Hatib: Abdurrahman ibn Abdulaziz es-Sudejs
7. ramazan 1438. po Hidžri / 2. juni 2017.

Hvala Allahu, Uputitelju i Pomagaču, Koji je nama, ummetu Muhammedovom, ukazao posebnu počast time što nam je podario posebno odabrana vremena za činjenje dobra i učinio ih izvorom sreće, ko im pohrli, postići će zadovoljstvo svoga Gospodara.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Koji druga nema, svjedočenjem koje će me uvesti u Džennet, i svjedočim da je naš vjerovjesnik i prvak Muhammed, najbolji čovjek koji je postio i pred Allahom ponizno stajao i bio ispred drugih u dobru.

Gospodaru moj, blagoslovi njega i njegovu časnu porodicu koji su u “mjesecu bogobojaznosti”, postigli slavu i ponos, i njegove plemenite ashabe koji su ramazan provodili u ibadetu i pokornosti, i tabiine i one koji su ih slijedili u dobročinstvu, nadajući se najsretnijoj završnici, i spusti na njih Svoj mir, koji će trajati i vraćati se iznova sve dok bude onih koji će, ujutru i navečer, dobro činiti.

Bojte se Allaha, Allahovi robovi, jer bogobojaznost je najbolja opskrba i najbolja poputnina za ovaj i budući svijet. Uzvišeni kaže: “Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od Njega budu strahovali – oni će postići ono što budu željeli.” (En-Nur, 52)

Pjesnik je rekao:

Ako na put kreneš bez bogobojaznosti, i sretneš,

nakon smrti, onoga koji se za smrt pripremao…

kajat ćeš se što nisi bio poput njega,

i što, kao on, nisi dobra djela “gomilao”.

Cijenjeni vjernici, zaista se velikodušnost širi poput najljepšeg mirisa, put do nje posut je najljepšim uzdasima, i spretan i oštrouman je onaj kome je ona putokaz do dobra. Radost kojoj se svi vesele i kojoj u susret hrle, i blagodat koju uživaju svi muslimani, kao individue i kao kolektiv, i čiji je blagoslov sveprisutan, blagodat čija je ljepota upotpunjena i usavršena, i čije su dobrote mnogobrojne, i čiji je miris prekrio dunjaluk, jeste blagodat nastupanja blagoslovljenog mjeseca ramazana koji je svojom svjetlošću osvijetlio zoru, i svojim mirisom prekrio obzorja i čijom su se dobrotom napojile duše.

Koliko je, kod Allaha, odušaka dobra koji te sretnim čine, o ti koji težiš visinama,

koliko srca se, tada, Allahu, istinski preda, i koliko suza je u bogobojaznim očima.

Poštovani vjernici! Evo vam blagoslovljenog mjeseca ramazana, čije su zvijezde prekrile horizonte vremena, i čije su se povorke vratile u miru i blagoslovu, da naše uspavane duše osvježi nadahnućem, miomirisom, pobožnošću i blizinom Uzvišenom Gospodaru.

Kakvu to radost, u ovim trenucima, živi islamski ummet, nakon godine iščekivanja ovog plemenitog mjeseca i nakon što je obasjan njegovim nurom!? To je mjesec kojem ne sliči nijedan drugi mjesec, njegovi trenuci su dragocjeni, njegove dobrote su nebrojene, njegove vrline su neiscrpne. To je mjesec primanja djela i duhovnog uzdizanja, oslobađanja od Vatre, mjesec darežljivosti, i mjesec u kojem je Allah objavio Svoju Knjigu i otvorio vrata pokajnicima.

Evo, povjetarac Božijeg kabula je puhnuo, bujica dobra je potekla i šejtan je u okove povezan. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada nastupi prva noć ramazana, šejtani i prkosni džini bivaju povezani u okove, pozatvaraju se sva vrata Džehennema, nijedna njegova vrata ne ostanu otvorena, i pootvaraju se sve džennetske kapije, nijedna njegova kapija ne ostane zatvorena. Svake noći ramazana doziva glasnik: “O ti koji žudiš za dobrom, pohrli, a ti koji žudiš za zlom, zastani.” (Tirmizi i Ibn Madža sa dobrim lancem prenosilaca)

Pjesnik je rekao:

Mjesec emaneta, ustezanja i bogobojaznosti,

i uspjeha za one koji žele da kod Allah budu primljeni,

u njemu se, iz počasti, kapije Dženneta otvaraju,

i hurije, uljepšavaju i zlatnim nakitom kite…

blago onome čiji post, u njemu, bude primljen

i koji ujutru i navečer bude dovu, Gospodaru svome, činio.

Rekao je Hasan el-Basri: “Uzvišeni Allah učinio je ramazan ‘poprištem dobra’ za Njegova stvorenja, na kojem će se oni natjecati u pokornosti Njemu i postizanju Njegovog zadovoljstva. Neki od njih su požurili, pretekli druge u dobru, i uspjeli, a neki su uzmakli i propali. Čudim se onima koji se zabavljaju u danu u kojem su uspjeli dobročinitelji, a propali nemarni.”

O vjernici! Ljudske duše imaju urođenu sklonost ka dobročinstvu i dobroti, i prirodnu ljubav prema lijepom i svemu što ih unapređuje, žude za dobrom i raduju se njegovom činjenju, tužne su zbog zla i njegovih loših posljedica i predaju se ibadetu po uzoru na svog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Imam Muslim bilježi od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojačavao je ibadet u mjesecu ramazanu kao ni u jednom drugom mjesecu.”

To zbog toga što je završnica onih koji tako postupaju veličanstvena, a nagrada za njihov trud ogromna: Džennet prostran kao što su prostrani nebesa i Zemlja, okićen mirisnim bosiljkom i ukrašen odjećom od dibe i kadife, u kojem su visoravni sa tekućom vodom, velikim hladovinama i izvor Selsebil. Pjesnik je rekao:

Pohitaj ka džennetima vječnosti u kojima

su kuće biserje čisto, a ima i šatora,

ali mi smo zarobljenici neprijatelja,

zar ne vidiš da se vraćamo domovini našoj i našem iskonu.

Džennet je kuća počasti, Allahovog zadovoljstva, mira, spokoja i sigurnosti. Njegova svjetlost sija i obasjava, njegova okolina miriše, a njegovi su užici vječni. Željno iščekuje one koji tragaju za njim i uljepšava se za one koji ga žele.

Zar onaj koji teži Džennetu može spavati? A posebno u ovom mjesecu oprosta i milosti, mjesecu spominjanja Allaha i učenja Kur’ana. Kako je samo lijepo i ugodno besjediti o džennetskim ljepotama u mjesecu ramazanu. Pjesnik je rekao:

To je Džennet, ispunjen ljepotom i prelijepim užicima,

njegovi užici su vječni, a ne prolazni

kuća mira i vječno prebivalište, i dom vojnika imana i Kur’ana,

njegovi stanovnici su ljubitelji noćnog namaza i posta, lijepih riječi i dobročinstva,

njegove rijeke izvan korita teku, slavljen neka je Onaj koji ih čuva od poplava,

teći će ispod njih kako budu željeli, i izvirati, a neće se smanjivati,

od procijeđenog meda, vode, vina i mlijeka one će biti.

Ljepše i upečatljivije od ovih stihova su riječi Uzvišenog: “Zar je Džennet, koji je obećan onima koji se Allaha boje – u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena okusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova.” (Muhammed, 15)

Allahu ekber! Ovo su džennetske rijeke, a šta tek reći za njegove građevine, čije su cigle, jedna od zlata, a jedna od srebra, a između njih je mošus, ljepši i veličanstveniji od toga da bi se mogla opisati njegova bit, ljepota njegovog mirisa i njegova svojstva, a šljunak je od bisera i dragog kamenja. Imam Ahmed bilježi u “Musnedu” od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: “Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče, pričaj nam o džennetskim građevinama’, pa je kazao: ‘Kod džennetskih građevina jedna cigla je od zlata, a druga od srebra, malter je od mirisnog mošusa, šljunak od bisera i dragog kamenja, a tlo od šafrana. Ko uđe u njega, vječno će uživati i nikada tegobe neće osjetiti. Živjet će vječno i nikada neće umrijeti. Njegova odjeća nikada se neće pohabati niti će njegova mladost ikad proći.”

Pjesnik je rekao:

Njegove cigle su, jedna od zlata a druga od srebra, dvije vrste različite,

njegovi dvorci su od bisera i dragog kamenja, ili srebra, ili čistog zlata

također, od bisera i rubina, u savršene građevine poredanih.

U Džennetu su rosne hladovine, obilne i kiše rosulje, čisti užitak i blagodat i život ispunjen zadovoljstvom. Ibn Madža u “Sunenu” bilježi od Usame ibn Zejda, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao ashabima: “Ima li ko da žudi za Džennetom? Jer u Džennetu nema nikakve opasnosti, on je, tako mi Gospodara Kabe, svjetlost koja sija, bosiljak koji se povija, visoki dvorac, mirna rijeka, mnoštvo zrelih plodova, lijepa žena i odjeća ukrašena, vječnog trajanja, užitka i ozarenosti, visokih, pravilnih i sjajnih kristala.” Ashabi su kazali: “Allahov Poslaniče, mi svi žudimo za Džennetom”, a on im reče: “Recite: Ako Bog da.”

O vjernici! U Džennetu ima drvo ispod čije hladovine jahač putuje stotinu godina i ne može je proći, kao što se prenosi u vjerodostojnim hadisima od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Uzvišeni kaže: “i u hladovini prostranoj” (El-Vakia, 30); “Oni koji su se Allaha bojali bit će u hladovinama i među izvorima, u gustim baščama i među voćem koje budu željeli” (El-Murselat, 41–42).

Džennetlije će sjediti “na divanima izvezenim”, tj. izvezenim od zlata, rubina i dragulja. “Jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti; služit će ih vječno mladi mladići, sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg – od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti – i voćem koje će sami birati, i mesom ptičijim kakvo budu željeli. U njima će biti i hurije očiju krupnih, slične biseru u školjkama skrivenom – kao nagrada za ono što su činili. U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni, nego samo riječi: ‘Mir, mir!’” (El-Vakia, 16–26)

Pjesnik je rekao:

Čovjek će u njemu imati šator od bisera, sa otvorima, djelo Milostivog;

susret s Gospodarom, Milostivim, spomenut je u više kur’anskih sura.

Cijenjeni vjernici! Najveći užitak u Džennetu bit će viđenje Gospodara svjetova, uzvišen neka je On. Buhari i Muslim bilježe od Džerira ibn Abdullaha, radijallahu anhu, da je rekao: “Bili smo kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u noći uštapa, pa je pogledao u mjesec, i rekao: “Zaista ćete vidjeti svoga Gospodara, kao što vidite ovaj mjesec, nećete sumnjati u Njegovo viđenje.”

Muslim bilježi od Suhejba, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada stanovnici Dženneta uđu u Džennet, Allah, džellešanuhu, reći će im: ‘Želite li još nešto?’, a oni će reći: ‘Šta to još možemo poželjeti? Zar nas nisi obradovao, i uveo nas u Džennet, i spasio od vatre?’ On će, tada, ukloniti zastor i oni će vidjeti Gospodara Uzvišenog, i neće im biti ništa draže od gledanja u njihovog Gospodara.’”

Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber! Gospodaru naš, podari nam užitak gledanja u Tvoje plemenito lice i čežnju za susretom s Tobom, ali ne zbog nesreće koja će nas oslabiti ili iskušenja koja će nas zavesti. Uzvišeni kaže: “One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga” (Junus, 26); “U njemu će imati što god zažele – a od Nas i više” (Kāf, 35). On će ih obasuti svojim blagodatima, i dati im ono što žele, i od Sebe više. Pjesnik je rekao:

I dok oni tako budu živjeli svoj život,

radovali se i uživali u opskrbi koja će im dodijeljena biti

ugledat će blještavu svjetlost koja će obasjati džennetske bašče;

prizor koji mašta ne može pojmiti,

pokazat će im se Gospodar nebesa, javno,

iznad Arša, nasmijati im se i kazati:

“Mir vama”, i svi će svojim ušima, Njegov selam, kada ga nazove, čuti,

reći će: “tražite od Mene šta god zaželite,

ja sam Milostivi i ja ću vam to dati”,

a oni će, u jedan glas, povikati: “Želimo Tvoje zadovoljstvo,

jer Ti si onaj koji daješ lijepo, nadamo se Tvojoj milosti.

Dat će im ono što su tražili, i uzet će ih za svjedoke,

da je On Allah plemeniti.

Allah mene i vas učinio od sretnika, na oba svijeta, i podario nam Svoju nagradu, i više od toga. Utječem se Allahu od prokletog šejtana: “Ovakav Džennet obećan je onima koji se budu Allaha bojali: vrtovi s rijekama, s plodovima kojih uvijek ima i s trajnom hladovinom; to će biti nagrada onima koji se budu zla klonili, a nevjernicima će kazna vatra biti.” (Er-Ra’d, 35)

Gospodaru naš, molimo Te za Džennet i ono što će nas približiti njemu, od riječi i djela, i utječemo Ti se od Vatre i onoga što nas približava njoj, od riječi i djela. Gospodaru naš, podari nam Svoje zadovoljstvo i Džennet, a utječemo Ti se od Tvoje srdžbe i Vatre.

Allah meni i vama podario blagoslov u vremenima pokornosti, i povećao nam blagoslov, dobro i milost, i učinio nas od stanovnika Dženneta, u Njega su sve blagodati i počasti.

Poštovani vjernici! Kada govorimo o džennetskim užicima, time želimo, u našim srcima, potaći odlučnost i čvrstinu, povesti ih do najljepših vrtova, i napojiti sa nepresušnih izvora, a posebno ako znamo da je odabrano vrijeme već nastupilo, vrata dobrote se ukazala, a džennetske kapije širom otvorile.

Ramazan je obilna blagodat za one koji žele da se natječu, i pitki izvor bogobojaznosti za one Allahu bliske. Evo, upravo nas je on natkrilio svojom hladovinom, i natopio naša srca svojom svježinom.

Ummete posta i noćnog namaza, krajnje je vrijeme da sa riječi i emocija pređemo na konkretna djela. Dođite da se namirišemo najljepšim mirisom posta! Dođite da se prosvijetlimo i nadahnemo svjetlošću, radosnim navještenjima i uputama jasnih ajeta i čistih kur’anskih stranica, u kojima je lijek za naša srca, eliksir života i blistava zora za naše duše, a posebno u ovim teškim vremenima kada je islamski ummet napadnut sa svih strana!

Da, Allah vas čuvao, upravo u ovom mjesecu, u kojem je noć bolja od hiljadu mjeseci, potrebno je zacrtati ciljeve i puteve, ujediniti safove i srca, i probuditi u ummetu odlučnost i ambicije koje će težiti ponosu, a odbaciti poniženje, i ujediniti ga na rješavanju globalnih pitanja, od kojih je najvažnije pitanje herojskog Kudsa, kako bi, uz Božiju pomoć, povratili staru slavu i ugled, i zauzeli mjesto koje nam pripada, u blagoslovljenom i oslobođenom Kudsu.

O vjernici! U ovom uzvišenom mjesecu poželjno je da što više učimo iskrene dove. Skrušeno podignite svoje ruke i molite za sebe, svoje porodice i islamski ummet. Zamolite Allaha, iskreno, da pomogne vašu potlačenu i progonjenu braću, unesrećene i zarobljenike, i da otkloni od njih nedaće i brige.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :