – Onaj ko za zaštitinika uzme šejtana, a ne Allaha, sigurno će propasti


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :