Hatib: dr. Ahmed ibn Talib ibn Abdulhamid

24. zulhidže 1441. po Hidžri / 14. august 2020.

Hvala Allahu, Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo i Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah, džellešanuhu, uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može uputiti. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, neka su na njega Allahova milost, blagoslov i mir, i na njegovu časnu porodicu i čestite ashabe.

“O vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nipošto ne umirite osim kao muslimani!” (Ali Imran, 102) 

“O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas je stvorio od jedne osobe, od koje je njen par stvorio, a od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. Bojte se Allaha, čijim imenom jedni druge molite, i čuvajte rodbinske veze. Allah vas, doista, nadzire.” (En-Nisa, 1) 

“O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (El-Ahzab, 70-71).

Najistinitiji govor je Allahova knjiga, a najbolja uputa je uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari u vjeri su novotarije, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.

O muslimani, znajte da su primanje i potpunost djela kod Allaha, džellešanuhu, povezani s nijetom, namjerom, i da će svaki čovjek biti nagrađen ili kažnjen prema svom nijetu; da je jedini kriterij ispravnosti djela njegova usklađenost sa sunnetom Allahovog odabranika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i da vaša vjera podrazumijeva: vanjsku predanost (islam zahir), unutrašnje vjerovanje/ubjeđenje (iman batin) i dobročinstvo (ihsan), koje se smatra njenim vrhuncem i najuzvišenijem stepenom, a ihsan je da obožavaš Allaha, džellešanuhu, kao da Ga vidiš, a ako ne na tom stepenu, onda sviješću i znanjem da Allah, džellešanuhu, vidi tebe.

Znajte da će Sudnji dan doći, u to nema sumnje, i da će Allah oživiti one koji su u grobovima; i da je maternica mjesto stvaranja, udahnuća duše, određivanja sudbina i smrtnog časa; i da su Allahove granice jasne, da su sumnjive stvari opasnost, a zabrane i harami nesreća; i da je tajna ispravnosti govora i djela skrivena u srcu, i da je vjera ispunjavanje prava, Božjih i ljudskih; i da se zaštita postiže vanjskom predanošću (islam), a obračun za djela pripada Allahu; i da je Allah, džellešanuhu, lijep i prihvata samo ono što je lijepo/čisto; i da se zabrane ostavljaju, a naredbe izvršavaju i da je propast u mnoštvu zapitkivanja i razilaženju oko jasnih dokaza.

Ostavite sumnju, obuzdajte srdžbu i klonite se svega što vas se ne tiče i što nije vezano za vaš dunjaluk i ahiret. Činite dobro i budite dobročinitelji u svim situacijama. Bojte se Allaha gdje god da ste. Čuvajte Allaha, i On će vas čuvati, dozivajte Ga, i On će vam se odazvati, i tražite pomoć od Uzvišenog i Svemogućeg.

Znajte da su nedaće, nevolje i iskušenja određeni, da pomoć dolazi uz strpljenje, izlaz uz nevolju i olakšanje uz teškoću; i da je bestidnik onaj koji radi sve što mu duša poželi; i da je postigao čvrstinu u islamu onaj ko vjeruje u Allaha, a zatim ustraje, očisti svoje srce i sjeća se Allaha, obavlja namaz, daje milostinju i strpljiv je, uči Kur’an, slijedi njegove upute i prima pouku, i koji je upotpunio svoje vjerovanje, ispunio vagu svojih dobrih djela, spoznao dokaze, osvijetlio svoje srce i put kojim hodi, oslobodio svoju dušu i postigao zadovoljstvo svoga Gospodara. To su samo vaša djela, koja se zbrajaju i prema njima će vam biti suđeno. Držite se jasnih stvari, a čuvajte se novotarija. Vatra je “žetva” onoga što su ljudi “posijali” svojim jezicima. Budite, o Allahovi robovi, istinska braća.

Znaj da je najbolje prijateljstvo, zaštita i pažnja, da budeš voljen od Istinskog Zaštitnika, Prijatelja i da budeš viđen i primijećen od Uzvišenog. Njemu se okreni i pred Njim ponizi, a suprotstavi se strasti i slijedi Njegovu Objavu. Ustrajnost na Pravom putu je suština počasti. Pređi put do Blagog i Lijepog.

U hadsi-kudsijju Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, navodi da je Allah, džellešanuhu, rekao: “O sine Ademov, dok god Me budeš molio i od Mene se nadao, Ja ću ti praštati šta god budeš radio, i na to se neću obazirati! O sine Ademov, kad bi tvoji grijesi dosegli do granica neba, pa Me ti zamolio za oprost, oprostio bih ti! O sine Ademov, kad bi mi pristupio s greškama velikim poput Zemlje, zatim Me sreo ne smatrajući drugog ravnim Meni, Ja bih ti pristupio s isto toliko oprosta!”

Istinu je rekao Uzvišeni Allah, njegov povjerljivi Poslanik dostavio je Objavu, a mi to svjedočimo. “I tražite oprost od Gospodara svoga, i onda Mu se pokajte! Gospodar moj je, uistinu, samilostan i pun ljubavi.” (Hud, 90)

Oslonite se na Allaha, u činjenju dobra, onako kako se treba osloniti, On će vas opskrbiti kao što oprskbljuje ptice (iz svojih gnijezda izlaze gladne, a vraćaju se site). Između mnogobrojnih propisa i djela, birajte one sveobuhvatne, kao što su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Neka tvoj jezik bude vlažan od spominjanja Allaha.”

O vjernici, donosite salavate na onoga kome je hrlilo stablo, i u čijim su rukama kamenčići činili tesbih (slavljenje, veličanje Allaha), i kome je kamen nazivao selam, i na čiji se znak Mjesec raspolutio, i zbog čijih je riječi plakala i jecala palma (na koju se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naslanjao), i koga je Allah, na nebesima, doveo do Sidretul-muntehaa, i čije je srce očistio i okrenuo ga u namazu prema kibli koju je on želio. Allah, džellešanuhu, propisao je salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa poštujte Allahove propise i ukrasite se osobinama meleka, kao što Allah Uzvišeni kaže: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allahu moj, smiluj se i blagoslovi našeg prvaka Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i sve ashabe.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :