Donosite salavate i selame na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem (Medina)

Hatib: dr. Abdullah ibn Abdurrahman el-Buajdžan

27. ševval 1441. po Hidžri / 19. juni 2020.

Hvala Allahu, Koji je šerijat učinio pečatom svih nebeskih objava, a našeg Vjerovjesnika pečatom svih poslanika i vjerovjesnika, i Koji je učinio naš ummet najboljim ummetom koji se ikada pojavio. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, stvara šta hoće i odabire, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i odabrani poslanik, najbolji od najboljih, istiniti poslanik koji je došao s istinom, i najbolje stvorenje, najljepšeg izgleda i ponašanja, i najpravilnijeg govora. Dostavio je poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu dok mu nije došla smrt, neka su na njega Allahova milost, oprost i blagoslov, i na njegovu porodicu, i ashabe, i one koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjeg dana.

Najistinitiji govor je Allahova Knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, najgore stvari u vjeri su novotarije, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru. “O vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nipošto ne umirite osim kao muslimani!” (Ali Imran, 102)

O muslimani, Allah odabire izaslanike iz reda meleka i ljudi, i odabrao je Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, od najplemenitijeg roda, počastio i odlikovao nad drugim ljudima, i učinio njegovu uputu mjerilom dobrote, nije s Pravog puta skrenuo i nije zalutao. Uzvišeni kaže: “On ne govori po hiru svome, to je samo Objava koja mu se obznanjuje, uči ga Jedan ogromne snage, razboriti, koji se pojavio u liku svome.” (En-Nedžm, 3–6) Allah je njime spasio čovječanstvo od tmina višeboštva, neznanja i nepravde, vrijednosnog i moralnog sunovrata, izopačenosti, rascjepkanosti i podjela. Svim srcem je želio da nas izvede na Pravi put, spasi od zablude i učini sretnima. Uzvišeni kaže: “Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.” (Et-Tevba, 128)

Abdullah ibn Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio ajet koji govori o Ibrahimu, alejhis-selam: “Oni su, Gospodaru moj, mnoge ljude na stranputicu naveli. Onaj ko bude mene slijedio – moje je vjere” (Ibrahim, 36) i ajet koji govori o Isau, alejhis-selam: “Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar Ti si” (El-Maida, 118), a zatim je podigao ruke i rekao: “Allahu moj, moj ummet, moj ummet”, i zaplakao je, pa je Allah Uzvišeni objavio: “O Džibrile, idi Muhammedu i reci mu: ‘Mi ćemo dati tvom ummetu ono što će te učiniti zadovoljnim, a ne ono što će te rastužiti.’” (Muslim)

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji je naložio vatru, a onda su leptiri i skakavci počeli upadati u nju, a on ih je tjerao. Tako i ja vas držim za krajeve vaše odjeće, kako bih vas sačuvao od vatre, a vi se izmičete iz mojih ruku.” (Muslim) Iz brige za svojim ummetom, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, svoju je dovu za njih sačuvao za Dan kada će čovjek pobjeći od svoga brata, majke i oca, i svoje žene i djece, jer će toga dana svaku svoju brigu imati. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svaki vjerovjesnik imao je primljenu (kabul) dovu, a ja sam svoju dovu sačuvao za svoj ummet, kao šefat (zagovor) za njih na Sudnjem danu, i ona će, ako Bog da, obuhvatiti svakoga onoga ko je umro a nije Allahu pripisivao druga.” (Tirmizi)

O vjernici! Allah nam je naredio da na dobročinstvo uzvratimo dobročinstvom, pa je rekao: “Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?!” (Er-Rahman, 60) Ko vam učini dobro, uzvratite mu! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, (samim time što je poslanik, i što je strpljivo i ustrajno pozivao ljude na Pravi put) učinio nam je veliko dobročinstvo, i zato smo dužni donositi salavate i selame na njega, kao vid zahvalnosti za učinjeno dobro. Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jedan je od najvažnijih puteva uspjeha, najvrednijih salavata, djelo koje najviše približava Allahu, najčišćih oblika pokornosti, najčasnije čime možemo popuniti svoje vrijeme i djelo zbog kojeg se uvećava nagrada, podižu deredže, brišu grijesi, otklanjaju brige i nedaće i Allah nas nagrađuje sa deset Svojih salavata. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nema nijednog čovjeka koji me spomene i donese salavat na mene a da mu Allaha neće upisati deset dobrih djela, obrisati mu deset grijeha i podići će njegov stepen (kod Sebe) za deset stepeni.” (Nesai)

Ubejj ibn Ka’b, radijallahu anhu, rekao je: “Upitao sam: ‘Allahov Poslaniče, želim povećati učenje salavata na tebe, pa koliko ću vremena, od noćnog ibadeta, provesti u učenju salavata?’ ‘Koliko hoćeš’, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. ‘Hoću li četvrtinu?’, ponovo upitah. ‘Koliko hoćeš’, reče on. ‘Sve što provedeš više, to će biti bolje za tebe!’, reče mi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. ‘Da provedem polovinu?’, opet upitah. ‘Koliko hoćeš’, odgovori Poslanik, ‘sve što više provedeš, bit će bolje za tebe!’ Upitah: ‘Da provedem dvije trećine?’, a Poslanik mi reče: ‘Koliko hoćeš. Sve što više provedeš, bit će bolje za tebe!’ Rekoh: ‘Da cjelokupno vrijeme noćnog ibadeta provedem u učenju salavata na tebe?’ On na to reče: ‘Ako tako budeš radio, postići ćeš ono što želiš i bit će ti oprošteni grijesi.’” (Tirmizi, hasen)

O muslimani, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je najčasniji čovjek kod Allaha. Allah, džellešanuhu, stavio je u istu ravan vjerovanje u Njega i vjerovanje u Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pokornost Njemu i pokornost Poslaniku, ljubav prema Njemu i ljubav prema Poslaniku.

Svjedočenje Njegove jednoće prepoznatljivi je simbol islama, dokaz vjerovanja i obilježje imana, suština ezana koji se svaki dan oglašava sa munare i dopire do naših ušiju: “Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden resulullah”. Vjerovanje u jedan dio šehadeta nije ispravno bez vjerovanja u drugi dio. Prema tome, naša stroga dužnost, koja je utemeljena Allahovom naredbom, i kao Poslanikovo pravo kod nas, jeste da ispunimo svoja srca ljubavlju i poštovanjem prema njemu, i da slijedimo njegov sunnet i put. Znak ljubavi prema njemu, njegovo pravo kod nas i jedan od najpotvrđenijih sunneta jeste donošenje salavata na njega. Allah, džellešanuhu, obavijesto nas je u Kur’anu o Sebi i melekima: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika” (El-Ahzab, 56), i strogo je naredio je vjernicima: “O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

O vjernici, donosite što više salavata na Allahovog Poslanika! Allah je pripremio veliku nagradu, uvećao nagradu i počastio one koji donose salavat na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Talha el-Ensari, radijallahu anhu, rekao je: “Jednog jutra Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustao je razdragan i veseo, na njegovom licu vidjela se radost. Rekli su: ‘Allahov Poslaniče, danas si ustao razdragan i veseo, i na tvom licu vidi se radost?’ ‘Da’, reče on, a zatim nastavi: ‘Došao mi je izaslanik od mog Gospodara i rekao: ‘Ko, od tvog ummeta, donese salavat na tebe, Allah će mu upisati deset dobrih djela, obrisati deset grijeha i uzdići ga za deset stepeni, i uzvratit će mu istom mjerom.’” (Ahmed)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbliži će mi na Sudnjem danu biti oni koji su donosili najviše salavata na mene.” (Ibn Hibban)

O vjernici, oživite svoja srca spominjanjem Poslanika, i donosite salavate na njega, izvršavajući njegovu naredbu, slijedeći njegov sunnet, tražeći Allahovu blizinu, poštujući i voleći Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, povećavajući svoja dobra dijela i brišući loša. Uzvišeni kaže: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

O muslimani, jedan od najvrednijih zikrova i prepoznatljivih osobina i obilježja onih koji vole Allaha jeste donošenje što više salavata i selama na odabranog Vjerovjesnika, danju i noću, ujutro i uvečer, a posebno petkom, na dan džume, jer je to najvredniji dan u sedmici. Evs ibn Evs, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji i najvredniji dan je petak. U njemu je stvoren Adem i u njemu je usmrćen; u njemu će biti puhanje u rog i proživljenje. Donosite što više salavata na mene na taj dan, jer se vaši salavati izlažu meni.” (Ebu Davud)

Ko želi da od Allaha bude pohvaljen i počašćen, i kod Njega uvažen i poštovan, i da ga spominju plemeniti meleki, i da njegov spomen i mjesto budu uzdignuti, neka često donosi salavate i selame na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u svim situacijama i vremenima, a posebno kada se on spomene u govoru. Alija ibn Husejn, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Škrtica je onaj u čijem se prisustvu spomenem a ne donese salavat na mene.” (Tirmizi)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka je ponižen onaj u čijem se prisustvu spomenem a ne donese slavat na mene.” (Tirmizi)

O vjernici, donošenje salavata na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, je ibadet koji nije ograničen vremenom i mjestom, ali u nekim situacijama posebno je preporučen, a jedna od tih situacija je kada se izgovori njegovo ime, ili kada se spomene njegovo ime prilikom ezana. Abdullah ibn Amr ibn As, radijallahu anhuma, kazuje da je čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Kada čujete mujezina, ponavljajte za njim, a zatim donesite salavat na mene; ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata, i tražite od Allaha za mene El-Vesilu – poseban stepen u Džennetu koji ne priliči osim jednom Allahovom robu, a nadam se da sam to ja. Ko bude tražio od Allaha za mene El-Vesilu, dozvoljen mu je moj šefat, zauzimanje.” (Muslim)

Također, salavat na Vjerovjesnika preporučen je i u sljedećim situacijama: na zadnjem sjedenju u namazu, prilikom ulaska i izlaska iz džamije, prilikom učenja dove, kada smo zabrinuti, kada se ljudi okupe na jednom mjestu, nakon ponavljanja za mujezinom i u drugim situacijama koje su potvrđene vjerodostojnim predajama.

Salavat na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, postiže se bilo kojim izrazom ili rečenicom. U predajama se spominju različite forme salavata, i svaka od njih ispunjava željeni cilj i dovoljna je da se smatra salavatom. Ebu Mesud el-Ensari, radijallahu anhu, rekao je: “Dok smo sjedili u kući Sa’da ibn Ubade, došao nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je Bešir ibn Sa’d rekao: ‘Allah nam je naredio da donosimo salavat na tebe, pa kako ćemo donositi salavat na tebe?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedno je vrijeme šutio, tako da smo poželjeli da ga nije ni pitao, ali je on onda rekao: ‘Recite: Allahumme salli ala Muhammedin ve ala āli Muhammed kema sallejte ala Ibrahime ve ala āli Ibrahime inneke hamidun medžid. Allahumme barik ala Muhammedin ve ala āli Muhammed kema barekte ala Ibrahim ve ala āli Ibrahim inneke hamidun medžid.’” (Muslim)

Ebu Humejd es-Saidi, radijallahu anhu, prenosi da su ashabi rekli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Kako ćemo donositi salavat na tebe?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao im je da kažu: “Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvadžihi ve zurrijjetihi kema sallejte ala Ibrahim, ve barik ala Muhammedin ve ezvadžihi ve zurrijetihi kema barekte ala Ibrahim inneke hamidun medžid.” (Buhari)

O vi koji volite Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mnogobrojne su ovosvjetske i onosvjetske koristi i plodovi donošenja salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gotovo da se ne mogu pobrojati. Sve što više onaj koji voli spominje svog voljenog, osjeća ga u svom srcu i sjeća se njegovih vrlina i onoga što potiče ljubav prema njemu, sve više se povećava njegova ljubav i njegova čežnja za njim, i javlja se želja za njegovim slijeđenjem. Za onoga koji voli nema veće radosti od viđenja voljenog, i nema ništa što smiruje njegovo srce kao što je spominjanje voljenog i razmišljanje o njegovim vrlinama. Kada god zaboravi na voljenog, umanji se njegova ljubav prema njemu.

Znajte, vjernici, da je donošenje salavata na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, ibadet i pokornost Allahu, koja mu se predočava, i zato nastojte da bude u skladu s njegovim sunnetom, i čuvajte se pretjerivanja, slijeđenja strasti i novotarija, jer onaj ko uradi neko djelo koje nije u skladu sa sunnetom, to djelo bit će odbačeno.

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :