Iskoristi blagodat deset prvih dana zulhidžeta (Medina)

Hatib: dr. Husejn ibn Abdulaziz Alu Šejh

26. zulkade 1441. po Hidžri / 17. juli 2020.

Hvala Allahu, Koji nam je propisao odabrana vremena za povećanje dobrih djela. Svjedočim da nema boga osim Allaha, jedinog, Koji druga nema, Gospodara nebesa i Zemlje, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, i najbolje stvorenje. Allahu moj, smiluj se, spasi i blagoslovi njega, i njegovu porodicu i ashabe, nosioce svakog dobra i počasti.

O muslimani, oporučujem sebi i vama bogobojaznost, ona je najbolja poputnina za Dan povratka Allahu.

O muslimani, jedno od odabranih vremena, u kojima se dobra djela posebno vrednuju, jeste prvih deset dana zulhidžeta. Upućen je i sretan onaj koji požuri s činjenjem raznih oblika pobožnih i dobrih djela. Uzvišeni kaže: “… da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali.” (El-Hadždž, 28)

Određeni dani koji se spominju u ajetu odnose se na prvih deset dana zulhidžeta, kao što se to prenosi od velikog broja ashaba, radijallahu anhum. Allah, džellešanuhu, zaklinje se ovim danima u Kur’anu, što ukazuje na njihovu veliku vrijednost i počast. Uzvišeni kaže: “Tako Mi zore, i deset noći” (El-Fedžr, 1–2). “Deset noći” je prvih deset dana zulhidžeta, i ovo je mišljenje većine mufesira, komentatora Kur’ana iz prvih generacija.

O ti koji želiš spas i tragaš za dobrom i dobrotom, trguj sa svojim Gospodarom, čineći što više dobrih djela u ovim odabranim danima, i nikako nemoj propustiti ovu priliku, naprotiv, iskoristi je i požuri s činjenjem dobrih djela i s onim što će ti donijeti veliku nagradu i neprocjenjivo dobro. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema vrednijeg i boljeg djela od onog učinjenog u ovim danima”, tj. prvih deset dana zul-hidžeta. Prisutni upitaše: “Pa čak ni džihad na Allahovom putu?” “Pa čak ni džihad na Allahovom putu, osim čovjeka koji izađe u borbu na Allahovom putu, i založi i svoj život i svoj imetak.” (Buhari, a hadis u ovoj verziji bilježe i Ebu Davud i Tirmizi.)

Ovih deset dana prilika su koja se ne može nadoknaditi, i zato je vjernik treba iskoristiti da bi se što više približio svome Gospodaru i povećao svoja dobra djela i iskupio grijehe. Ahmed u Musnedu bilježi, sa dobrim lancem prenosilaca, od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema boljeg niti Allahu dražeg djela od onog učinjenog u ovim danima, pa u ovim danima izgovarajte što više tehlila (la ilahe illallah), tekbira (Allahu ekber) i tahmida (elhamdulillahi).”

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najvredniji i najbolji dani na dunjaluku su deset dana zulhidžeta.” (Zehebi kaže da je lanac ovog hadisa dobar.)

Zbog toga su prve generacije muslimana, selefus-salih, Allah im se smilovao, povećavali činjenje ibadeta u ovim danima, jer su znali njihovu vrijednost i odlikovanost. Osman en-Nehdi, Allah mu se smilovao, rekao je: “Posebno su vrednovali deset zadnjih dana ramazana i deset prvih dana zulhidžeta i deset prvih dana muharema.” Buhari, Allah mu se smilovao, zabilježio je u svom Sahihu da su Ibn Omer i Ebu Hurejra, radijallahu anhuma, u ovim danima odlazili na pijacu i učili su tekbire, a ljudi su ih pratili u tome. Tabiin Mejmun ibn Mihran Kaže: “Upoznali smo ljude koji su u ovih deset dana učili tekbire, tako da ste imali dojam da se nalazite među valovima od mnoštva glasova.”

Poštovani vjernici, “dobro djelo”, koje se spominje u ovom hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne odnosi se na neku posebnu vrstu djela, nego je opći naziv za svako pobožno djelo koje je ustanovljeno šerijatskim dokazima, a tu spadaju: tjelesna djela, poput namaza, posta, hadža, kurbana, učenja Kur’ana, spominjanje Allaha i donošenje salavata na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i dr., i djela od društvenog značaja (općekorisna djela), kao što su: milostinja (sadaka), dobročinstvo prema ljudima, ispunjavanje njihovih potreba, unošenje radosti u njihova srca, pomaganje, olakšavanje dužnicima, a općekorisna djela mogu, prema poznatom pravilu, biti vrednija i bolja od djela od kojih koristi imaju samo oni koji ih čine.

Na temelju vjerodostojnih dokaza, u ovih deset dana, preporučen je post (osim desetog zulhidžeta, prvog dana Bajrama, kada je zabranjeno postiti) i što češće spominjanje Allaha. Učenjaci kažu: “Dvije su vrste učenja tekbira u ovim danima: prva vrsta, neograničeno učenje i izgovaranje tekbira, koje se ne veže za određeno vrijeme i način, i uči se tokom svih deset dana, pridružujući tome i dane tešrika (11., 12. i 13. zulhidže), na svim mjestima i u svim vremenima i situacijama u kojima je dozvoljeno spominjati Allaha i povišenim glasom. Druga vrsta, ograničeno učenje i izgovaranje tekbira, nakon obaveznih namaza, i počinje od zore (sabah-namaza) na dan Arefata, za osobe koje nisu na hadžu, a za hadžiju od podne-namaza prvog dana Bajrama, a završava poslije ikindije trećeg dana tešrika (13. zul-hidže).

Sve to preneseno je od ashaba, radijallahu anhum, i tabiina, u mnogobrojnim predajama.

Preovladavajuća forma tekbira je: “Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil-hamd”.

O muslimani, u ovim danima, tačnije na Dan nahra (žrtvovanja), prvom danu Kurba-bajrama, i danima poslije, propisuje se klanje kurbana. Kada nastupi zulhidže, onome ko je naumio klati kurban preporučuje se da izbjegava rezanje noktiju i odstranjivanje dlaka s tijela, sve dok ne zakolje kurban. U hadisu Ummu Seleme, radijallahu anha, navodi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada vidite mlađak zulhidžeta, a neko od vas namjerava da kolje kurban, neka ne odstranjuje ništa od dlaka – kose niti od nokata.” (Muslim i drugi)

Jedno od najboljih i najčišćih djela kod našeg Gospodara, poslije toga, jeste donošenje što više salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Allahu moj, smiluj se, spasi i blagoslovi našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sve dok se kreće kosmos i tijela, i sve dok se smjenjuju godine i dani. Allahu moj, smiluj se, spasi i blagoslovi ga, sve dok se smjenjuju dan i noć. Allahu moj, budi zadovoljan svim njegovim ashabima i svima onima koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjeg dana.

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56) 

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :