Džennet – kuća vječnog uživanja (Medina)

Hatib: Salah ibn Muhammed el-Budejr

20. redžeb 1439. po Hidžri / 6. april 2018.

Hvala Allahu, Koji nas je stvorio radi ibadeta, i upozorio nas na sve ono što vodi propasti. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i Koji je rekao: “One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga!” (Junus, 26) I svjedočim da je naš vjerovjesnik i prvak Muhammed Njegov rob i poslanik, ko ga bude slijedio, spasit će se i postići vječnu sreću. Neka su na njega Allahova milost, blagoslov i spas, i na njegovu porodicu i ashabe, predvodnike i vođe muslimanskog ummeta.

O muslimani, bojte se Allaha, jer je bogobojaznost najbolja poputnina, a pokornost Njemu najbolje je porijeklo i najbolja pripadnost. Uzvišeni kaže: “O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni!” (Et-Tevba, 119)

O muslimani, edžel se približio, nadi je došao kraj, ljudska užad su “pokidana”, nastupilo je vrijeme polaska, prekidaju se veze i susreti među članovima porodice.

Gledaj na dunjaluk očima onoga koji se oprašta od njega,

 jer blizu je vrijeme putovanja i rastanka

svaka kuća, makar i dugo ostala na svojim temeljima,

 jednog dana će se srušiti

voljeni će biti “otet” od onih koji su ga voljeli,

a smrt ne može vratar niti čuvar spriječiti

kako se možeš radovati dunjaluku i njegovim slastima,

o ti, čije su riječi i udisaji odbrojani!

O muslimani! Uzimajući u obzir činjenicu da je dunjaluk kuća iskušenja, neugodnosti i pomućene radosti, u kojoj se čovjek bespoštedno bori za svoju egzistenciju i opstanak, trudi se i umara, trpi slabosti i bolesti, susreće sa neugodnostima, šejtanskim spletkama i uljepšavanjima grijeha sljedbenika zablude, Plemeniti, Milostivi i Uzvišeni pozvao je Svoje čestite robove vjernike u Džennet, kuću istinske počasti, kuću mira i vječnog uživanja i kuću čistu od briga, tuge i nedaća, čistu od svih neugodnosti, nepravilnosti i iskušenja. Uzvišeni kaže: “Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na Pravi put onome kome On hoće.” (Junus, 25)

Ako ti dunjaluk, svom svojom širinom, postane tijesan, i ne budeš na njemu imao svoju kuću

dođi u džennete vječnosti, jer oni su naš prvi dom, i u njima su šatori

u suštini, mi smo zarobljenici neprijatelja, da li vidiš da se vraćamo u svoju domovinu.

Džennet je kuća čiji užici nikada neće proći, i čije će se dobro stalno uvećavati, i koja je pripremljena, približena, ukrašena i primaknuta, iz počasti, bogobojaznima. Oni se u njoj neće bojati, neće osjećati ni strah, ni brige, u njoj neće biti ni vike, ni umora, ni siromaštva, ni duga, ni izlaska, ni rastanka, ni uništenja. Uzvišeni kaže: “… oni odatle nikada neće izvedeni biti” (El-Hidžr, 48).

Ko uđe u Džennet, uživat će vječno i nikada tegobe neće osjetiti. Njegova odjeća nikada se neće pohabati, niti će njegova mladost ikada proći. Dozivat će ih glasnik: “U njemu ćete vječno biti zdravi i nikada se nećete razboljeti; vječno ćete živjeti i nikada nećete umrijeti; vječno ćete biti mladi i nikada nećete ostariti i vječno ćete uživati i nikada tegobu nećete osjetiti.”

U Džennetu ima ono što oko vidjelo nije, što uho čulo nije, i ljudsko srce osjetilo nije. Uzvišeni kaže: “Edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov – oni koji su bili čestiti – i meleki će im ulaziti na svaka vrata: ‘Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište!’” (Er-Ra’d, 23–24) Meleki će ulaziti kod njih, posjećivati ih, nazivati im selam i čestitati im. “Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!” (Ez-Zumer, 73) Kako je veličanstven ovaj doček i počast u Kući mira i uživanja!

Allah, Uzvišeni, reći će stanovnicima Dženneta: “O stanovnici Dženneta!”, a oni će reći: “Odazivamo Ti se, Gospodaru, i sretni smo zbog toga.” Reći će: “Jeste li zadovoljni?” Oni će reći: “Kako ne bismo bili zadovoljni a dao si nam ono što nisi dao nikome od Svojih stvorenja?” Allah, džellešanuhu, reći će: “Dat ću vam ono što je bolje od toga.” Oni će reći: “Gospodaru, a zar ima nešto bolje od ovoga što si nam već dao?” Reći će: “Dajem vam Svoje zadovoljstvo i nikada se na vas neću rasrditi.”

Uzvišeni kaže: “A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga.” (Et-Tevba, 72) Allahovo zadovoljstvo veće je od džennetskih bašči, rijeka, poklona, dvoraca i nakita. Što se tiče viđenja Allaha u Džennetu, to je cilj kojem teži svaki trudbenik i za koji se natječu oni koji žele da se natječu, i koji će biti uskraćen onima koji će od Gospodara svoga zaklonjeni biti i s Njegovih vrata otjerani. Uzvišeni kaže: “Toga dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati.” (El-Kijama, 22–23) Ebu Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dva dženneta, čije su posude i sve što je u njima od srebra, i dva dženneta, čije su posude i sve što je u njima od zlata, a između njegovih stanovnika i gledanja u njihovog Gospodara samo je ‘odjeća gordosti’ na Njegovom licu, u Džennetu vječnosti.” (Muttefekun alejhi)

Suhejb, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada stanovnici Dženneta uđu u Džennet, Allah, džellešanuhu, reći će: ‘Želite li da vam povećam?’ Oni će reći: ‘Zar nam nisi ozario lica? Zar nas nisi uveo u Dženet i spasio od Vatre?’ A onda će On skinuti zastor sa Svoga lica, i njima neće biti data ništa draže od gledanja u lice njihovog Gospodara.” (Muslim)

Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: “Ako pitaš za Dan povećanja, povećanja od Silnog i Hvaljenog, i viđenju Njegovog lica, čistog od svake sličnosti i poređenja, kao što vidite sunce u podne i mjesec u noći uštapa, a što je zabilježeno i prenesno pouzdanim predanjem od istinoljubivog i iskrenog, i zapisano u sahihima, sunenima i musnedima, poslušaj o danu u kojem će reći glasnik: ‘O stanonvnici Dženneta! Vaš Uzvišeni Gospodar poziva vas u posjetu, pa Mu se odazovite!’ Oni će reći: ‘Čujemo i pokoravamo se’, pa će pohitati u susret svom Gospodaru. Svi će se okupiti u prostranoj dolini i glasnik nikoga neće izostaviti. Gospodar će narediti da se tamo postavi Njegovo Prijestolje, a za njih će biti postavljeni minberi od svjetlosti, i minberi od bisera, i minberi od akvamarina, i minberi od zlata, i minberi od srebra. Oni na najnižem stepenu među njima sjedit će na dinama od miska i neće vidjeti da je iko iznad njih u nagradi i darovima. Kada svi oni budu sjedili spokojni, zadovoljni i smireni, svako na svome mjestu, zovnut će ih glasnik: ‘O stanovnici Dženneta! Vi kod Allaha imate obećanje koje On želi prema vama ispuniti!’ Oni će upitati: ‘Šta je to? Zar nije osvijetlio naša lica, otežao naše vage (dobrim djelima), uveo nas i Džennet i spasio nas od Vatre?’ Dok oni tako budu govorili, zablistat će svjetlo koje će obasjati Džennet, pa će podići svoje glave i ugledati Veličanstvenog, a sveta su Njegova imena, kako se uzdigao iznad njih. On će im reći: ‘O stanovnici Dženneta es-selamu alejkum!’ Ovaj pozdrav neće biti odvraćen ljepšim riječima od njihovih: ‘Allahumme entes-selamu ve minkes-selam, tebarekte ja zel-dželali vel-ikram! – Allahu! Ti si spas i od Tebe dolazi spas. Slavljen si, Veličanstveni i Plemeniti!’ Zatim će On reći: ‘Gdje su Moji robovi koji su Mi se pokoravali, a nisu Me vidjeli? Ovo je Dan povećanja, pa tražite od Mene.’ Tada će svi reći: ‘Mi smo zadovoljni Tobom, pa budi i Ti zadovoljan nama’, pa će On reći: ‘O stanovnici Dženneta, da nisam zadovoljan vama, ne bih vas ni nastanio u Svome Džennetu. Ovo je Dan povećanja, pa tražite od Mene.’ Tada će svi reći: ‘Pokaži nam Svoje lice da gledamo u njega.’ Gospodar će skinuti veo sa Svoga lica i pokazati im se, pa će ih prekriti Svojim svjetlom, zbog kojeg bi, da nije Uzvišeni Allah odredio da ne nastradaju (izgore), nastradali. Neće na tom mjestu niko ostati a da njegov Gospodar neće s njim razgovarati i da mu neće reći: ‘O taj i taj, sjećaš li se dana kada si uradio to i to?’ Podsjetit će ga na neke njegove grijehe na dunjaluku, pa će on reći: ‘Gospodaru, zar mi nisi oprostio?’ Allah će reći: ‘Da, Mojim oprostom postigao si ovaj stepen na kome se sada nalaziš.’”

Allahu ekber, Allahu ekber! Kakav će to užitak i počast biti! Vidjet će svoga Gospodara u Džennetu. Vidjet će Uzvišenog, Lijepog i Savršenog. Vidjet će Boga Koga su obožavali, slavili, veličali, i Kome su se klanjali i svojim licima na tlo padali. Koji je to užitak, blagodat, život, sreća, odlikovanje i odabir! Vidjet će Allaha, bez Čijeg spominjanja, zikra, ne bi bilo ljepote na dunjaluku, i bez Čijeg oprosta ne bi bilo ljepote na ahiretu, i bez Čijeg viđenja ne bi bilo ljepote u Džennetu.

Ogromna je naša čežnja za Kućom užitka u kojoj će muvehhidi – oni koji su istinski obožavali Allaha, vidjeti svoga Gospodara, On će im se pokazati, smijati, nad njima bdijeti i moći će Ga vidjeti svakog petka na brdu od kamfora, i približit će Mu se onoliko blizu koliko su žurili na džuma-namaz na dunjaluku. Sve što Ga više budu gledali, veća će biti počast prema njima.

Vidjet ćeš lice Gospodara, a divno li je Njegovo lice, ispunjeno ljubavlju i uzvišenošću!

O muslimani, ovo je užitak govora o gledanju u Allahovo lice, a kakav će tek užitak biti samo gledanje u Njegovo lice? Za taj užitak valja se pripremiti.

Allahu moj, počasti nas slašću gledanja u Tvoje plemenito lice, i čežnjom za susretom s Tobom, i sačuvaj nas nevolje koja će nam naškoditi i smutnje koja će nas u zabludu odvesti.

O muslimani, požurite s dobrim djelima, iskoristite svoje vrijeme, jer poslije blještavila, obilja, ugodnog života i smijeha dolazi smrt, uništenje i nestanak. Uzvišeni kaže: “I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje.” (Ali Imran, 133)

Smrt su vrata na koja će svi ljudi ući,

da mi je samo znati, poslije vrata, koja je kuća?

Tvoja kuća bit će edenski perivoji,

ako budeš znao za Allaha i Njegovo zadovoljstvo, a u suprotnom je Vatra.

To su dvije kuće za ljude, nema treće,

zato dobro pogledaj koju ćeš kuću izabrati.

Zatim, znajte da vam je Allah naredio da donosite salavate i selame na Njegovog Vjerovjesnika, pa je rekao u mudroj Objavi: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :