Nemarnost ljudi prema ibadetu u mjesecu šabanu (Medina)

Hatib: dr. Abdullah ibn Abdurrahman el-Buajdžan

4. šaban 1439. po Hidžri / 20. april 2018.

Hvala Allahu, Koji je učinio da se noć i dan smjenjuju, to je pouka za onoga koji hoće da razmisli i želi da bude blagodaran. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i Koji je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, koga je On poslao s uputom i istinitom vjerom, kao donosioca radosnih vijesti i poslanika koji opominje, da, po Njegovom naređenju, poziva k Allahu, i kao svjetiljku koja sija. Neka su na njega Allahov blagoslov, milost i mir, i na njegovu porodicu, i ashabe. Najistinitiji govor je Allahova Knjiga, najljepša uputa je uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, najgore stvari su nove stvari u vjeri, svaka nova stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru. O ljudi, oporučujem sebi i vama bogobojaznost, ona je Allahova oporuka prvima i potonjima: “Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha.” (En-Nisa, 131)

O muslimani! Allah, džellešanuhu, ima “oduške” milosti za vas, pa se pripremite za njih, sezone dobra, pa ih potražite, i posebno vrijedna vremena, pa se trudite u njima. Ona su tu, pred vašim vratima, pa ih dočekajte onako kako i dolikuje, i njihovo vrijeme je nastupilo, pa ih iskoristite. To su trenuci koji prolaze poput treptaja oka, i izgubljen je onaj ko ih zanemari, a srećan je onaj ko ih “osvoji” i iskoristi u dobru. Uzvišeni kaže: “On čini da se noć i dan smjenjuju, to je pouka za onoga koji hoće da razmisli i želi da bude blagodaran.” (El-Furkan, 62)

Prošao je redžeb i ono što si u njemu uradio,

a ovo je mjesec šaban blagoslovljenio

ti koji upropaštavaš blagoslovljeno vrijeme,

ne znajući za njegovu svetost, osvijesti se i čuvaj se posrnuća!

Znaj da ćeš napustiti užitke, mimo svoje volje,

i da će smrt, ne pitajući te, izvesti te iz kuće tvoje!

Popravi koliko možeš svojih pogreški,

iskrenim pokajanjem i neka tvoja preokupacija bude

traženje spasa od Vatre rasplamsale,

najbolji grešnici su oni koji se trude da stvari poprave.

Poštovani vjernici! Nastupio je mjesec šaban, a on je mjesec dobra i posebne vrijednosti, u kojem se traži milost, i u kojem se dobra djela uzdižu Gospodaru svjetova. Usama ibn Zejd, radijallahu anhuma, kazuje: “Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, nisam vidio da i u jednom mjesecu postiš onoliko koliko postiš u šabanu?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘To je mjesec prema kojem se ljudi odnose nemarno, između redžeba i ramazana, mjesec u kojem se uzdižu djela Gospodaru svjetova. Želim da moja djela budu uzdignuta Allahu dok postim.’”

Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio je toliko da bi mi rekli neće prekinuti post, i ostavio bi post toliko da bi mi rekli da neće postiti. Nisam vidjela Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je postio cijeli mjesec osim ramazana, a poslije ramazana najviše je postio u šabanu.”

O vjernici! Šaban je mejdan, polje za pripremu i doček ramazana. Ljudskoj duši potrebna je kondicija, postepenost i priprema. Duhovno uzdignuće treba stepenice i preduslove. Duša možda stremi visinama, ali tijelo je tromo i nepokretno. Vjernik se može umoriti od ibadeta, jer nije slijedio put umjerenosti i postepenosti, pa i izgubiti njegovu slast. Može osjećati pritisak zbog njega, ili ne biti u stanju ustrajati u ibadetu i tako propustiti veliko dobro. Kako je šaban uvod i priprema za ramazan, u njemu bi se musliman trebao posebno angažovati u ibadetima koji se obavljaju i u ramazanu.

Pozicija posta u šabanu u odnosu na ramazanski post je kao pozicija potvrđenih sunneta u odnosu na farz-namaze. Post u šabanu je priprema i dokaz žudnje za ramazanom, čiji se post ubraja u temelje islama. Post je jedan od najvrednijih i najuzvišenijih ibadeta i oblika pokornosti Allahu, džellešanuhu. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svako čovjekovo djelo je njegovo, osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem. Post je zaštita, štit. Kada budete postili, nemojte govoriti ružne riječi i nemojte podizati glas. Ako vas neko uvrijedi ili nasrne na vas, recite: ‘Ja postim.’ Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača ljepši je, kod Allaha na Sudnjem danu, od mirisa miska. Postač ima dvije radosti, kojima se raduje: kada nastupi iftar, raduje se iftaru, i kada sretne Gospodara, radovat će se svome postu.”

O muslimani! Vrata dobra su otvorena, Allah, doista, neće dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio. Dobra djela nisu ograničena vremenom i mjestom, a vrste pokornosti Allahu su mnogobrojne i razlikuju se od vremena do vremena. Ne postoji posebna vrsta ibadeta i pokornosti u šabanu, nego je to mjesec u kojem se uzdižu djela Allahu, džellešanuhu, i zato je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preferirao post u ovom mjesecu.

O muslimani! Nemarnost je opaka bolest, zlo i nedaća, koja prekida vezu između čovjeka i njegovog Gospodara, tako da ne osjeća grijehe, ne čisti se od njihove prljavštine, ne kaje se, ne prepoznaje dobro i ne sprečava zlo. Dočeka odabrana i posebno vrijedna vremena, a on je u dubokom snu nemarnosti; ne opaža, vidi, ali ne uzima pouku, čuje savjete i opomene, ali oni ne dotiču njegovo srce.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je na post u mjesecu šabanu zbog toga što je većina ljudi nemarna prema ovom mjesecu. Rekao je: “To je mjesec prema kojem se ljudi odnose nemarno, između redžeba i ramazana.” O ti koji sebi želiš dobro, skrati svoju nadu, probudi se iz nemara i pripremi se za obračun prije nego što nastupi edžel.

Uzvišeni kaže: “Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.” (El-Kehf, 28)

Poštovani vjernici! Allah, džellešanuhu, nije stvorio čovjeka i dao mu dug život osim s jednim razlogom – da bi se on što više trudio u pokornosti Njemu i klonio se grijeha. Uzvišeni kaže: “Džine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju.” (Ez-Zarijat, 56)

On, Uzvišeni, učinio je određena vremena posebno vrijednim i blagoslovljenim, i ispunio ih blagodatima, blagoslovima, dobrotom i milošću, propisao je u njima posebne propise, dužnosti i pobožna djela, i dozvolio je Svojim robovima da u njima traže svako dobro, i zato tražite dobro u svim vremenima, i prepustite se blagoslovima Allahove milosti, jer Allah, džellešanuhu, ima Svoje blagoslove kojima obasipa onoga koga On želi.

O vjernici! O vi koji istinski vjerujete u jednoga Boga, šejtan je vaš otvoreni neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On će dati sve od sebe da u ovim blagoslovljenim vremenima ljude zavede s Pravog puta, da se ispriječi između njih i Allahove milosti i oprosta, odvrati ih od pokornosti njihovom Gospodaru, i upropasti sve njihove prilike za postizanjem velikog dobra. Neke ljude će zavesti sumnjama, neke strastima i prohtjevima, a neke novotarijama, tako da će im blagoslovljeni i od Allaha posebno nagrađeni trenuci proći u novotarijama i sumnjivim stvarima.

O muslimani! Vi u Allahovom Poslaniku imate najljepši uzor, za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu. Svako djelo koje on nije činio, bit će odbijeno. Držite se čvrsto sunneta, držite se čvrsto sunneta, jer svaka nova stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.

Poštovani vjernici! Onaj ko ima neispoštenih dana od prošlog ramazana, neka požuri da ih naposti prije nastupanja novog ramazana, jer ostalo je još malo vremena, a obaveza je muslimana da propuštene dane ramazana naposti na vrijeme. Požurite s činjenjem dobrih djela, i požurite ka oprostu svoga Gospodara i Džennetu prostranom kao nebesa i Zemlja.

O muslimani! Allah vam je objavio najbolju od svih knjiga, poslao vam najodabranijeg od svih poslanika, usavršio je vašu vjeru, zadovoljan je njome i uzdigao ju je iznad svih vjera i upotpunio je Svoju blagodat: “Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3)

Zadovoljni smo Allahom kao Gospodarom, islamom kao vjerom i Muhammedom kao vjerovjesnikom i poslanikom, i molimo Allaha da nas učvrsti, na tome, postojanom riječju na ovom i budućem svijetu, da nas sačuva iskušenja, vidljivih i skrivenih, da nam podari da slijedimo sunnet, da nas spasi nemara i poniženja, uputi nas na činjenje dobra u šabanu i poživi nas do ramazana!

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56) 

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :