Korištenje odabranih vremena i darovane milosti (Medina)

Hatib: dr. Ali ibn Abdurrahman el-Huzejfi

22. ramazan 1441. po Hidžri / 15. maj 2020.

Hvala Allahu, Gospodaru nebesa i Zemlje, Onome Koji daje svako dobro, Koji prašta grijehe i otklanja zlo i nedaće. Hvalim Ga i zahvaljujem Mu na blagodatima koje ne može izbrojati niko osim Njega. On je dostojan svake plemenitosti i dobrote.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i Koji uslišava dove, i svjedočim da je naš vjerovjesnik i prvak Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, koji je pozivao u Džennet i pomognut je mudžizama, čudima.

Allahu moj, smiluj se, spasi i blagoslovi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovu časnu porodicu i ashabe, koji su pretekli druge u svakom dobru. Bojte se Allaha, tražite Njegovu blizinu činjenjem onoga čime je On zadovoljan, a udaljite se od Njegove srdžbe i kazne ostavljanjem onoga što je On zabranio.

O muslimani, Allah, džellešanuhu, počastio vas je u ovom plemenitom mjesecu, blagoslovima i dobrima, darovao vas različitim vrstama pobožnih djela, sačuvao vas od harama i pokuđenih stvari, a ono što vam je vaš Gospodar pohranio kao nagradu, poslije smrti, jeste radost za vjernike i ono u čemu su se natjecali oni koji su se htjeli natjecati. Uzvišeni kaže: “Reci: ‘Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.’” (Junus, 58) 

Nakon dobrog djela, učinite drugo dobro djelo, i na kraju ovog mjeseca budite što vredniji, činite samo ono što je ispravno, udaljite se od svih grijeha i loših djela koja poništavaju dobra djela i umanjuju njihovu nagradu. Uzvišeni kaže: “O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne ništite djela svoja!” (Muhammed, 33)

Naš Gospodar, Milostivi i Samilosni, propisao nam je različite vrste pobožnih djela i dobročinstva, kako bismo što više činili dobro do propisanog roka. Niko od nas ne zna koje će njegovo djelo biti primljeno kod Allaha i koje će ga spasiti od strahota Njegove kazne. Uzvišeni kaže: “O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.” (El-Hadždž, 77) Ebu Zerr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne potcjenjuj nijedno dobro djelo, makar da s osmijehom sretneš svoga brata.” (Muslim)

Ko želi spas, uspjeh i vječni život u neprolaznom užitku, neka čini dobra djela u ovim vrijednim danima i blagoslovljenim noćima. Ono što je prošlo, ne može se vratiti, a odabrano vrijeme je vrijeme činjenja dobrih djela i ostvarivanja pozitivnih nadanja. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Požurite s činjenjem dobrih djela! Da li očekujete išta drugo osim: siromaštva koje će učiniti da sve zaboravite, ili bogatstva zbog kojeg ćete se osiliti, ili bolesti koja će vas uništiti, ili starosti koja će vas oslabiti, ili smrti koja će doći brzo i iznenada, ili Dedžala, a loš je onaj čiji dolazak očekujete, ili Smaka svijeta, a on je užasniji i gorči.” (Tirmizi, hasen)

O muslimani, nalazimo se u zadnjoj trećini blagoslovljenog mjeseca, a djela se i vrednuju prema završnici. Lejletul-kadr skrivena je i mijenja se u deset zadnjih noći, i koga Allah uputi da provede ovu noć u ibadetu, bit će mu oprošteni prošli grijesi. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko provede Lejletul-kadr u ibadetu (namazu), vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi.” (Buhari i Muslim) Blagoslov i dobro ove noći postići će svaki musliman, a ibadet u njoj bolji je i vredniji od ibadeta u hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Allah je ovaj ummet odlikovao Lejletul-kadrom, On Svoje dobro daje kome hoće, a Njegova dobrota je neizmjerna.

O muslimani, upućujte dove Allahu da otkloni iskušenja od islamskog ummeta, Allah vas je navikao na uslišavanje dova u ovom plemenitom mjesecu, nastojte Mu se približiti dobrim djelima, a sve to je uzrok primanja dova. Uporno molite svog Milostivog Gospodara da otkloni ovu bolest, posebno iz ovih svetih mjesta, iz svih muslimanskih zemalja, i od svih Njegovih robova. Gospodar sve može, a ljudi su slabi i nemoćni, i ne mogu sebi korist pribaviti niti od sebe štetu otkloniti. Uzvišeni kaže: “… a čovjek je stvoren kao nejako biće” (En-Nisa, 28); “Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.” (El-A’raf, 55–56)

O muslimani, vaš Gospodar vas poziva Svojim plemenitim riječima: “O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, uveo, na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali; svjetlo njihovo će ići ispred njih i njihove desne strane. ‘Gospodaru naš’, govorit će oni, ‘učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti, doista, sve možeš’” (Et-Tahrim, 8); “I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite” (En-Nur, 31).

Allah, džellešanuhu, ukazao vam je počast podarivši vam tevbu – pokajanje u ovoj nedaći (pandemiji COVID-19). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allah, džellešanuhu, obraduje se tevbi, pokajanju, Svoga roba vjernika, više nego što se obraduje čovjek kojem je odbjegla deva, s hranom i vodom, u pustoj i opasnoj zemlji, i krene da je traži, i izgubi nadu da će je naći, pa zaspi u hladu drveta (čekajući smrt), a kada se probudi, ugleda svoju jahalicu, kako stoji pored njega, i uzme je za povodac, i od silne radosti, pogrešno se izrazivši, kaže: ‘Allahu moj, Ti si moj rob, a ja sam Tvoj gospodar.’” (Muslim od Enesa, radijallahu anhu)

Ne poništavajte svoju tevbu činjenjem onoga što je sušta suprotnost pokajanju, i što više učite Kur’an u mjesecu Kur’ana. On je hrana za dušu, i srca se njime osnažuju, posebno u ovom mjesecu. On je mudra opomena, vodič ka Pravom putu i sudija koji presuđuje po istini u onome u čemu se ljudi razilaze.

O vjernici, “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56).

Donosite salavate i selame na prvaka prvih i posljednjih i predvodnika svih poslanika.

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :